Publikace

<<...1011121314>>Jít na stranu: Potvrdit
Celkem nalezeno: 262 záznamů
Kopáček J., Hejzlar J., Borovec J., Porcal P., Kotorová I. (2000) Phosphorus inactivation by aluminum in the water column and sediments: Lowering of in-lake phosphorus availability in an acidified watershed-lake ecosystem. Limnology and Oceanography 45: 212-225..
Kopáček J., Hejzlar J., Mosello R. (2000) Estimation of organic acid anion concentrations and evaluation of charge balance in atmospherically acidified colored waters. Water Research 34: 3598-3606..
Kopáček J., Hejzlar J., Porcal P. (2000) Seasonal patterns in chemistry of tributaries to Plešné and Čertovo Lakes in the 1998 hydrological year. Silva Gabreta 4: 105-116..
Kopáček J., Hejzlar J., Porcal P. (2000) Ionic fluxes in the Čertovo watershed-lake ecosystem in the 1998 hydrological year. Silva Gabreta 4: 117-134..
Porcal P., Kopáček J., Hejzlar J., Borovec J. (2000) Stanovení železa a hliníku v extraktech z půd a sedimentů (Determination of iron and aluminium in soil and sediment extracts). In: Hucko, P. (ed.), Zborník prednášok z XXXIV. ročníka konferencie Nové analytické metódy v chémii vody HYDROCHÉMIA 2000, Bratislava, May 24-25, 2000, Výzkumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava, pp. 44-53.
Rohlík V., Hejzlar J., Veselý J. (2000) Řízení jakosti vody ve vodárenské nádrži Římov (Water quality control in the drinking water reservoir Římov). In: Geller, W. et al. (eds.), 9. Magdeburský seminář o ochraně vod, Berlín, October 25-26, 2000, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, pp. 92-93.
Rulík M., Hejzlar J., Čáp L., Hlaváčová E., Popelka J. (2000) Metan – významná složka DOC v intersticiální vodě hyporheických sedimentů (Methane – an important constituent of DOC in interstitial water of hyporheic sediments). In: Rulík, M. (ed.), Sborník referátů XII. Limnologická konference Limnologie na přelomu tisíciletí, Kouty nad Desnou, September, 18-22, 2000, Univerzita Palackého, Olomouc, pp. 34-38.
Růžička M., Hejzlar J., Mikešová P., Cole T. (2000) 2-D water quality modelling of a drinking water reservoir In: 5th International Symposium Systems Analysis and Computing in Water Quality Management WATERMATEX 2000, Gent, September18-20, 2000, Ghent University, Belgium, pp. 1.59-1.66.
Seďa J., Hejzlar J., Kubečka J. (2000) Trophic structure of nine Czech reservoirs regularly stocked with piscivorous fish. Hydrobiologia 429: 141-149..
Borovec J., Hejzlar J. (1999) Fractionation of phosphorus, iron, aluminium and carbon in lake and reservoir sediments and its relations to sediment P-sorption characteristics. In: Lake 99, Sustainable Lake Management, 8th International Conference on the Conservation and Management of Lakes, Vol. I, S7A-3, 3 pp. Copenhagen, May 17-21, 1999. /Abstract/
Borovec J., Hejzlar J. (1999) Vliv sedimentů, morfologie a hydrologie na trofické poměry ve Skašovských jezerech (Effect of sediments, morphology and hydrology on trophic conditions in Skašovké Lakes). In: Sborník z 15. semináře Aktuální otázky vodárenské biologie, pp. 109-114. Praha, February 3-4, 1999, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost Praha.
Hamsová K., Hejzlar J. (1999) Biologicky rozložitelné organické látky ve vodárenské nádrži Římov (Biodegradable organic substances in Římov Reservoir). In: Kalousková, N., Machula, T., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 1999, pp. 71-76. Tábor, May 31-June 3, 1999, W&ET Team Č. Budějovice.
Hejzlar J., Borovec J., Porcal P., Dušek D. (1999) Nádrž Jordán: současný stav eutrofizace a návrh revitalizačních opatření (Jordán Reservoir: eutrophication status and possibilities of remediation). In: Kalousková, N., Machula, T., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 1999, pp.113-118. Tábor, May 31-June 3, 1999, W&ET Team Č. Budějovice.
Hejzlar J., Johanisová N. (1999) Má osvěta proti pracím práškům s fosforečnany smysl? (Has the campaign against phosphate detergents a sense?) Zpravodaj STUŽ 1: 43-45..
Hejzlar J., Růžička M., Diogo P. (1999) The use of water quality modelling for optimising operation of a drinking water reservoir. In: Vlasák, P., Filip, P., Chára, Z. (eds.), Problems in Fluid Mechanics and Hydrology, Vol. 2, Hydrology and Environmental Problems, pp. 475-482. Prague, June 23-26, 1999, Institute of Hydrodynamics AS CR, Prague.
Hejzlar J., Růžička M., Diogo P. (1999) Scénářová studie kvality vody v nádrži Římov s využitím modelu CE-QUAL-W2 (A scenrio study of water quality in Římov Reservoir). In: Kalousková, N., Machula, T., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 1999, pp. 91-98. Tábor, May 31-June 3, 1999, W&ET Team Č. Budějovice.
Hocking G., Hejzlar J., Borovec J. (1999) Modelling the sedimentation of inflow particulate matter in the longitudinal profile of a stratified reservoir. In: Vlasák, P., Filip, P., Chára, Z. (eds.), Problems in Fluid Mechanics and Hydrology, Vol. 1, Mechanics of Fluids and Disperse Systems, Rheology and Biomechanics, pp. 62-69. Prague, June 23-26, 1999, Institute of Hydrodynamics AS CR, Prague.
Kopáček J., Hejzlar J., Porcal P., Nedoma J. (1999) Chemistry of Prášilské Lake and its tributaries during the 1998 summer temperature stratification. Silva Gabreta 3: 33-48..
Nacházel K., Patera A., Hejzlar J. (1999) Možnosti využití metodických postupů teorie fuzzy množin a fuzzy logiky pro řízení manipulací s vodou v nádržích z vodárenského hlediska. (Possible uses of methodological procedures of fuzzy modelling and fuzzy logic for the operation of drinking water re In: Kalousková, N., Machula, T., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 1999, pp. 41-48. Tábor, May 31-June 3, 1999, W&ET Team Č. Budějovice.
Nacházel K., Patera A., Hejzlar J. (1999) Fuzzy model řízení jakosti vody v nádrži. I. část – Vývoj problému a metodika výzkumu (Fuzzy model of control of water quality in reservoir, I. part – Development of the problem and methodology of the investigation). Journal of Hydrology and Hydromechanics 47: 153-179..
<<...1011121314>>Jít na stranu: Potvrdit

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA