Publications

Total found: 66 records
Cao X., Song C., Zhou Y., Štrojsová A., Znachor P., Zapomělová E., Vrba J. (2009) Extracellular phosphatases produced by phytoplankton and other sources in shallow eutrophic lakes (Wuhan, China): taxon-specific versus bulk activity. Limnology 10: 95–104..
Čtvrtlíková M., Vrba J., Znachor P., Hekera P. (2009) Effects of aluminium toxicity and low pH on the early development of Isoëtes echinospora. Preslia 81: 135–149..
Hejzlar J., Matěna J., Šimek K., Turek J., Znachor P., Žaloudík J., Rohlík V., Langhansová M. (2009) Fosfor jako hlavní příčina současného nepříznivého stavu eutrofizace a jakosti vody v nádrži Orlík [Phosphorus – the main cause of currently unfavourable state of eutrophication and water quality in Orlík Reservoir]. In: Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2008, odborný seminář, Písek, October 6, 2008. VŠTE, Č. Budějovice, ISBN 978–80–87278–03–1:pp. 84–95.
Iluz D., Dishon G., Capuzzo E., Meeder E., Astoreca R., Montecino V., Znachor P., Ediger D., Marra J. (2009) Short-term variability in primary productivity during a wind-driven diatom bloom in the Gulf of Eilat (Aqaba). Aquatic Microbial Ecology 56: 205–215..
Znachor P., Hejzlar J., Nedoma J., Rychtecký P. (2009) Vliv povodní a přívalových dešťů na sezónní vývoj fytoplanktonu nádrže Římov [Effect of floods and extreme rainfalls on phytoplankton seasonal succession in the Římov Reservoir]. In: Kröpfelová, L., Šulcová, J. (eds.), Sborník příspěvků 15. konference ČLS a SLS, Třeboň, June 22–26, 2009. ČLS Praha, ISBN 978–80–254–4698–0:pp. 295–298.
Šimek K., Horňák K., Jezbera J., Nedoma J., Znachor P., Hejzlar J., Seďa J. (2008) Spatio-temporal patterns of bacterioplankton production and community composition related to phytoplankton composition and protistan bacterivory in a dam reservoir. Aquatic Microbial Ecology 51: 249-262.
Zapomělová E., Hisem D., Řeháková K., Hrouzek P., Jezberová J., Komárková J., Korelusová J., Znachor P. (2008) Experimental comparison of phenotypical plasticity and growth demands of two strains from the Anabaena circinalis/A. crassa complex (cyanobacteria). Journal of Plankton Research 30: 1257-1269.
DOI: DOI: 10.1093/plankt/fbn081
Znachor P. (2008) Rozsivky – podivuhodné řasy v krabičce [Diatoms – algae in the box]. Živa 2008: 10–11..
Znachor P., Nedoma J. (2008) Application of the PDMPO technique in studying silica deposition in natural populations of Fragilaria crotonensis (Bacillariophyceae) at different depths in a eutrophic reservoir. Journal of Phycology 44: 518-525.
Znachor P., Zapomělová E., Řeháková K., Nedoma J., Šimek K. (2008) The effect of extreme rainfall on summer succession and vertical distribution of phytoplankton in a lacustrine part of a eutrophic reservoir. Aquatic Sciences 70: 77-86.
Zapomělová E., Řeháková K., Znachor P., Komárková J. (2007) Morphological diversity of coiled planktonic types of the genus Anabaena (cyanobacteria) in natural populations – taxonomic consequences. Cryptogamie. Algologie 28: 353–371..
Znachor P., Jurczak T., Komárková J., Jezberová J., Mankiewicz J., Kaštovská K., Zapomělová E. (2006) Summer changes in cyanobacterial bloom composition and microcystin concentration in eutrophic Czech reservoirs. Environmental Toxicology 21: 236–243..
DOI: DOI: 10.1002/tox.20176
Boutte C., Komárková J., Grubisic S., Znachor P., Zapomělová E., Bataille A., Gullukaya A., Jezberová J., Wilmotte A. (2005) A polyphasic approach to assess the cyanobacterial diversity of summer samples from Czech reservoirs. Algological Studies (Cyanobacterial Research 6) 117: 177–195..
Cao X., Štrojsová A., Znachor P., Zapomělová E., Liu G., Vrba J., Zhou Y. (2005) Detection of extracellular phosphatases in natural spring phytoplankton of a shallow eutrophic lake (Donghu, China). European Journal of Phycology 40: 251–258..
Znachor P., Jezberová J. (2005) The occurrence of a bloom-forming green alga Pleodorina indica (Volvocales) in the downstream reach of the River Malše (Czech Republic). Hydrobiologia 541: 221–228..
DOI: DOI: 10.1007/s10750-004-5710-5
Znachor P., Vrba J., Nedoma J., Kopáček J. (2005) Bacterial and phytoplankton responses to nutrient and pH changes during short term in situ experiments in two acidified lakes. Algological Studies 115: 79–99..
Hejzlar J., Kaštovská K., Seďa J., Znachor P., Jarošík J., Haider Z. (2004) Obnova vodního ekosystému a kvality vody ve vodárenské nádrži Římov po povodni v roce 2002 [Restoration of aquatic ecosystem and water quality in the drinking-water reservoir Římov after the flood in 2002]. In: Ambrožová, J. (ed.), Sborník konference Vodárenská biologie 2004. Praha, February 4–5, 2004, Vodní zdroje EKOMONITOR, Chrudim, ISBN 80–903203–9–2:pp. 62–67.
Znachor P., Lodeová J. (2004) Hromadný výskyt zelené řasy v řece Malši [Massive occurrence of green alga Pleodorina indica (Volvocales) in the downstream reach of the River Malše (Czech Republic)]. Živa 52: 155–156..
Znachor P., Nedoma J. (2004) Cell specific primary production of autotrophic and mixotrophic phytoplankton in acidified lakes of the Bohemian Forest. Algological Studies 112: 141–155..
Nedoma J., Straškrábová V., Znachor P., Vrba J. (2003) Primary and bacterial production in three acidified lakes in the Bohemian Forest. Silva Gabreta 9: 53–70..

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search