Datum: 13.12.2017

Na podzim přehradní nádrž uvolňuje velké množství metanových bublin

Pracovníci Hydrobiologického ústavu a výzkumné infrastruktury SoWa se zabývají studiem uvolňování skleníkových plynů, především metanu, z přehradních nádrží. Výsledky jejich výzkumu byly nedávno publikovány v prestižním vědecké časopise Water Resources Research.

Ebulice plynů (či vybublávání) představuje jednu z hlavních cest uvolňování skleníkových plynů ze sedimentů jezer a nádrží do atmosféry. Především metanová ebulice jako rychlý přenos oproti difuzním procesům vzbuzuje v posledních letech mezinárodní zájem týkající se jejího příspěvku ke globálnímu oteplování.  V rámci našeho výzkumu jsme nejmodernější akustickou technikou odkryli značně proměnlivou časoprostorovou dynamiku plynných vývěrů a to ve vodárenské nádrži Římov. Naše výsledky ukazují, že prostorově je ebulice určována hlavně vzdáleností od hlavního přítoku jakožto od zdroje organického materiálu pro následnou tvorbu metanu v sedimentech. V časovém měřítku se nejvýznamnější období pro ebulici ukázal být podzim, kde ebuliční toky dosahovaly sedmkrát vyšších hodnot oproti zbytku roku. K tomuto zvýšení podstatně přispělo rozšíření aktivních ploch do hlubších částí nádrže sledující roční termální maximum sedimentů.

 

Více podrobností naleznete v následující publikaci:

Tušer M, Picek T, Sajdlová Z, Jůza T, Muška M, Frouzová J (2017) Seasonal and spatial dynamics of gas ebullition in a temperate water-storage reservoir. Water Resources Research 53, 8266-8276. DOI: 10.1002/2017WR020694

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA