Publications

Total found: 194 records
Catalan J., Pla-Rabés S., Wolfe A.P., Smol J., Rühland K., Anderson N., Kopáček J., Stuchlík E., Schmidt R., Koinig K., Camarero L., Flower R., Heiri O., Kamenik C., Korhola A., Leavitt P., Psenner R., Renberg I. (2013) Global change revealed by palaeolimnological records from remote lakes: a review. J. Paleolimnology 49: 513–535..
Hruška J., Oulehle F., Chuman T., Kopáček J., Vrba J., Čtvrtlíková M., Majer V. (2013) 30 let výzkumu šumavských jezer. Regenerace z okyselení a vliv gradace lýkožrouta [Thirty-year research of the Bohemian Forest lakes Recovery from atmospheric acidification and an effect of bark beetle infestation]. Živa 61: 224–229..
Jan J., Borovec J., Kopáček J., Hejzlar J. (2013) What do results of common sequential fractionation and single-step extractions tell us about P binding with Fe and AL compounds in non-calcareous sediments? Water Research 47: 547–557..
Kaňa J., Tahovská K., Kopáček J. (2013) Response of soil chemistry to forest dieback after bark beetle infestation. Biogeochemistry 113: 369–383..
Kopáček J., Cosby B., Evans C., Hruška J., Moldan F., Oulehle F., Šantrůčková H., Tahovská K., Wright R. (2013) Nitrogen, organic carbon and sulphur cycling in terrestrial ecosystems: linking nitrogen saturation to carbon limitation of soil microbial processes. Biogeochemistry 115: 33–51..
Kopáček J., Fluksová H., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P., Turek J., Žaloudík J. (2013) Chemistry of tributaries to Plešné and Čertovo lakes during 1998–2012. Silva Gabreta 19: 105–137..
Kopáček J., Fluksová H., Kaňa J., Porcal P., Turek J., Žaloudík J. (2013) Chemical composition of atmospheric deposition in the catchments of Plešné and Čertovo lakes in 1998–2012. Silva Gabreta 19: 1–23..
Kopáček J., Hejzlar J., Posch M. (2013) Factors controlling the export of nitrogen from agricultural land in a large central European catchment during 1900–2010. Environmental Science & Technology 47: 6400–6407..
Kopáček J., Hejzlar J., Posch M. (2013) Quantifying nitrogen leaching from diffuse agricultural and forest sources in a large heterogeneous catchment. Biogeochemistry 115: 149–165..
Nedbalová L., Nývlt D., Kopáček J., Šobr M., Elster J. (2013) Freshwater lakes of Ulu Peninsula, James Ross Island, north-east Antarctic Peninsula: origin, geomorphology and physical and chemical limnology. Antarctic Science 25: 358–372..
Hejzlar J., Borovec J., Kopáček J., Turek J., Volková A. (2012) Dlouhodobý vývoj živinového znečištění v povodí nádrže Orlík [Long-term trends of nutrient pollution in the catchment of Orlík Reservoir]. In: Borovec, J., Očásková, I. (eds.) Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2011, 4. ročník odborné konference. Písek, October 4–5, 2011, Svazek obcí regionu Písecko, Povodí Vltavy, s. p. a BC AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav, ISBN 978–80–260–2491–0: pp. 35–42.
Hejzlar J., Kopáček J., Polívka J., Turek J., Volková A. (2012) Trendy vývoje kvality vody a trofie ve vodárenské nádrži Římov [Trends in water quality and trophic level in the drinking reservoir Římov]. In: Říhová Ambrožová J., Veselá, J. (eds.), Sborník konference Vodárenská biologie 2011, Praha, February 2–3, 2011. Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., Chrudim, ISBN 978–80–86832–56–2: pp. 80-85.
Kopáček J., Posch M., Hejzlar J., Oulehle F., Volková A. (2012) An elevation-based regional model for interpolating sulphur and nitrogen deposition. Atmospheric Environment 50: 287–296..
Kopáček J., Vrba J., Šantrůčková H., Svoboda M. (2012) Dlouhodobý ekologický výzkum šumavských jezer a jejich povodí [Long-term research of the Bohemian Forest lakes and their catchments]. In: Sborník referátů ze semináře Pochůzka po Černém a Čertově jezeře ke 100 letům ochrany NPR Černé a Čertovo jezero, Špičák, September 13, 2011. Česká lesnická společnost, o.s., ISBN 978–80–02–02330–2: pp. 39–44.
Oulehle F., Cosby B., Wright R., Hruška J., Kopáček J., Krám P., Evans C., Moldan F. (2012) Modelling soil nitrogen: The MAGIC model with nitrogen retention linked to carbon turnover using decomposer dynamics. Environmental Pollution 165: 158–166..
Svobodová J., Matěna J., Kopáček J., Poláková S., Vrba J. (2012) Spatial and temporal changes of benthic macroinvertebrate assemblages in acidified streams in the Bohemian Forest (Czech Republic). Aquatic Insects 34: 157–172..
Kaňa J., Kopáček J., Camarero L., Garcia-Pausas J. (2011) Phosphate sorption characteristics of European Alpine soils. Soil Science Society of America Journal 75: 862-870..
Kopáček J., Hejzlar J., Vrba J., Stuchlík E. (2011) Phosphorus loading of mountain lakes: Terrestrial export and atmospheric deposition. Limnology and Oceanography 56: 1343-1354..
Kopáček J., Posch M. (2011) Anthropogenic nitrogen emissions during the Holocene and their possible effects on remote ecosystems. Global Biogeochemical Cycles 25: 1-16..
Kopáček J., Turek J., Hejzlar J., Porcal P. (2011) Bulk deposition and throughfall fluxes of elements in the Bohemian Forest (central Europe) from 1998-2009. Boreal Environment Research 16: 495-508..

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search