Mgr. Martina Čtvrtlíková, Ph.D.

Job Position: Research Scientist - Department of Hydrochemistry and Ecosystem Modelling (HEM)

Contact details

Phone: 420387775851
E-mail: sidlatka@email.cz
Room: 322NB

Description

Ecotoxicology and mycorrhiza in isoetids, ecological status of heavily modified and artificial water bodies using based on aquatic macrophytes

Curriculum vitae

2007 onward, Biology Centre CAS, v.v.i., Institute of Hydrobiology, České Budějovice, research assistant &   
                       postdoctoral fellow (2012–2015)
2005–2014, Institute of Botany CAS, v.v.i., Třeboň, research assistant
2011, Ph.D., Palacký University Olomouc
 
Projects:

2016–2020, TAČR TH02030633 - Floating green islands, a perspective alternative for improvement of ecological potential and support of littoral habitats in water reservoirs
2012–2015, European Social Fund & state budget of the Czech Republic; project CZ.1.07/2.3.00/30.0032 (Promotion of post-doctoral positions in the Biology Centre of the Czech Academy of Sciences aimed to build the global competitiveness of the research teams in the Czech Republic): Catchment-Lake Ecosystem Modelling (postdoctoral researcher)
2012–2013, The State Environmental Fund of the Czech Republic, Project No 05611212: Methods for the
assessment of the ecological potential of heavily modified and artificial water bodies (team member)2010–2013, Czech Science Foundation, Project No P504/10/0781: Arbuscular mycorrhizal fungi and dark
septate endophytes colonising the roots of submerged aquatic macrophytes, Isoëtes lacustris and I. echinospora (team member)
2007–2011, Czech Science Foundation; Project No 206/07/1200: Constrains and limits of biological recovery
from acid stress: what is the future of headwater ecosystems in the Bohemian Forest? (team member)
2007–2009, Grant Agency of the Academy of Sciences of the Czech Republic; Project No KJB 600050704  -
Critical factors of reproduction and recovery of the quillwort Isoëtes lacustris and I. echinospora populations in strongly acidified lakes (principal investigator)
2004–2006, Czech Science Foundation; Project No 206/04/0967: Reproduction biology and autecology of the
quillworts Isoëtes echinospora and I. lacustris in Bohemian Forest lakes and in ex-situ cultures. (principal investigator)

Teaching KBO 131 – Aquatic macrophyte biology
University of South Bohemia in České Budějovice

Publications
Total found: 20 records
Čtvrtlíková M., Kučerová A., Rychtecký P., Blabolil P., Borovec J. (2018) Hydrobotanický průzkum umělých jezer Medard, Most a MIlada [Aquatic macrophyte survey in artificial lakes Medard, Most and Milada] Zpravodaj Hnědé uhlí 2018 (4) : 16-24.
Vejříková I., Vejřík L., Kočvara L., Lepš J., Sajdlová Z., Čtvrtlíková M., Peterka J. (2018) Impact of herbivory and competition on lake ecosystem structure: underwater experimental manipulation. Scientific Reports 8 : article number 12130.
DOI: 10.1038/s41598-018-30598-0
Čtvrtlíková M. (2016) Životní strategie šídlatek prověřená stovkami milionů let [Quillwort life strategies tried and tested over hundreds of millions of years]. Živa 64 (3) : 110–112.
Čtvrtlíková M. (2016) Šídlatky na dně šumavských jezer [Quillworts at the bottom of lakes in the Šumava Mts. Živa 64 (4) : 165–167.
Čtvrtlíková M., Hejzlar J., Vrba J., Kopáček J., Nedoma J., Hekera P., Wade A., Roy S. (2016) Lake water acidification and temperature have a lagged effect on thepopulation dynamics of Isoëtes echinospora via offspring recruitment. Ecological Indicators 70 : 420–430.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2016.06.042
Pereira C., Maia L.C. , Sánchez-Castro I., Palenzuela J., Silva D., Sudová R. , Sýkorová Z. , Rydlová J., Čtvrtlíková M., Goto B., Silva G., Oehl F. (2016) Acaulospora papillosa, a new mycorrhizal fungus from NE Brazil, and Acaulospora rugosa from Norway. Phytotaxa 260 : 14–24.
DOI: 10.11646/phytotaxa.260.1.2
Vrba J., Kopáček J., Čtvrtlíková M., Znachor P. (2016) Brief history of long-term ecological research into aquatic ecosystems and their catchments in the Czech Republic. Part II: Glacial lakes. Biology Centre CAS, v. v. i., Institute of Hydrobiology, České Budějovice, ISBN 978–80–86668–35–2: 32 p.
Sudová R., Sýkorová Z., Rydlová J., Čtvrtlíková M., Oehl F. (2015) Rhizoglomus melanum, a new arbuscular mycorrhizal fungal species associated with submerged plants in freshwater lake Avsjoen in Norway. Mycological Progress 14 : 1-8.
DOI: 10.1007%2Fs11557-015-1031-5
Borovec J., Hejzlar J., Znachor P., Čtvrtlíková M., Blabolil P., Říha M., Matěna J., Kubečka J. (2014) Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero – návrh [Methodology for assessing ecological potential of heavily modified and artificial water bodies – a proposal]. In: Říhová Ambrožová, J. (ed.) Sborník konference Vodárenská biologie 2014, Praha, February 5–6, 2014. Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r. o., Chrudim, ISBN 978–80–86832–78–4:pp. 21–32.
Borovec J., Hejzlar J., Znachor P., Nedoma J., Čtvrtlíková M., Blabolil P., Říha M., Kubečka J., Ricard D., Matěna J. (2014) Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero [Methodology of assessment of the ecological potential heavily modified water bodies and artificial water bodies – lake category]. Certifikovaná metodika Ministerstvem životního prostředí České republiky 1828/ENV/15. Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, České Budějovice :
Čtvrtlíková M., Znachor P., Vrba J. (2014) The effect of temperature on the phenology of germination of Isoëtes lacustris. Preslia 86 : 279–292..
Kohout P., Sudová R., Janoušková M., Čtvrtlíková M., Hejda M., Pánková H., Slavíková R., Štajerová K., Vosátka M., Sýkorová Z. (2014) Comparison of commonly used primer sets for evaluating arbuscular mycorrhizal fungal communities. Is there a universal solution? Soil Biology & Biochemistry 68 : 482–493..
Borovec J., Hejzlar J., Znachor P., Čtvrtlíková M., Blabolil P., Říha M., Matěna J., Kubečka J. (2013) Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivěných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero – návrh [Methodology for assessing Ecological potential of heavily modified and artificial water bodies]. In: Kosour, D. (ed) Sborník konference Vodní nádrže 2013, Brno, September 25–26, 2013. Povodí Moravy s. p.:pp. 33–38.
Hruška J., Oulehle F., Chuman T., Kopáček J., Vrba J., Čtvrtlíková M., Majer V. (2013) 30 let výzkumu šumavských jezer. Regenerace z okyselení a vliv gradace lýkožrouta [Thirty-year research of the Bohemian Forest lakes Recovery from atmospheric acidification and an effect of bark beetle infestation]. Živa 61 : 224–229..
Čtvrtlíková M. (2012) Zotavování šídlatky jezerní v silně acidifikovaném Černém jezeře [Recovery of Isoëtes lacustris in strongly acidified Černé Lake]. In: Sborník referátů ze semináře Pochůzka po Černém a Čertově jezeře ke 100 letům ochrany NPR Černé a Čertovo jezero, Špičák, September 13, 2011. Česká lesnická společnost, o.s., ISBN 978–80–02–02330–2: pp. 34–38.
Čtvrtlíková M., Znachor P., Nedoma J., Vrba J. (2012) Effects of temperature on the phenology of germination of Isoëtes echinospora. Preslia 84 : 141–153..
Kohout P., Sýkorová Z., Čtvrtlíková M., Rydlová J., Suda J., Vohník M., Sudová R. (2012) Surprising spectra of root-associated fungi in submerged aquatic plants. FEMS Microbiology Ecology 80 : 216–235..
Sudová R., Rydlová J., Čtvrtlíková M., Havránek P., Adamec L. (2011) The incidence of arbuscular mycorrhiza in two submerged Iso?tes species. Aquatic Botany 94 : 183-187..
Čtvrtlíková M., Vrba J., Znachor P., Hekera P. (2009) Effects of aluminium toxicity and low pH on the early development of Isoëtes echinospora. Preslia 81 : 135–149..
Vrba J., Fott J., Kopáček J., Nedbalová L., Čtvrtlíková M., Šantrůčková H. (2009) Deset let komplexního výzkumu zotavování šumavských jezer a jejich povodí z acidifikace [Ten–year complex research of recovery of the Bohemian Forest and their catchments from acid stress]. In: Kröpfelová, L., Šulcová, J. (eds.), Sborník příspěvků 15. konference ČLS a SLS, Třeboň, June 22–26, 2009. ČLS, Praha, ISBN 978–80–254–4698–0:pp. 282–285.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search