Publications

Total found: 86 records
Frouzová J., Kubečka J., Prchalová M., Draštík V. (2008) Use of hydroacoustics in tropical freshwater ecology – a pilot study of reservoirs and lakes in tropical Asia In: Schiemer, F., Simon, D., Amarasinghe,U.S., Moreau, J. (eds.), Aquatic Ecosystem and Development: Comparative Asian Perspectives. Biology of Inland Waters Series, Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands, ISBN 978–90–5782–201–8 and ISBN 978–3–8236–1530–9: pp. 195–202. 195-202.
Hohausová E., Kubečka J., Frouzová J., Husák Š., Balk H. (2008) Experimental biomass assessment of three species of freshwater aquatic plants by horizontal acoustics. Journal of Aquatic Plant Management 46: 82-88.
Kratochvíl M., Kubečka J., Vašek M., Jůza T., Draštík V., Frouzová J., Jarolím O. (2008) Ichtyologický průzkum největšího rakouského jezera [Ichthyologic survey of the largest Austrian lake]. Rybářství 7: 76-78.
Prchalová M., Kubečka J., Říha M., Litvín R., Čech M., Frouzová J., Hladík M., Hohausová E., Peterka J., Vašek M. (2008) Overestimation of percid fishes (Percidae) in gillnet sampling Fisheries Research 91: 79-87.
DOI: 10.1016/j.fishres.2007.11.009
Prchalová M., Kubečka J., Vašek M., Peterka J., Seďa J., Jůza T., Říha M., Jarolím O., Tušer M., Kratochvíl M., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hohausová E. (2008) Distribution patterns of fishes in a canyon-shaped reservoir. Journal of Fish Biology 73: 54-78.
Říha M., Kubečka J., Mrkvička T., Prchalová M., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hladík M., Hohausová E., Jarolím O., Jůza T., Kratochvíl M., Peterka J., Tušer M., Vašek M. (2008) Dependence of beach seine net efficiency on net length and diel period. Aquatic Living Resources 21: 411-418.
Čech M., Kubečka J., Frouzová J., Draštík V., Kratochvíl M., Jarošík J. (2007) Impact of flood on distribution of bathypelagic perch fry layer along the longitudinal profile of large canyon-shaped reservoir. Journal of Fish Biology 70: 1109–1119..
Čech M., Kubečka J., Frouzová J., Draštík V., Kratochvíl M., Matěna J., Hejzlar J. (2007) Distribution of the bathypelagic perch fry layer along the longitudinal profile of two large canyon-shaped reservoirs. Journal of Fish Biology 70: 141–154..
Hohausová E., Kubečka J., Frouzová J., Husák Š., Balk H. (2007) Experimentální hodnocení biomasy vybraných druhů vodních makrofyt horizontální echolokací [Experimental assessment of biomass of selected species of aquatic macrophytes by horizontal echosounding]. In: Říhová Ambrožová, J. (ed.), Sborník konference Vodárenská biologie 2007, Praha, January 30–31, 2007. Vodní zdroje EKOMONITOR, Chrudim, ISBN 978–80–86832–23–4:pp. 100–105.
Kubečka J., Matěna J., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hohausová E., Jarolím O., Jůza T., Kratochvíl M., Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Tušer M., Vašek M. (2007) Jak vlastně studovat rybí obsádky našich velkých nádrží? [How shall we study the fish stock of our large water reservoirs?]. In: Švátora, M. (ed.), X. česká ichtyologická konference, sborník referátů z vědecké konference s mezinárodní účastí, Praha, June 26–27, 2007. Univerzita Karlova, Praha, ISBN 978–80–86561–82–0:pp. 92–94.
Kubečka J., Čech M., Říha M., Jůza T., Frouzová J., Draštík V., Hladík M., Kratochvíl M., Prchalová M., Tušer M., Vašek M. (2006) Rybí obsádka nádrže Orlík po prvních létech provozu jaderné elektrárny Temelín [Fish stock of the Orlík Reservoir after first years of operation of Temelín Nuclear power plant]. In: Hanslík, E., Miller, B.(eds.), Sborník XIX. konference Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství. Č. Budějovice, May 10–11, 2006, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha, ISBN 80–02–01841–9: pp. 85–96.
Prchalová M., Kubečka J., Hladík M., Hohausová E., Čech M., Frouzová J. (2006) Fish habitat preferences in an artificial reservoir system. Verhandlungen Internationale Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie 29: 1890–1894..
Frouzová J., Kubečka J., Balk H., Frouz J. (2005) Target strength of some European fish species and its dependence on fish body parameters. Fisheries Research 75: 86–96..
Frouzová J., Kubečka J., Balk H., Frouz J. (2005) Target strength of some European fish species and its dependence on fish body parameters Fisheries Research 75: 86-96.
DOI: 10.1016/j.fishres.2005.04.011
Frouz J., Ali A., Frouzová J., Lobinske R. (2004) Horizontal and vertical distribution of soil macroarthropods along a spatio-temporal moisture gradient in subtropical central Florida. Environmental Entomology 33: 1282–1295..
Frouzová J., Kubečka J. (2004) Changes of acoustic target strength during juvenile perch development. Fisheries Research 66: 355–361..
Frouzová J., Kubečka J., Matěna J. (2004) Acoustic scattering properties of freshwater invertebrates. In: Simons D.G. (ed.), Proceedings of the Seventh European Conference on Underwater Acoustic (ECUA 2004), Delft University of Technology, ISBN 90–5986–079–9, Volume I.:pp. 319–324.
Matěna J., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Kratochvíl M., Kubečka J., Peterka J., Vašek M. (2004) Distribution of young-of-the-year percids in European reservoirs. In: Barry, T.P., Malison, J.A. (eds.), Proceedings of PERCIS III, The Third International Percid Fish Symposium. Madison, July 20–24, 2003, University of Wisconsin, Madison:pp. 109–110.
Vašek M., Kubečka J., Peterka J., Čech M., Draštík V., Hladík M., Prchalová M., Frouzová J. (2004) Longitudinal and vertical spatial gradients in the distribution of fish within a canyon-shaped reservoir. Iternational Review of Hydrobiology 89: 352–362..
Frouz J., Frouzová J. (2003) Raketoplány a ochrana přírody [Space shuttles and nature conservation]. Živa 51: 90–92..

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search