Publications

Total found: 56 records
Hladík M., Kubečka J., Mrkvička T., Čech M., Draštík V., Hohausová E., Matěna J., Matěnová V., Kratochvíl M., Peterka J., Prchalová M., Vašek M. (2008) Effects of the construction of a reservoir on the fish assemblage in an inflow river. Czech Journal of Animal Science 53: 537-547.
Kratochvíl M., Kubečka J., Vašek M., Jůza T., Draštík V., Frouzová J., Jarolím O. (2008) Ichtyologický průzkum největšího rakouského jezera [Ichthyologic survey of the largest Austrian lake]. Rybářství 7: 76-78.
Kratochvíl M., Peterka J., Kubečka J., Matěna J., Vašek M., Vaníčková I., Čech M., Seďa J. (2008) Diet of larvae and juvenile perch, Perca fluviatilis performing diel vertical migrations in a deep reservoir. Folia Zoologica 57: 313-323.
Miranda L., Kratochvíl M. (2008) Boat electrofishing relative to anode arrangement. Transactions of the American Fisheries Society 137: 1358-1362.
Prchalová M., Kubečka J., Vašek M., Peterka J., Seďa J., Jůza T., Říha M., Jarolím O., Tušer M., Kratochvíl M., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hohausová E. (2008) Distribution patterns of fishes in a canyon-shaped reservoir. Journal of Fish Biology 73: 54-78.
Říha M., Kubečka J., Mrkvička T., Prchalová M., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hladík M., Hohausová E., Jarolím O., Jůza T., Kratochvíl M., Peterka J., Tušer M., Vašek M. (2008) Dependence of beach seine net efficiency on net length and diel period. Aquatic Living Resources 21: 411-418.
Čech M., Kubečka J., Frouzová J., Draštík V., Kratochvíl M., Jarošík J. (2007) Impact of flood on distribution of bathypelagic perch fry layer along the longitudinal profile of large canyon-shaped reservoir. Journal of Fish Biology 70: 1109–1119..
Čech M., Kubečka J., Frouzová J., Draštík V., Kratochvíl M., Matěna J., Hejzlar J. (2007) Distribution of the bathypelagic perch fry layer along the longitudinal profile of two large canyon-shaped reservoirs. Journal of Fish Biology 70: 141–154..
Kubečka J., Matěna J., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hohausová E., Jarolím O., Jůza T., Kratochvíl M., Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Tušer M., Vašek M. (2007) Jak vlastně studovat rybí obsádky našich velkých nádrží? [How shall we study the fish stock of our large water reservoirs?]. In: Švátora, M. (ed.), X. česká ichtyologická konference, sborník referátů z vědecké konference s mezinárodní účastí, Praha, June 26–27, 2007. Univerzita Karlova, Praha, ISBN 978–80–86561–82–0:pp. 92–94.
Draštík V., Kubečka J., Jůza T., Jarolím O., Hladík M., Kratochvíl M., Prchalová M., Říha M., Tušer M. (2006) Diverzita a prostorová distribuce tohoročního plůdku v nádržích vltavské kaskády [Fish diversity and spatial distribution of YOY fish in Vlatava cascade reservoirs]. In: Lusk, S., Lusková, V. (eds.), Biodiverzita ichtyofauny České republiky (VI). Brno, November 8, 2005, Ústav biologie obratlovců AV ČR, ISBN 80–903329–6–X: pp. 29–34.
Kubečka J., Čech M., Říha M., Jůza T., Frouzová J., Draštík V., Hladík M., Kratochvíl M., Prchalová M., Tušer M., Vašek M. (2006) Rybí obsádka nádrže Orlík po prvních létech provozu jaderné elektrárny Temelín [Fish stock of the Orlík Reservoir after first years of operation of Temelín Nuclear power plant]. In: Hanslík, E., Miller, B.(eds.), Sborník XIX. konference Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství. Č. Budějovice, May 10–11, 2006, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha, ISBN 80–02–01841–9: pp. 85–96.
Čech M., Kratochvíl M., Kubečka J., Draštík V., Matěna J. (2005) Diel vertical migrations of bathypelagic perch fry. Journal of Fish Biology 66: 685–702..
Kratochvíl M., Kubečka J., Matěna J. (2004) Distribuce a diverzita plůdku ryb v různých habitatech údolní nádrže Slapy [Distribution and diversity of fish fry in different habitats of the Slapy reservoir]. In: Lusk, S., Lusková, V., Halačka, K. (eds.), Biodiverzita ichtyofauny České republiky (V), Brno. November 4, 2003, Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno a AOPK ČR Praha, ISBN 80–903329–2–7:pp. 107–112.
Kubečka J., Kratochvíl M., Čech M., Matěna J., Draštík V. (2004) Za tajemstvím slapských odrazových vrstev [Secrets of acoustic scattering layers of the Slapy reservoir]. Rybářství 36–37..
Matěna J., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Kratochvíl M., Kubečka J., Peterka J., Vašek M. (2004) Distribution of young-of-the-year percids in European reservoirs. In: Barry, T.P., Malison, J.A. (eds.), Proceedings of PERCIS III, The Third International Percid Fish Symposium. Madison, July 20–24, 2003, University of Wisconsin, Madison:pp. 109–110.
Hladík M., Kubečka J., Pokorný P., Čech M., Draštík L., Kratochvíl M., Peterka J., Prchalová M., Vašek M. (2002) Zkušenosti s odlovem ryb do vězenců v přítokové části nádrže Římov [Giant traps for fishing in the inflow-zone of the Římov reservoir]. In: Spurný, P. (ed.), Sborník referátů V. Česká ichtyologická konference, Brno, September 25–26, 2002, MZLU Brno, ÚRH, pp. 126–131. ISBN80–7157–614–X.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search