Publikace

<<...6970717273...>>Jít na stranu: Potvrdit
Celkem nalezeno: 1506 záznamů
Matěna J., Slavík O., Pichlová R., Karaová L., Korotvička M. (2000) Potravní biologie plůdku ryb ve vltavské tůni – srovnání s údolní nádrží (Feeding biology of fish fry in a backwater of the Vltava River – comparison with a reservoir). In: Mikešová, J. (ed.), Sborník referátů ze IV. české ichthyologické konference, Vodňany, May 10-12, 2000, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity, Vodňany, pp. 98-101.
Nedoma J., Vrba J. (2000) Vláknité mikroorganismy v šumavských jezerech (Filamentous microorganisms of Bohemian Forest lakes). In: Rulík, M. (ed.), Sborník referátů XII. Limnologická konference Limnologie na přelomu tisíciletí, Kouty nad Desnou, September 18-22, 2000, Univerzita Palackého, Olomouc, pp. 30-33.
Pichlová R. (2000) Může dravá perloočka Leptodora kindtii významným způsobem ovlivnit společenstvo zooplanktonu? (Can predatory cladoceran Leptodora kindtii significantly influence zooplankton community?). In: Rulík, M. (ed.), Sborník referátů XII. Limnologická konference Limnologie na přelomu tisíciletí, Kouty nad Desnou, September 18-22, 2000, Univerzita Palackého, Olomouc, pp. 135-138.
Porcal P., Kopáček J., Hejzlar J., Borovec J. (2000) Stanovení železa a hliníku v extraktech z půd a sedimentů (Determination of iron and aluminium in soil and sediment extracts). In: Hucko, P. (ed.), Zborník prednášok z XXXIV. ročníka konferencie Nové analytické metódy v chémii vody HYDROCHÉMIA 2000, Bratislava, May 24-25, 2000, Výzkumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava, pp. 44-53.
Rejmánková E., Komárková J. (2000) A function of cyanobacterial mats in phosphorus-limited tropical wetlands. Hydrobiologia 431: 135-153..
Rohlík V., Hejzlar J., Veselý J. (2000) Řízení jakosti vody ve vodárenské nádrži Římov (Water quality control in the drinking water reservoir Římov). In: Geller, W. et al. (eds.), 9. Magdeburský seminář o ochraně vod, Berlín, October 25-26, 2000, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, pp. 92-93.
Rulík M., Hejzlar J., Čáp L., Hlaváčová E., Popelka J. (2000) Metan – významná složka DOC v intersticiální vodě hyporheických sedimentů (Methane – an important constituent of DOC in interstitial water of hyporheic sediments). In: Rulík, M. (ed.), Sborník referátů XII. Limnologická konference Limnologie na přelomu tisíciletí, Kouty nad Desnou, September, 18-22, 2000, Univerzita Palackého, Olomouc, pp. 34-38.
Růžička M., Hejzlar J., Mikešová P., Cole T. (2000) 2-D water quality modelling of a drinking water reservoir In: 5th International Symposium Systems Analysis and Computing in Water Quality Management WATERMATEX 2000, Gent, September18-20, 2000, Ghent University, Belgium, pp. 1.59-1.66.
Seďa J., Hejzlar J., Kubečka J. (2000) Trophic structure of nine Czech reservoirs regularly stocked with piscivorous fish. Hydrobiologia 429: 141-149..
Šimek K., Horňák K., Mašín M., Nedoma J. (2000) Vliv protozoální predace na dynamiku a složení bakteriálních společenstev v nádrži Římov (Impacts of protistan bacterivory on the dynamics and community composition of bacterioplankton in the Římov reservoir). In: Rulík, M. (ed.), Sborník referátů XII. Limnologická konference Limnologie na přelomu tisíciletí, Kouty nad Desnou, September 18-22, 2000, Univerzita Palackého, Olomouc, pp. 43-46.
Šimek K., Jürgens K., Nedoma J., Comerma M., Armengol J. (2000) Ecological role and bacterial grazing of Halteria spp.: small freshwater oligotrichs as dominant pelagic ciliate bacterivores. Aquatic Microbial Ecology 22: 43-56..
Straškrábová V. (2000) Mikrobiální smyčka a zooplankton v pelagiálu jezer a nádrží různé trofie (Microbial loop and zooplankton in lakes and reservoirs of different trophy). In: Rulík, M. (ed.), Sborník referátů XII. Limnologická konference Limnologie na přelomu tisíciletí, Kouty nad Desnou, September 18-22, 2000, Univerzita Palackého, Olomouc, pp. 39-42.
Straškrábová V., Fott J., Hartman P., Macek M., Nedoma J., Šimek K., Vrba J. (2000) Structure of pelagic food webs in low-alkalinity lakes – forested and alpine catchments. Silva Gabreta 4: 199-212..
Straškrábová V., Šimek K., Macek M., Hartman P., Fott J., Blažo M. (2000) Pelagic food webs and microbial loop in low-alkalinity mountain lakes. Verh. Internat. Verein. Limnol. 27: 513-516..
Vašek M., Čech M., Draštík V., Dušek D., Hladík M., Kubečka J., Matěna J., Peterka J., Pokorný P., Prchalová M., Štafa P. (2000) Diurnální kolísání úlovků ryb do pelagických tenat v nádrži Římov (Diel fluctuation of fish catches taken by pelagic gillnets in the Římov reservoir). In: Mikešová, J. (ed.), Sborník referátů ze IV. české ichthyologické konference, Vodňany, May 10-12, 2000, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity, Vodňany, pp. 35-40.
Vrba J. (2000) Comment to Sherr and Sherr (1999) “Is there any appropriate way to distinguish different ?-N-acetylhexosaminidase activities in aquatic environments?“ FEMS Microbiology Ecology 33: 81-84..
Vrba J. (2000) Bibliography of publications and manuscripts relating to the Bohemian/Bavarian Forest lakes. Silva Gabreta 4: 259-278..
Vrba J., Bittl T., Nedoma J., Kopáček J., Nedbalová L., Fott J. (2000) Jedinečný plankton acidifikovaných šumavských jezer jako důsledek působení hliníku a limitace fosforem (Unique plankton of acidified Bohemian Forest lakes as a consequence of aluminium effect and phosphorus limitation). In: Rulík, M. (ed.), Sborník referátů XII. Limnologická konference Limnologie na přelomu tisíciletí, Kouty nad Desnou, September 18-22, 2000, Univerzita Palackého, Olomouc, pp. 47-51.
Vrba J., Kopáček J., Fott J. (2000) Long-term limnological research of the Bohemian Forest lakes and their recent status. Silva Gabreta 4: 7-28..
Vrba J., Kopáček J., Fott J., Šantrůčková H., Veselý J., Vicena I. (2000) Dlouhodobý výzkum šumavských jezer - výstupy pro lesnickou praxi (Long-term research of the Bohemian Forest lakes - outlines for a forest management). In: Podrázský, V., Ryšánková, H., Vacek, S., Ulbrichová, I. (eds.), Sborník z celostátní konference Monitoring, výzkum a management ekosystémů národního parku Šumava, Kostelec nad Černými lesy, November 27-28, 2000, Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, pp. 44-50.
<<...6970717273...>>Jít na stranu: Potvrdit

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA