Mgr. Andrea Kučerová, Ph.D.

Job Position: Research Assistant - Department of Hydrochemistry and Ecosystem Modelling (HEM)

Contact details

Phone: +420 387775851
Room: 322NB

Description

Ecology of aquatic and wetland plants, vegetation monitoring, ecohydrology of peatbogs, ecophysiology of alpine and peatbog plants, biometeorology

Curriculum vitae

Education
1991–1996 M.Sc., Department of Botany, Charles University, Prague.
2005–2011 Ph.D., Department of Botany, Charles University, Prague. PhD. thesis:“Water regime of Pinus rotundata dominated peatbogs in the Třeboň Basin and water relations of their characteristic species“.

Employment
1996–2001 Research assistant, Institut of Botany, CAS, Třeboň
2001–2006 maternity leave
2007–2009 Head of the Collection of aquatic and wetland plants and research assistant, Institut of Botany, CAS, Třeboň
2009–2012 maternity leave
2013–2015 Head of the Collection of aquatic and wetland plants and research assistant, Institut of Botany, CAS, Třeboň
2015– Research assistant, Institute of Botany, CAS, Třeboň (part-time)
2016– Research assistant, Institute of Hydrobiology, CAS, České Budějovice (part-time)

 

Publications

Kolář J., Kučerová A., Jakubec P. & Jan Vymazal J. (2017): Seed bank of Littorella uniflora (L.) Asch. in the Czech Republic, Central Europe: does burial depth and sediment type influence seed germination? – Hydrobiologia 794: 347-358.

Sklenář P., Kučerová A., Macková J. & Romoleroux K. (2016): Temperature microclimates of plants in a tropical alpine environment: How much does growth form matter? – Arctic, Antarctic and Alpine Research 48/1: 61-78.

Sklenář P., Kučerová A., Macková J. & Macek P. (2015): Temporal variation of climate in the high-elevation páramo of Antisana, Ecuador. – Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria 38(1): 67-78.

Adamec L. &Kučerová A. (2013): Overwintering temperatures affect freezing temperatures of turions of aquatic plants. – Flora 208, 8-9: 497-501.

Sklenář P., Kučerová A., Macek P. & Macková J. (2012): The frost-resistance mechanism in páramo plants is related to geographic origin. – New Zeal. J. Bot. 50/4: 391-400.

Sklenář P., Kučerová A., Macek P. & Macková J. (2010): Does plant height determine the freezing resistance in the páramo plants? – Austral Ecology 35/8: 929-934.

Kučerová A., Čermák J., Nadezhdina N. & Pokorný J. (2010): Transpiration of Pinus rotundata on a wooded peat bog in central Europe. – Trees 24(5): 919-930.

Kučerová A., Rektoris L., Štechová T. & Bastl M. (2008): Disturbances on a Wooded Raised Bog – How Windthrow, Bark Beetle and Fire Affect Vegetation and Soil Water Quality? – Folia Geobot. 43: 49-67.

Prausová R., Kozelková Z., Tomášová Z., Brodský M., Havelka R., Dvořák V., Adamec L., Kučerová A., Pásek K. & Pitelková P. (2017): Část II. Záchranný program pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus Wulfen). In: Prausová R. (ed.) Rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus Wulfen). Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, p. 49-133.

Rybníček K., Navrátilová J., Bufková I. & Kučerová A. (2017): The Czech Republic. In: Joosten, H., Tanneberger, F., & Moen, A. (eds.) Mires and peatlands of Europe: status, distribution and conservation, Schweizerbart Science Publishers, Stuttgart, p. 340-351.

Kučerová A., Adamec L., Husák Š., Koutecká E. & Sosnová M. (2016): Záchranné výsadby ohrožených druhů vodních a mokřadních rostlin v CHKO Třeboňsko v letech 2005-2014. – Sborn. Jihoč. Muz. 56: 36-54.

Svidenský R., Čížková H., Kučerová A. & Krolová M. (2016): Dynamika litorálního porostu v zátoce Vřesná (přehradní nádrž Lipno). – Vodní hospodářství 3: 22-25.

Bojková J., Čížková H., Kučerová A., Rádková V., Soldán T., Svidenský R. & Vrba J. (2015): Monitoring of the restored streams in the Vltavský Luh, Šumava National Park. – Silva Gabreta 21(1): 73-79.

Svidenský R., Kučerová A. & Čížková H. (2014): Ústup litorálních porostů na rybníku Bažina (PR Vrbenské rybníky) – Sborn. Jihočes. Muz., České Budějovice 54: 86–100.

Adamec L. & Kučerová A. (2013): Záchranné výsadby ohrožených druhů vodních rostlin v CHKO Třeboňsko v období 1994-2012. – Sborn. Jihočes. Muz., České Budějovice 53: 59– 69.

Svidenský R., Čížková H. & Kučerová A. (2013): Srovnávací ekologie blízce příbuzných druhů růžkatců (Ceratophyllum submersum L. a Ceratophyllum demersum L.). – Sborn. Jihočes. Muz., České Budějovice 53: 109– 119.

Kučerová A., Kučera T., Hájek M. & Rybníček K. (2010): Rašelinné lesy. In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds.), Katalog biotopů České republiky, Ed. 2, AOPK ČR, Praha, pp. 349-359.

Adamec L., Husák Š., Kučerová A., Navrátilová J. (2010): Sbírka vodních a mokřadních rostlin, Botanický ústav Akademie věd České republiky, Třeboň. Botanické zahrady a arboreta České republiky. Academia Praha. p. 388-395.

Kučerová A., Kučera T. & Hájek T. (2009): Mikroklima a kolísání hladiny podzemní vody v centrální části Rokytecké slati. Weitfällerské slatě. Vimperk: Správa NP a CHKO Šumava, 2009 - (Černý, D.; Dvořák, L.) S. 50-56. ISBN 978-80-87257-00-5.

Čepelová B., Kolář J. & Kučerová A. (2016): Pobřežnice jednokvětá. Mizející rostlina čistých a letněných nádrží. AOPK ČR, Praha, 19 p.

Kolář J. & Kučerová A. (2016): Pobřežnice jednokvětá – zajímavosti z ekologie jednoho kriticky ohroženého druhu. – Botanika 2016/1: 18-19.

Kučerová A., Adamec L., Husák Š. (2014): Sbírka vodních a mokřadních rostlin v Třeboni aneb vodní a mokřadní rostliny suchou nohou. – Botanika 2: 9-11.

Kučerová A. (2013):Vodní a mokřadní rostliny suchou nohou. – Veronica. Časopis ochránců přírody. 27/4: 33.

Sosnová M., Kučerová A., Husák Š. (2013): Rostliny obojživelné a pobřežní II. – Zahrádkář 5: 16-18.

Sosnová M., Kučerová A., Husák Š. (2013): Rostliny obojživelné a pobřežní I. – Zahrádkář 4: 18-19.

Sosnová M., Kučerová A., Husák Š. (2013): Rostliny vzplývající na hladině a rostliny ponořené. – Zahrádkář 3: 22-24.

Adamec L., Kučerová A. (2008): Sbírka vodních a mokřadních rostlin v Botanickém ústavu AV ČR v Třeboni – nabídka využití v experimentální biologii rostlin. – Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce SBS 8/2: 21-23.

Teaching KBE/427 Wetland ecology
University of South Bohemia, České Budějovice
Description:

Lecture "Specific types of natural wetlands – peatbogs: ecology, protection and restoration"Publications
Total found: 1 records
Čtvrtlíková M., Krolová M., Kučerová A., Hejzlar J., Hladík M., Kubečka J. (2021) Zlepšování ekologického potenciálu a kvality vody v nádržích pomocí plovoucích vegetačních ostrovů. [Improving the ecological potential and water quality in reservoirs using floating vegetation islands.] Sborník konference Vodárenská biologie 187–193.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search