Výzkum

Oddělení hydrochemie a ekosystémového modelování (HEM) Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR se zabývá studiem biogeochemických koloběhů a procesů, které řídí složení a kvalitu povrchových vod. Tento mezioborový výzkum je zaměřen na objasňování struktury, funkčních vztahů, problémů a řízení vodních ekosystémů zejména stojatých vod – umělých vodních nádrží, přírodních jezer a jejich povodí.
Pracovníci HEM rovněž zajišťují výuku ve vodních a environmentálních oborech na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích i dalších univerzitách a angažují se v poradenských službách v oblasti vodního hospodářství a vodní politiky.
Hlavní výzkumná témata zahrnují:

  • procesy acidifikace horských jezer a jejich povodí;
  • eutrofizace vodních ekosystémů jako výsledek vnějšího a vnitřního zatížení živinami a trofické struktury vodního ekosystému;
  • rekonstrukce a modelování trendů v biogeochemických kolobězích živin ve vodních ekosystémech;
  • fotochemické procesy probíhající během transportu makro- a mikroživin z povodí prostřednictvím rozpuštěných organických látek z půdy do vodního prostředí;
  • úloha sedimentů a organické hmoty ve vnitřních kolobězích živin v nádržích;
  • environmentální charakteristiky, které nejlépe vysvětlují a charakterizují odnos živin do povrchových vod ve složitých povodích.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA