Publikace

<<...910111213>>Jít na stranu: Potvrdit
Celkem nalezeno: 251 záznamů
Hamsová K., Hejzlar J. (1999) Biologicky rozložitelné organické látky ve vodárenské nádrži Římov (Biodegradable organic substances in Římov Reservoir). In: Kalousková, N., Machula, T., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 1999, pp. 71-76. Tábor, May 31-June 3, 1999, W&ET Team Č. Budějovice.
Hejzlar J., Borovec J., Porcal P., Dušek D. (1999) Nádrž Jordán: současný stav eutrofizace a návrh revitalizačních opatření (Jordán Reservoir: eutrophication status and possibilities of remediation). In: Kalousková, N., Machula, T., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 1999, pp.113-118. Tábor, May 31-June 3, 1999, W&ET Team Č. Budějovice.
Hejzlar J., Johanisová N. (1999) Má osvěta proti pracím práškům s fosforečnany smysl? (Has the campaign against phosphate detergents a sense?) Zpravodaj STUŽ 1: 43-45..
Hejzlar J., Růžička M., Diogo P. (1999) The use of water quality modelling for optimising operation of a drinking water reservoir. In: Vlasák, P., Filip, P., Chára, Z. (eds.), Problems in Fluid Mechanics and Hydrology, Vol. 2, Hydrology and Environmental Problems, pp. 475-482. Prague, June 23-26, 1999, Institute of Hydrodynamics AS CR, Prague.
Hejzlar J., Růžička M., Diogo P. (1999) Scénářová studie kvality vody v nádrži Římov s využitím modelu CE-QUAL-W2 (A scenrio study of water quality in Římov Reservoir). In: Kalousková, N., Machula, T., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 1999, pp. 91-98. Tábor, May 31-June 3, 1999, W&ET Team Č. Budějovice.
Hocking G., Hejzlar J., Borovec J. (1999) Modelling the sedimentation of inflow particulate matter in the longitudinal profile of a stratified reservoir. In: Vlasák, P., Filip, P., Chára, Z. (eds.), Problems in Fluid Mechanics and Hydrology, Vol. 1, Mechanics of Fluids and Disperse Systems, Rheology and Biomechanics, pp. 62-69. Prague, June 23-26, 1999, Institute of Hydrodynamics AS CR, Prague.
Kopáček J., Hejzlar J., Porcal P., Nedoma J. (1999) Chemistry of Prášilské Lake and its tributaries during the 1998 summer temperature stratification. Silva Gabreta 3: 33-48..
Nacházel K., Patera A., Hejzlar J. (1999) Možnosti využití metodických postupů teorie fuzzy množin a fuzzy logiky pro řízení manipulací s vodou v nádržích z vodárenského hlediska. (Possible uses of methodological procedures of fuzzy modelling and fuzzy logic for the operation of drinking water re In: Kalousková, N., Machula, T., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 1999, pp. 41-48. Tábor, May 31-June 3, 1999, W&ET Team Č. Budějovice.
Nacházel K., Patera A., Hejzlar J. (1999) Fuzzy model řízení jakosti vody v nádrži. I. část – Vývoj problému a metodika výzkumu (Fuzzy model of control of water quality in reservoir, I. part – Development of the problem and methodology of the investigation). Journal of Hydrology and Hydromechanics 47: 153-179..
Nacházel K., Patera A., Hejzlar J. (1999) Fuzzy model řízení jakosti vody v nádrži. II. část – Výsledky aplikace (Fuzzy model of control of water quality in reservoir, II. part – Results of application). Journal of Hydrology and Hydromechanics 47: 389-404..
Nesměrák I., Hejzlar J., Duras J. (1999) Současný a žádoucí stav eutrofizace nádrží a toků a jejich zatížení celkovým fosforem (Present and desirable state of eutrophication of reservoirs and rivers and their loading with total phosphorus). Vodní hospodářství 99: 91-94..
Růžička M., Hejzlar J., Balejová M. (1999) Modelování biologických procesů v údolních nádržích (Modelling of biological processes in reservoirs). In: Kalousková, N., Machula, T., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 1999, pp. 83-90. Tábor, May 31-June 3, 1999, W&ET Team Č. Budějovice.
Růžička M., Hejzlar J., Kafková D., Thébault J. (1999) Modelling of biological processes in reservoirs. In: Vlasák, P., Filip, P., Chára, Z. (eds.), Problems in Fluid Mechanics and Hydrology, Vol. 2, Hydrology and Environmental Problems, pp. 526-533. Prague, June 23-26, 1999, Institute of Hydrodynamics AS CR, Prague.
Růžička M., Kafková D., Hejzlar J. (1999) Matematické modelování údolních nádrží II: Simulace biologických procesů (Mathematical modelling of reservoirs II. Simulation of biological processes). Vodní hospodářství 49: 263-266..
Balejová M., Hejzlar J. (1998) Transportní procesy v nádržích (Transport processes in reservoirs). In: Sborník konference Orlice ´98, pp. 55-61. Králíky 26. 11. 1998, Sdružení obcí a měst Orlice, Orlická hydrogeologická společnost Ústí nad Orlicí.
Borovec J., Hejzlar J., Vyhnálek V. (1998) Phosphorus cycling in a dimictic reservoir - the Seč Reservoir (Czech Republic). International Review of Hydrobiology 83: 295-302..
Hejzlar J. (1998) Optimalisierung der Wasserabführung in den wasserwirtschaftlinchen Speichern bei Hochwasserdurchflüssen (Optimalization of water release in drinking water reservoirs during floods). In: Geller, W. et al. (eds.), Gewässerschutz im Einzugsgebiet der Elbe, pp. 251-252. Karlovy Vary, 20.-23. 10. 1998, B. G. Teubner .
Hejzlar J. (1998) Transportní procesy v nádrži Římov (Transport processes in Římov Reservoir). In: Sborník konference Orlice ´98, pp. 78-85. Králíky 26. 11. 1998, Sdružení obcí a měst Orlice, Orlická hydrogeologická společnost Ústí nad Orlicí.
Hejzlar J., Dolejš P., Komárková J., Seďa J., Šimek K., Vyhnálek V. (1998) Effect of biomanipulation on the structuring of the planktonic food web and water treatability by coagulation. Water Science and Technology 37: 105-112..
Hejzlar J., Kopáček J. (1998) Zkumavkové metody pro stanovení celkového manganu a celkového železa ve vodách (Test-tube methods for the determination of total manganese and total iron in waters). In: Hucko, P. et al. (eds.), Hydrochémia ´98:pp. 69-77. Bratislava, 21.-22. 5. 1998, Pobočka SVHS ZSVTS.
<<...910111213>>Jít na stranu: Potvrdit

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA