Publications

<<...45678...>>Go to page: Submit
Total found: 229 records
Kronvang B., Behrendt H., Andersen H., Arheimer B., Barr A., Borgvang S., Bouraoui F., Granlund K., Grizzetti B., Groenendijk P., Schwaiger E., Hejzlar J., Hoffmann L., Johnsson H., Panagopoulos Y., Lo Porto A., Reisser H., Schoumans O., Anthony S., Silgram M., Venohr M., Larsen S. (2009) Ensemble modelling of nutrient loads and nutrient load partitioning in 17 European catchments. Journal of Environmental Monitoring 11: 572–583..
Nedoma J., Šimek K., Hejzlar J. (2009) Přísun a transformace znečištění v podélném profilu vltavského ramene nádrže Orlík [Pollution input and transformation along the longitudinal profile of the Vltava stretch in the Orlík]. In: Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2009, odborná konference, Písek, October 6–7, 2009. VŠTE, Č. Budějovice, ISBN 978–80–87278–29–1:pp. 31–36.
Richtr J., Hejzlar J., Semančíková E. (2009) Koncentrace a formy fosforu v odtoku z malých zemědělských povodí v povodí nádrže Orlík [Concentrations and forms of phosphorus in the runoff from small agricultural catchments in the catchment of Orlík Reservoir]. In: Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2009, odborná konference, Písek, October 6–7, 2009. VŠTE, Č. Budějovice, ISBN 978–80–87278–29–1:pp. 65–74.
Vagstad N., French H., Andersen H., Behrendt H., Grizzetti B., Groenendijk P., Lo Porto A., Reisser H., Siderius C., Stromquist J., Hejzlar J., Deelstra J. (2009) Comparative study of model prediction of diffuse nutrient losses in response to changes in agricultural practices. Journal of Environmental Monitoring 11: 594–601..
Znachor P., Hejzlar J., Nedoma J., Rychtecký P. (2009) Vliv povodní a přívalových dešťů na sezónní vývoj fytoplanktonu nádrže Římov [Effect of floods and extreme rainfalls on phytoplankton seasonal succession in the Římov Reservoir]. In: Kröpfelová, L., Šulcová, J. (eds.), Sborník příspěvků 15. konference ČLS a SLS, Třeboň, June 22–26, 2009. ČLS Praha, ISBN 978–80–254–4698–0:pp. 295–298.
Hejzlar J., Borovec J., Perglová V., Hanslík E., Nedvěd L. (2008) Datování sedimentů ve vodárenské nádrži Římov pomocí cesia 137 [Dating of sediments in the drinking water reservoir Římov with cesium-137] In: Hanslík, E., Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství. Č. Budějovice, May 5–7, 2008, ČVTVHS Praha, ISBN 978–80–02–02068–4: pp. 59–64. 59-64.
Hejzlar J., Duras J., Staňková B., Turek J., Žaloudík J. (2008) Vliv eutrofizace na jakost vody v nádržích: metodika hodnocení přísunu živin z povodí a protieutrofizační odolnosti nádržového ekosystému. In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 2008, 9. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. Tábor, June 2–5, 2008, W&ET Team, Č. Budějovice, ISBN 978–80–254–2034–8: pp. 47–52.
Hejzlar J., Žaloudík J., Duras J., Staňková B., Mivalt R. (2008) Vliv rybářského obhospodařování rybníků na jakost vody ve vodárenské nádrži Mostiště [The impact of fishery management at fish ponds on water quality in the water supply reservoir of Mostiště]. In: Říhová Ambrožová, J. (ed.), Sborník konference Vodárenská biologie 2008. Praha, January 29–30, 2008, Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., Chrudim, ISBN 978–80–86832–31–9: pp. 93–101.
Kopáček J., Hejzlar J., Norton S. (2008) Proton production by transformations of aluminium and iron in lakes. Water Research 42: 1220-1228.
Šimek K., Horňák K., Jezbera J., Nedoma J., Znachor P., Hejzlar J., Seďa J. (2008) Spatio-temporal patterns of bacterioplankton production and community composition related to phytoplankton composition and protistan bacterivory in a dam reservoir. Aquatic Microbial Ecology 51: 249-262.
Čech M., Kubečka J., Frouzová J., Draštík V., Kratochvíl M., Matěna J., Hejzlar J. (2007) Distribution of the bathypelagic perch fry layer along the longitudinal profile of two large canyon-shaped reservoirs. Journal of Fish Biology 70: 141–154..
Kopáček J., Marešová M., Hejzlar J., Norton S. (2007) Natural inactivation of phosphorus by aluminum in preindustrial lake sediments. Limnology and Oceanography 52: 1147–1155..
Borovec J., Hejzlar J. (2006) Hodnocení významu sedimentů v nádržích z hlediska vnitřního zatížení fosforem [Evaluation of sediment importance for phosphorus internal load]. In: Maršálek, B., Feldmannová, M., Maršálková, E. (eds.), Sborník konference Cyanobakterie 2006: biologie, toxikologie a management. Brno, May 24–25, 2006, Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ISBN 80–86188–22–1: pp. 132–138.
Duras J., Hejzlar J., Chocholoušková Z., Kučera T. (2006) Vodní nádrže – nové příležitosti pro uplatnění vodních makrofyt (a botaniků) [Water reservoirs – new opportunities for aquatic macrophytes (and botanists)]. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 41: 167–171. .
Hejzlar J. (2006) Rámcová směrnice vodní politiky EU a kvalita vody v nádržích [EU Water Framework Directive and water quality in reservoirs]. Vodní hospodářství 56: 190–193..
Hejzlar J. (2006) Ekologický potenciál nádrží a kvalita vody [Ecological potential of reservoirs and water quality]. In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 2006, 8. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. Tábor, June 5–8, 2006, W&ET Team, Č. Budějovice, ISBN 80–239–7113–1: pp. 339–344.
Hejzlar J., Šámalová K., Boers P., Kronvang B. (2006) Modelling phosphorus retention in lakes and reservoirs. Water, Air & Soil Pollution: Focus 6: 487–494..
Kopáček J., Borovec J., Hejzlar J., Kotorová I., Stuchlík E., Veselý J. (2006) Chemical composition of modern and pre-acidification sediments in the Tatra Mountain lakes. Biologia 61: S65–S76..
Kopáček J., Turek J., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P. (2006) Element fluxes in watershed-lake ecosystems recovering from acidification: Plešné Lake, the Bohemian Forest, 2001–2005. Biologia 61: S427–S440. .
Kopáček J., Turek J., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P. (2006) Element fluxes in watershed-lake ecosystems recovering from acidification: Čertovo Lake, the Bohemian Forest, 2001–2005. Biologia 61: S413–S426..
<<...45678...>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search