Publications

<<...34567...>>Go to page: Submit
Total found: 226 records
Durand P., Breuer L., Johnes P., Billen G., Butturini A., Pinay G., Van Grinsven H., Garnier J., Rivett M., Reay D., Curtis C., Siemens J., Maberly S., Kaste O., Humborg C., Loeb R., De Klein J., Hejzlar J., Skoulikidis N., Kortelainen P., Lepistö A., Wright R. (2011) Nitrogen processes in aquatic ecosystems. In: Sutton, M.A., Howard, C.M., Erisman, J.W., Billen, G., Bleeker, A., Grennfelt, P., van Grinsven, H., Grizzetti, B. (eds.), The European Nitrogen Assessment: Sources, Effects and Policy Perspectives. Cambridge University Press, ISBN 978–1–107–00612–6: pp. 126–146.
Kopáček J., Hejzlar J., Vrba J., Stuchlík E. (2011) Phosphorus loading of mountain lakes: Terrestrial export and atmospheric deposition. Limnology and Oceanography 56: 1343-1354..
Kopáček J., Turek J., Hejzlar J., Porcal P. (2011) Bulk deposition and throughfall fluxes of elements in the Bohemian Forest (central Europe) from 1998-2009. Boreal Environment Research 16: 495-508..
Borovec J., Hejzlar J., Jan J., Mošnerová P. (2010) Eutrofizační potenciál různých zdrojů fosforu v povodí VN Římov [Eutrophication potential of different sources of phosphorus in the Římov Reservoir catchment]. In: Borovec, J., Očásková, I. (eds.) Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2010, 3. ročník odborné konference. Písek, October 12–13, 2010, Svazek obcí regionu Písecko a BC AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, Č. Budějovice, ISBN 978–80–254–9014–3:pp. 47–52.
Hejzlar J., Borovec J., Jan J., Kopáček J., Mošnerová P., Potužák J., Rohlík V., Žaloudík J. (2010) Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? [Sources of eutrophication and water quality decline in the drinking water reservoir Karhov Internal loading or catchment processes?]. In: Říhová Ambrožová J. (ed.) Sborník konference Vodárenská biologie 2010, Praha, February 3–4, 2010. Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s r.o., Chrudim, ISBN 978–80–86832–48–7:pp. 114–122.
Hejzlar J., Borovec J., Mošnerová P., Polívka J., Turek J., Volková A., Žaloudík J. (2010) Bilanční studie zdrojů živin v povodí nádrže Orlík 1. principy, metodika, výsledky [A mass balance study of nutrient sources in the catchment of Orlík Reservoir 1. Principles, methods, results]. In: Borovec, J., Očásková, I. (eds.) Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2010, 3. ročník odborné konference. Písek, October 12–13, 2010, Svazek obcí regionu Písecko a BC AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, Č. Budějovice, ISBN 978–80–254–9014–3:pp. 53–65.
Hejzlar J., Borovec J., Polívka J., Turek J., Volková A. (2010) Bilanční studie zdrojů živin v povodí nádrže Orlík 2. scénářová analýza pro návrh strategie snižování odnosu fosforu [A mass balance study of nutrient sources in the catchment of Orlík Reservoir 2. Scenario analysis for proposal of strategy to decrease ph In: Borovec, J., Očásková, I. (eds.) Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2010, 3. ročník odborné konference. Písek, October 12–13, 2010, Svazek obcí regionu Písecko a BC AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, Č. Budějovice, ISBN 978–80–254–9014–3:pp. 67–80.
Jan J., Borovec J., Hejzlar J. (2010) Zpřesnění interpretace frakcionační analýzy P, Fe a Al v sedimentech [Sediment P, Fe, and Al fractionation analysis – interpretation improvement]. In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.) Sborník konference Pitná voda, 10. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. Tábor, May 17–20, 2010, W & ET Team, Č. Budějovice, ISBN 978–80–254–6854–8:pp. 323–328.
Krása J., Dostál T., Rosendorf P., Hejzlar J., Borovec J., Duras J., Fiala D., Beránková T., Dvořáková T., Martinec J., Strouhal L., Koudelka P., Mikšíková K., Vrána K., Ansorge L. (2010) Útvary stojatých vod v ČR a rizika eutrofizace způsobená erozním smyvem [Defining of eutrophication of standing water bodies caused by erosion phosphorus loads]. In: Sborník příspěvků z konference Krajinné inženýrství 2010, Praha, September 23–24, 2010. ČSKI, Praha, ISBN 978–80–903258–9–0:pp. 56–62.
Kratochvíl M., Čech M., Vašek M., Kubečka J., Hejzlar J., Matěna J., Peterka J., Macháček J., Seďa J. (2010) Diel vertical migrations of age 0+ percids in a shallow, well-mixed reservoir. Journal of Limnology 69: 305–310..
Krolová M., Čížková H., Hejzlar J. (2010) Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno [Factors effecting the occurrence of aquatic macrophytes in the Lipno reservoir]. Silva Gabreta 16: 61–92..
Borovec J., Hejzlar J., Jan J., Mošnerová P. (2009) Sedimenty údolní nádrže Orlík [Sediments of the Orlík Reservoir]. In: Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2009, odborná konference, Písek, October 6–7, 2009. VŠTE, Č. Budějovice, ISBN 978–80–87278–29–1:pp. 37–43.
Hejzlar J., Anthony S., Arheimer B., Behrendt H., Bouraoui F., Grizzetti B., Groenendijk P., Jeuken M., Johnsson H., Lo Porto A., Kronvang B., Panagopoulos Y., Siderius C., Silgram M., Venohr M., Žaloudík J. (2009) Nitrogen and phosphorus retention in surface waters: an inter-comparison of predictions by catchment models of different complexity. Journal of Environmental Monitoring 11: 584–593..
Hejzlar J., Matěna J., Šimek K., Turek J., Znachor P., Žaloudík J., Rohlík V., Langhansová M. (2009) Fosfor jako hlavní příčina současného nepříznivého stavu eutrofizace a jakosti vody v nádrži Orlík [Phosphorus – the main cause of currently unfavourable state of eutrophication and water quality in Orlík Reservoir]. In: Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2008, odborný seminář, Písek, October 6, 2008. VŠTE, Č. Budějovice, ISBN 978–80–87278–03–1:pp. 84–95.
Hejzlar J., Polívka J., Žaloudík J. (2009) Analýza hierarchie významu bodových a difúzních zdrojů fosforu v povodí řeky Lomnice pro eutrofizaci nádrže Orlík [An analysis of the hierarchy of importance of point and diffuse phosphorus sources in the Lomnice River catchment for the eutrophication of In: Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2009, odborná konference, Písek, October 6–7, 2009. VŠTE, Č. Budějovice, ISBN 978–80–87278–29–1:pp. 87–95.
Kopáček J., Hejzlar J., Kaňa J., Norton S., Porcal P., Turek J. (2009) Trends in aluminium export from a mountainous area to surface waters, from deglaciation to the recent. Effects of vegetation and soil development, atmospheric acidification, and nitrogen-saturation. Journal of Inorganic Biochemistry 103: 1439–1448..
Kopáček J., Turek J., Hejzlar J., Šantrůčková H. (2009) Canopy leaching of nutrients and metals in a mountain spruce forest. Atmospheric Environment 43: 5443–5453..
Kronvang B., Behrendt H., Andersen H., Arheimer B., Barr A., Borgvang S., Bouraoui F., Granlund K., Grizzetti B., Groenendijk P., Schwaiger E., Hejzlar J., Hoffmann L., Johnsson H., Panagopoulos Y., Lo Porto A., Reisser H., Schoumans O., Anthony S., Silgram M., Venohr M., Larsen S. (2009) Ensemble modelling of nutrient loads and nutrient load partitioning in 17 European catchments. Journal of Environmental Monitoring 11: 572–583..
Nedoma J., Šimek K., Hejzlar J. (2009) Přísun a transformace znečištění v podélném profilu vltavského ramene nádrže Orlík [Pollution input and transformation along the longitudinal profile of the Vltava stretch in the Orlík]. In: Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2009, odborná konference, Písek, October 6–7, 2009. VŠTE, Č. Budějovice, ISBN 978–80–87278–29–1:pp. 31–36.
Richtr J., Hejzlar J., Semančíková E. (2009) Koncentrace a formy fosforu v odtoku z malých zemědělských povodí v povodí nádrže Orlík [Concentrations and forms of phosphorus in the runoff from small agricultural catchments in the catchment of Orlík Reservoir]. In: Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2009, odborná konference, Písek, October 6–7, 2009. VŠTE, Č. Budějovice, ISBN 978–80–87278–29–1:pp. 65–74.
<<...34567...>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search