Publications

<<...7172737475>>>Go to page: Submit
Total found: 1489 records
Peterka J., Matěna J. (1998) Změny potravní selektivity plůdku okouna a plotice v závislosti na nasycenosti a měnící se potravní nabídce (Feeding electivity of perch and roach fry related to changes in offered prey types and gut fullness of the fish). In: Mikešová, J. (ed.), Proc. III Czech Ichthyological Conference, pp. 217-222, Vodňany, May 6-7, 1998, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický.
Seďa J., Macháček J. (1998) The effect of flow-through regimes on zooplankton densities in a canyon shaped dam reservoir. International Review of Hydrobiology 83: 477-484..
Šimek K., Armengol J., Comerma M., García J., Chrzanowski T., Macek M., Nedoma J., Straškrabová V. (1998) Characteristics of protistan control of bacterial production in three reservoirs of different trophy. International Review of Hydrobiology 83: 485-494..
Šimek K., Babenzien D., Bittl T., Koschel R., Macek M., Nedoma J., Vrba J. (1998) Microbial food webs in an artificially divided acidic bog lake. International Review of Hydrobiology 83: 3-18..
Šimek K., Comerma M., García J., Hejzlar J., Kojecká P., Nedoma J. (1998) Eliminace bakteriálního znečištění na podélném profilu vodárenské nádrže (An elimination of bacterial pollution along a longitudinal transect of a drinking water reservoir). In: Sládeček, V. (ed.) Sborník ze 14. semináře Aktuální otázky vodárenské biologie, pp. 96-100. Praha, February 4-5, 1998, Pobočka, ČVVS.
Stibor H., Macháček J. (1998) The influence of fish-exuded chemical signals on the carbon budget of Daphnia. Limnology and Oceanography 43: 997-1000..
Straškrabová V., Brandl Z., Hrbáček J., Komárková J., Seďa J., Straškraba M., Šimek K. (1998) Long-term changes of bacteria, phytoplankton and zooplankton: temporal coherence between deep stratified reservoirs. International Review of Hydrobiology 83: 21-30..
Straškrábová V., Kopáček J., Procházková L., Vrba J. (1998) Die Versauerung der Seen im Böhmerwald, Ursachen, Trends und Folgen für die biologischen Prozesse und die Wasserqualität (Acidification of lakes in Bohemian Forest, causes, trends and consequencies for biological proceses and water quality) In: Geller, W. et al. (eds.), Ergänzungsheft zum Tagungsband des Gewässerschutz und Wassernutzung im Einzugsgebiet der Elbe, pp. 74-77. Karlovy Vary 20.-23. 10. 1998. B. G. Teubner.
Vrba J. (1998) Book reviews. Die Eiszeitseen des Bayerischen Waldes. Weilner, C., Regen, 1997 In: 284 pp. Silva Gabreta, 2 409-410.:
<<...7172737475>>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search