Publikace

<<...910111213...>>Jít na stranu: Potvrdit
Celkem nalezeno: 262 záznamů
Borovec J., Hejzlar J. (2001) Phosphorus fractions and phosphorus sorption characteristics of freshwater sediments and their relationship to sediment composition. Archiv für Hydrobiologie 151: 687–703..
Borovec J., Hejzlar J., Porcal P., Žaloudík J., Nedvěd L., Porcalová P. (2001) Podaří se zvrátit eutrofizaci vodárensky využívané nádrže Jordán? (Is it possible to reverse eutrophication of the Jordan reservoir?). In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.) Sborník z konference Pitná voda 2001, 6. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží, Tábor, May 21–24, 2001, W&ET Team, Č. Budějovice, pp. 283–288. ISBN 80–238–7058–0.
Brzáková M., Hejzlar J., Borovec J., Nedoma J., Seďa J., Šimek K., Vrba J. (2001) Retence fosforu ve vodárenské nádrži Římov (Phosphorus retention in the drinking water reservoir Římov). In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.) Sborník z konference Pitná voda 2001, 6. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží, Tábor, May 21–24, 2001, W&ET Team, Č. Budějovice, pp. 295–300. ISBN 80–238–7058–0.
Duras J., Hejzlar J. (2001) The effect of outflow depth on phosphorus retention in a small hypertrophic temperate reservoir with short hydraulic residence time. International Review of Hydrobiology 86: 585–601..
Hejzlar J., Hladík M., Růžička M., Rohlík V. (2001) Scénářová studie pro snížení eutrofizace nádrže Lipno (A scenario study for the recovery from eutrophi-cation of the Lipno reservoir). In: Mánek, J. (ed.) Sborník z konference Aktuality šumavského výzkumu, Srní, April 2–4, 2001, Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, pp. 87–90.
Hejzlar J., Růžička M. (2001) Metodika pro scénářové studie kvality vody v údolních nádržích (A methodology for scenario studies of water quality in reservoirs). In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.) Sborník z konference Pitná voda 2001, 6. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží, Tábor, May 21–24, 2001, W&ET Team, Č. Budějovice, pp. 71–74. ISBN 80–238–7058–0.
Hejzlar J., Žaloudík J., Rohlík V. (2001) Koncentrace živin (N, P) v tocích v povodí nádrže Lipno a jejich závislost na struktuře krajinného krytu (Concentrations of nutrients (N, P) in water courses in the basins of the Lipno reservoir and their relationships to land use). In: Mánek, J. (ed.) Sborník z konference Aktuality šumavského výzkumu, Srní, April 2–4, 2001, Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, pp. 82–86.
Huth R., Dubrovský M., Žalud Z., Šťastná M., Trnka M., Hejzlar J., Buchtele J., Růžička M., Kalvová J., Nemešová I. (2001) Výzkum dopadů možné změny klimatu (Research of impacts of possible climate change). In: Klimeš, J., Marková, E. (eds.) Sborník referátů ze semináře Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí, Úpice, May 22–24, 2001, Hvězdárna Úpice, pp. 116–120. ISBN 80–86303–05–5.
Kopáček J., Borovec J., Hejzlar J., Porcal P. (2001) Spectrophotometric determi-nation of iron, aluminum, and phosphorus in soil and sediment extracts after their nitric and perchloric acid digestion. Communications in Soil Science and Plant Analysis 32: 1431–1443..
Kopáček J., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P. (2001) Element budgets in three Bohemian Forest lakes and their watersheds in the 2000 hydrological year. I. Čertovo Lake. Silva Gabreta 6: 35–52..
Kopáček J., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P. (2001) Element budgets in three Bohemian Forest lakes and their watersheds in the 2000 hydrological year. III. Plešné Lake. Silva Gabreta 6: 73–86..
Kopáček J., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P., Pšenáková P., Vrba J. (2001) Element budgets in three Bohemian Forest lakes and their watersheds in the 2000 hydrological year. II. Černé Lake. Silva Gabreta 6: 53–72..
Kopáček J., Ulrich K., Hejzlar J., Borovec J., Stuchlík E. (2001) Natural inactivation of phosphorus by aluminum in atmospherically acidified water bodies. Water Research 35: 3783–3790..
Porcal P., Hejzlar J. (2001) Kolonové stanovení biodegradabilního organického uhlíku (Determination of biodegradable dissolved organic carbon in a column bioreactor). In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.) Sborník z konference Pitná voda 2001, 6. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží, Tábor, May 21–24, 2001, W&ET Team, Č. Budějovice, pp. 185–188. ISBN 80–238–7058–0.
Růžička M., Hejzlar J., Balejová M., Kafková D. (2001) Simulace technických opatření s vlivem na kvalitu vody v údolních nádržích (Modelling of technical measures influencing water quality in reservoirs). In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.) Sborník z konference Pitná voda 2001, 6. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží, Tábor, May 21–24, 2001, W&ET Team, Č. Budějovice, pp. 301–306. ISBN 80–238–7058–0.
Růžička M., Hejzlar J., Kafková D., Balejová M., Thébault J. (2001) Mathematical modelling of reservoir ecosystems. Journal of Hydrology and Hydro-mechanics 49: 109–124..
Šimek K., Armengol J., Comerma M., García J., Kojecká P., Nedoma J., Hejzlar J. (2001) Changes in the epilimnetic bacterial community composition, production, and protist-induced mortality along the longitudinal axis of a highly eutrophic reservoir. Microbial Ecology 42: 359–371..
Hejzlar J., Borovec J., Porcal P., Růžička M. (2000) Příčiny vzniku kyslíkových deficitů ve vodárenské nádrži Římov (Causes of oxygen deficits in the drinking water reservoir Římov). In: Sborník ze 16. semináře Aktuální otázky vodárenské biologie, Praha, February 2-3, 2000, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha, pp. 96-100.
Hejzlar J., Vyhnálek V., Kopáček J., Procházková L., Komárková J. (2000) Eutrophication trends in theVltava catchment area, CzechRepublic. In: 12th Regional Central European ConferenceIUAPPAand 4th International Conference on EnvironmentalImpactAssessmentPrague2000Prague,September11-14,2000CA-IUAPPA,CzechRepublic,pp.223-227.
Kopáček J., Hejzlar J. (2000) Semimikrostanovení fosforu v lyofilizovaných vzorcích sestonu, sedimentech a půdách (Semi-micro determination of phosphorus in lyophilized samples of seston, sediments and soils). In: Hucko, P. (ed.), Zborník prednášok z XXXIV. ročníka konferencie Nové analytické metódy v chémii vody HYDROCHÉMIA 2000, Bratislava, May 24-25, 2000, Výzkumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava, pp. 54-65.
<<...910111213...>>Jít na stranu: Potvrdit

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA