RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Oddělení hydrochemie a ekologického modelování

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775827
E-mail: jiri.kana@centrum.cz
Místnost: 228

Popis

Cyklus živin v horských lesních a alpinských půdách, vliv chemismu půd na kvalitu povrchových vod.

Odborný životopis

Vzdělání: 1995-2001 Biologická fakulta JU, bakalářský obor Chemická a mikrobiologická analytika životního prostředí, magisterský obor Limnologie.  Téma magisterské práce: Faktory ovlivňující koncentraci hliníku v šumavských jezerech.

2001 – 2006 Doktorandský obor Ekologie na Biologické fakultě JU. Téma disertační práce: Impact of soil characteristics on water chemistry of acidified mountain lakes in the Bohemian Forest and the Tatra Mountains.

Praxe: 2000-2007 BC AV ČR, Hydrobiologický ústav (HBÚ)

2007-  HBÚ a PřF JU vědecký pracovník a odborný asistent.

Projekt: Jaké jsou hlavní mechanismy ovlivňující přeměny N v horských lesních půdách saturovaných dusíkem? 2009–2011, GAAV

Výuka Biogeochemické cykly
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Chemické a mikrobiologické polutanty ve vodě a ovzduší
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Globální biogeochemické cykly
Karlova univerzita, Praha

Publikace
Celkem nalezeno: 54 záznamů
Kopáček J., Bače R., Grill S., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P., Turek J. (2024) Dynamics and variability of microclimate in an unmanaged mountain forest after a bark beetle outbreak. Agricultural and Forest Meteorology 344 : 109824.
DOI: 10.1016/j.agrformet.2023.109824
Choma M., Bače R., Čapek P., Kaňa J., Kaštovská E., Tahovská K., Kopáček J. (2023) Surviving trees are key elements in the fate of ectomycorrhizal community after severe bark-beetle forest disturbance. FEMS Microbiology Ecology 99 : 1–10.
DOI: 10.1093/femsec/fiad082
Kaňa J., Kaštovská E., Choma M., Čapek P., Tahovská K., Kopáček J. (2023) Undeveloped till soils in scree areas are an overlooked important phosphorus source for waters in alpine catchments. Scientific Reports 13 : 14725.
DOI: 10.1038/s41598-023-42013-4
Kopáček J., Bače R., Choma M., Hejzlar J., Kaňa J., Oulehle F., Porcal P., Svoboda M., Tahovská K. (2023) Carbon and nutrient pools and fluxes in unmanaged mountain Norway spruce forests, and losses after natural tree dieback. Science of the Total Environment 903 : 166233.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.166233
Kopáček J., Čapek P., Choma M., Cudlín P., Kaňa J., Kopáček M., Porcal P., Šantrůčková H., Tahovská K., Turek J. (2023) Long-term changes in soil composition in unmanaged central European mountain spruce forests after decreased acidic deposition and a bark beetle outbreak. Catena 222 : 106839.
DOI: 10.1016/j.catena.2022.106839
Kopáček J., Čapek P., Choma M., Cudlín P., Kaňa J., Kopáček M., Porcal P., Šantrůčková H., Tahovská K., Turek J. (2023) Long-term changes in soil composition in unmanaged central European mountain spruce forests after decreased acidic deposition and a bark beetle outbreak. Catena 222 : 106839.
DOI: 10.1016/j.catena.2022.106839
Kaštovská E., Choma M., Čapek P., Kaňa J., Tahovská K., Kopáček J. (2022) Soil warming during winter period enhanced soil N and P availability and leaching in alpine grasslands: A transplant study. PLoS ONE 17 : e0272143.
DOI: 10.1371/journal.pone.0272143
Čapek P., Choma M., Tahovská K., Kaňa J., Kopáček J., Šantrůčková H. (2021) Coupling the resource stoichiometry and microbial biomass turnover to predict nutrient mineralization and immobilization in soil. Geoderma 385 : 114884.
DOI: doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114884
Kopáček J., Bače R., Čtvrtlíková M., Hruška J., Kaňa J., Oulehle F., Tahovská K., Vrba J. (2021) Vliv globálních změn na šumavská jezera. [Effects of global changes on the Bohemian Forest lakes.] Živa 6 : 290-300.
Kopáček J., Kaňa J., Porcal P., Stuchlík E. (2021) Diverse effects of accelerating climate change on chemical recovery of alpine lakes from acidic deposition in soil-rich versus scree-rich catchments. Environmental Pollution 284 : 117522.
DOI: 10.1016/j.envpol.2021.117522
Kaňa J., Porcal P., Choma M. (2020) Plešné jezero a kůrovec. [Plešné lake and bark beetle.] Book 40.
Kopáček J., Bače R., Hejzlar J., Kaňa J., Kučera T., Matějka K., Porcal P., Turek J. (2020) Changes in microclimate and hydrology in an unmanaged mountain forest catchment after insect-induced tree dieback Science of the Total Environment 720 : 137518.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.137518
Sterzyńska M., Shrubovych Y., Tajovský K., Čuchta P., Starý J., Kaňa J., Smykla J. (2020) Responses of soil microarthropod taxon (Hexapoda: protura) to natural disturbances and management practices in forest-dominated subalpine lake catchment areas Scientific Reports 10 : Article number 5572.
DOI: 10.1038/s41598-020-62522-w
Čuchta P., Kaňa J., Pouska V. (2019) An important role of decomposing wood for soil environment with a reference to communities of springtails (Collembola) Environmental Monitoring and Assessment 191 : 222.
DOI: 10.1007/s10661-019-7363-x
Kaňa J., Kopáček J., Tahovská K., Šantrůčková H. (2019) Tree dieback and related changes in nitrogen dynamics modify the concentrations and proportions of cations on soil sorption complex Ecological Indicators 97 : 319-328.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2018.10.032
Kopáček J., Kaňa J., Bičárová S., Brahney J. , Navrátil T., Norton S., Porcal P., Stuchlík E. (2019) Climate change accelerates recovery of the Tatra Mountain lakes from acidification and increases their nutrient and chlorophyll a concentrations Aquatic Sciences 81 : 70.
DOI: 10.1007/s00027-019-0667-7
Kopáček J., Kaňa J., Porcal P., Vrba J., Norton S. (2019) Effects of tree dieback on lake water acidity in the unmanaged catchment of Plešné Lake, Czech Republic Limnology and Oceanography 64 : 1614-1626.
DOI: 10.1002/lno.11139
Navrátil T., Nováková T., Roll M. , Shanley J.B. , Kopáček J., Rohovec J., Kaňa J., Cudlín P. (2019) Decreasing litterfall mercury deposition in central European coniferous forests and effects of bark beetle infestation Science of The Total Environment 682 : 213–225.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.05.093
Oulehle F., Wright R., Svoboda M., Bače R., Matějka K., Kaňa J., Hruška J., Couture R.M., Kopáček J. (2019) Effects of Bark Beetle Disturbance on Soil Nutrient Retention and Lake Chemistry in Glacial Catchment Ecosystems 22 : 725–741.
DOI: 10.1007/s10021-018-0298-1
Šantrůčková H., Cienciala E., Kaňa J., Kopáček J. (2019) The chemical composition of forest soils and their degree of acidity in Central Europe Science of the Total Environment 687 : 96–103.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.06.078

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA