Publikace

<<...1011121314>>Jít na stranu: Potvrdit
Celkem nalezeno: 261 záznamů
Nesměrák I., Hejzlar J., Duras J. (1999) Současný a žádoucí stav eutrofizace nádrží a toků a jejich zatížení celkovým fosforem (Present and desirable state of eutrophication of reservoirs and rivers and their loading with total phosphorus). Vodní hospodářství 99: 91-94..
Růžička M., Hejzlar J., Balejová M. (1999) Modelování biologických procesů v údolních nádržích (Modelling of biological processes in reservoirs). In: Kalousková, N., Machula, T., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 1999, pp. 83-90. Tábor, May 31-June 3, 1999, W&ET Team Č. Budějovice.
Růžička M., Hejzlar J., Kafková D., Thébault J. (1999) Modelling of biological processes in reservoirs. In: Vlasák, P., Filip, P., Chára, Z. (eds.), Problems in Fluid Mechanics and Hydrology, Vol. 2, Hydrology and Environmental Problems, pp. 526-533. Prague, June 23-26, 1999, Institute of Hydrodynamics AS CR, Prague.
Růžička M., Kafková D., Hejzlar J. (1999) Matematické modelování údolních nádrží II: Simulace biologických procesů (Mathematical modelling of reservoirs II. Simulation of biological processes). Vodní hospodářství 49: 263-266..
Balejová M., Hejzlar J. (1998) Transportní procesy v nádržích (Transport processes in reservoirs). In: Sborník konference Orlice ´98, pp. 55-61. Králíky 26. 11. 1998, Sdružení obcí a měst Orlice, Orlická hydrogeologická společnost Ústí nad Orlicí.
Borovec J., Hejzlar J., Vyhnálek V. (1998) Phosphorus cycling in a dimictic reservoir - the Seč Reservoir (Czech Republic). International Review of Hydrobiology 83: 295-302..
Hejzlar J. (1998) Optimalisierung der Wasserabführung in den wasserwirtschaftlinchen Speichern bei Hochwasserdurchflüssen (Optimalization of water release in drinking water reservoirs during floods). In: Geller, W. et al. (eds.), Gewässerschutz im Einzugsgebiet der Elbe, pp. 251-252. Karlovy Vary, 20.-23. 10. 1998, B. G. Teubner .
Hejzlar J. (1998) Transportní procesy v nádrži Římov (Transport processes in Římov Reservoir). In: Sborník konference Orlice ´98, pp. 78-85. Králíky 26. 11. 1998, Sdružení obcí a měst Orlice, Orlická hydrogeologická společnost Ústí nad Orlicí.
Hejzlar J., Dolejš P., Komárková J., Seďa J., Šimek K., Vyhnálek V. (1998) Effect of biomanipulation on the structuring of the planktonic food web and water treatability by coagulation. Water Science and Technology 37: 105-112..
Hejzlar J., Kopáček J. (1998) Zkumavkové metody pro stanovení celkového manganu a celkového železa ve vodách (Test-tube methods for the determination of total manganese and total iron in waters). In: Hucko, P. et al. (eds.), Hydrochémia ´98:pp. 69-77. Bratislava, 21.-22. 5. 1998, Pobočka SVHS ZSVTS.
Hejzlar J., Kopáček J. (1998) Semimikrostanovení CHSKCr v pitných, povrchových a odpadních vodách (Semi-micro determination of chemical oxygen demand in drinking, fresh and waste waters). In: Hucko, P. et al. (eds.), Hydrochémia ’98:pp. 46-58. Bratislava, 21.-22. 5. 1998, Pobočka SVHS ZSVTS.
Hejzlar J., Kopáček J., Vrba J., Čížková R., Komárková J., Šimek K. (1998) Limnological study of Plešné Lake in 1994-1995. Silva Gabreta 2:
Hejzlar J., Stolínová Š., Knesl B. (1998) Příčiny jarního rozvoje fytoplanktonu v nádrži Švihov (Causes of spring phytoplankton development in Švihov reservoir). In: Sládeček, V. (ed.), Aktuální otázky vodárenské biologie, pp. 101-105. Praha, 4.-5. 2. 1998, Pobočka ČVVS.
Hejzlar J., Vyhnálek V. (1998) Longitudinal heterogeneity of phosphorus and phytoplankton concentrations in deep-valley reservoirs. International Review of Hydrobiology 83: 139-146..
Kopáček J., Hejzlar J. (1998) Water chemistry of surface tributaries to the acidified mountain lakes in the Bohemian Forest. Silva Gabreta 2:
Kopáček J., Hejzlar J. (1998) Rychlé semimikrostanovení veškerého fosforu v odpadních vodách (Semi-micro determination of total phosphorus in waste waters). In: Hucko, P. et al. (eds.), Hydrochémia ´98:pp. 78-88. Bratislava, 21.-22. 5. 1998, Pobočka SVHS ZSVTS.
Kopáček J., Hejzlar J., Procházková L. (1998) Contribution of direct atmospheric deposition to nitrogen and phosphorus loads to reservoirs. International Review of Hydrobiology 83: 339-346..
Kopáček J., Hejzlar J., Stuchlík E., Fott J., Veselý J. (1998) Reversibility of acidification of mountain lakes after reduction in nitrogen and sulphur emissions in Central Europe. Limnology and Oceanography 43: 357-361..
Kopáček J., Veselý J., Hejzlar J. (1998) Bedrock and soil compositions: Crucial factors governing phosphorus input and trophic status of forest lakes in Bohemian Forest. Acta Universitatis Carolinae Geologica 42: 55-59..
Šimek K., Comerma M., García J., Hejzlar J., Kojecká P., Nedoma J. (1998) Eliminace bakteriálního znečištění na podélném profilu vodárenské nádrže (An elimination of bacterial pollution along a longitudinal transect of a drinking water reservoir). In: Sládeček, V. (ed.) Sborník ze 14. semináře Aktuální otázky vodárenské biologie, pp. 96-100. Praha, February 4-5, 1998, Pobočka, ČVVS.
<<...1011121314>>Jít na stranu: Potvrdit

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA