Publikace

Celkem nalezeno: 30 záznamů
Komárková J., Jezberová J., Komárek O., Zapomělová E. (2010) Variability of Chroococcus (Cyanobacteria) morphospecies with regard to phylogenetic relationships. Hydrobiologia 639: 69–83..
Zapomělová E., Řeháková K., Jezberová J., Komárková J. (2010) Polyphasic characterization of eight planktonic Anabaena strains (Cyanobacteria) with reference to the variability of 61 Anabaena populations observed in the field. Hydrobiologia 639: 99–113..
DOI: DOI: 10.1007/s10750-009-0028-y
Zapomělová E., Jezberová J., Hroužek P., Hisem D., Řeháková K., Komárková J. (2009) Polyphasic characterization of three strains of Anabaena reniformis and Aphanizomenon aphanizomenoides (cyanobacteria) and their reclassification to Sphaerospermum gen. nov. (incl. Anabaena kisseleviana). Journal of Phycology 45: 1363–1373..
DOI: DOI: 10.1111/j.1529-8817.2009.00758.x
Jezberová J., Bernardová K. (2008) Genetické metodiky ke stanovení producentů cyanotoxinů [Genetic methods for determination of the cyanotixin producers]. In: Maršálek, B., Vinklárková, D., Maršálková, E. (eds.), Cyanobakterie 2008, Sborník konference. Brno, April 2–3, 2008, Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Průhonice, ISBN 978-80-86188-26-3: pp. 62–66.
Zapomělová E., Hisem D., Řeháková K., Hrouzek P., Jezberová J., Komárková J., Korelusová J., Znachor P. (2008) Experimental comparison of phenotypical plasticity and growth demands of two strains from the Anabaena circinalis/A. crassa complex (cyanobacteria). Journal of Plankton Research 30: 1257-1269.
DOI: DOI: 10.1093/plankt/fbn081
Jezberová J., Komárková J. (2007) Morphological transformation in a freshwater Cyanobium sp. induced by grazers. Environmental Microbiology 9: 1858–1862..
DOI: DOI: 10.1111/j.1462-2920.2007.01311.x
Komárková J., Jezberová J. (2007) Morphometry and growth of three Synechococcus-like picoplanktic cyanobacteria at different culture conditions. Hydrobiologia 578: 17–27..
DOI: DOI: 10.1007/s10750-006-0429-0
Znachor P., Jurczak T., Komárková J., Jezberová J., Mankiewicz J., Kaštovská K., Zapomělová E. (2006) Summer changes in cyanobacterial bloom composition and microcystin concentration in eutrophic Czech reservoirs. Environmental Toxicology 21: 236–243..
DOI: DOI: 10.1002/tox.20176
Boutte C., Komárková J., Grubisic S., Znachor P., Zapomělová E., Bataille A., Gullukaya A., Jezberová J., Wilmotte A. (2005) A polyphasic approach to assess the cyanobacterial diversity of summer samples from Czech reservoirs. Algological Studies (Cyanobacterial Research 6) 117: 177–195..
Znachor P., Jezberová J. (2005) The occurrence of a bloom-forming green alga Pleodorina indica (Volvocales) in the downstream reach of the River Malše (Czech Republic). Hydrobiologia 541: 221–228..
DOI: DOI: 10.1007/s10750-004-5710-5

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA