Publications

<<...6768697071...>>Go to page: Submit
Total found: 1450 records
Vrba J. (2000) Bibliography of publications and manuscripts relating to the Bohemian/Bavarian Forest lakes. Silva Gabreta 4: 259-278..
Vrba J., Bittl T., Nedoma J., Kopáček J., Nedbalová L., Fott J. (2000) Jedinečný plankton acidifikovaných šumavských jezer jako důsledek působení hliníku a limitace fosforem (Unique plankton of acidified Bohemian Forest lakes as a consequence of aluminium effect and phosphorus limitation). In: Rulík, M. (ed.), Sborník referátů XII. Limnologická konference Limnologie na přelomu tisíciletí, Kouty nad Desnou, September 18-22, 2000, Univerzita Palackého, Olomouc, pp. 47-51.
Vrba J., Kopáček J., Fott J. (2000) Long-term limnological research of the Bohemian Forest lakes and their recent status. Silva Gabreta 4: 7-28..
Vrba J., Kopáček J., Fott J., Šantrůčková H., Veselý J., Vicena I. (2000) Dlouhodobý výzkum šumavských jezer - výstupy pro lesnickou praxi (Long-term research of the Bohemian Forest lakes - outlines for a forest management). In: Podrázský, V., Ryšánková, H., Vacek, S., Ulbrichová, I. (eds.), Sborník z celostátní konference Monitoring, výzkum a management ekosystémů národního parku Šumava, Kostelec nad Černými lesy, November 27-28, 2000, Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, pp. 44-50.
Znachor P., Hrubý P. (2000) Cell specific primary production and phagotrophy of phytoplankton in acidified lakes of Bohemian Forest. Silva Gabreta 4: 223-232..
Armengol J., García J., Comerma M., Romero M., Dolz J., Roura M., Han B., Vidal A., Šimek K. (1999) Longitudinal processes in canyon type reservoirs: the case of Sau (N. E. Spain). In: Tundisi, J. G., Straškraba, M. (eds.), Theoretical Reservoir Ecology and its Applications, pp. 313-345, International Institute of Ecology Brazilian Academy of Sciences and Backhuys Publishers.
Barbieri A., Veronesi M., Simona M., Malusardi S., Straškrabová V. (1999) Limnological survey in eight high mountain lakes located in Lago Maggiore watershed (Switzerland). Journal of Limnology 58: 179-192..
Borovec J., Hejzlar J. (1999) Fractionation of phosphorus, iron, aluminium and carbon in lake and reservoir sediments and its relations to sediment P-sorption characteristics. In: Lake 99, Sustainable Lake Management, 8th International Conference on the Conservation and Management of Lakes, Vol. I, S7A-3, 3 pp. Copenhagen, May 17-21, 1999. /Abstract/
Borovec J., Hejzlar J. (1999) Vliv sedimentů, morfologie a hydrologie na trofické poměry ve Skašovských jezerech (Effect of sediments, morphology and hydrology on trophic conditions in Skašovké Lakes). In: Sborník z 15. semináře Aktuální otázky vodárenské biologie, pp. 109-114. Praha, February 3-4, 1999, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost Praha.
Brandl Z. (1999) Book Review (Dumont, H. J. (ed.), Copepoda: Cyclopoida. Genera Cyclops, Megacyclops, Acanthocyclops. Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World, 1996, Vol. 10: 83 pp.) International Review of Hydrobiology 84: 48..
Dolan J., Šimek K. (1999) Diel periodicity in Synechococcus populations and grazing by heterotrophic nanoflagellates: Analysis of food vacuole contents. Limnology and Oceanography 44: 1565-1570..
Duigan C., Reid S., Monteith D., Bennion H., Seda J., Hutchinson J. (1999) The past, present and future of Llangorse Lake – a shallow nutrient-rich lake in the Brecon Beacons National Park, Wales, UK. Aquatic Conservation Marine and Freshwater Ecosystems 9: 329-341..
Hamsová K., Hejzlar J. (1999) Biologicky rozložitelné organické látky ve vodárenské nádrži Římov (Biodegradable organic substances in Římov Reservoir). In: Kalousková, N., Machula, T., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 1999, pp. 71-76. Tábor, May 31-June 3, 1999, W&ET Team Č. Budějovice.
Hartvich P., Kubečka J. (1999) Ztráty ryb procházejících turbínou údolní nádrže Lipno (Fish losses due to their turbine passage in the Lipno Reservoir). Bulletin VÚRH Vodňany 35: 85-90..
Hejzlar J., Borovec J., Porcal P., Dušek D. (1999) Nádrž Jordán: současný stav eutrofizace a návrh revitalizačních opatření (Jordán Reservoir: eutrophication status and possibilities of remediation). In: Kalousková, N., Machula, T., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 1999, pp.113-118. Tábor, May 31-June 3, 1999, W&ET Team Č. Budějovice.
Hejzlar J., Johanisová N. (1999) Má osvěta proti pracím práškům s fosforečnany smysl? (Has the campaign against phosphate detergents a sense?) Zpravodaj STUŽ 1: 43-45..
Hejzlar J., Růžička M., Diogo P. (1999) The use of water quality modelling for optimising operation of a drinking water reservoir. In: Vlasák, P., Filip, P., Chára, Z. (eds.), Problems in Fluid Mechanics and Hydrology, Vol. 2, Hydrology and Environmental Problems, pp. 475-482. Prague, June 23-26, 1999, Institute of Hydrodynamics AS CR, Prague.
Hejzlar J., Růžička M., Diogo P. (1999) Scénářová studie kvality vody v nádrži Římov s využitím modelu CE-QUAL-W2 (A scenrio study of water quality in Římov Reservoir). In: Kalousková, N., Machula, T., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 1999, pp. 91-98. Tábor, May 31-June 3, 1999, W&ET Team Č. Budějovice.
Hocking G., Hejzlar J., Borovec J. (1999) Modelling the sedimentation of inflow particulate matter in the longitudinal profile of a stratified reservoir. In: Vlasák, P., Filip, P., Chára, Z. (eds.), Problems in Fluid Mechanics and Hydrology, Vol. 1, Mechanics of Fluids and Disperse Systems, Rheology and Biomechanics, pp. 62-69. Prague, June 23-26, 1999, Institute of Hydrodynamics AS CR, Prague.
Ilinskaya N., Petrova N., Matěna J. (1999) The relationship between the level of inversion polymorphism and the type of water body, the season, and the year of observation in Chironomus plumosus L. (Diptera, Chironomidae). Russian Journal of Genetics 35: 908-917..
<<...6768697071...>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search