Projekty

Projekty Grantové agentury ČR

Projekty řešitelů z našeho oddělení

  • Charakteristiky životních strategií vybraných skupin Betaproteobacteria ve vztahu k jejich roli v přenosu uhlíku do vyšších trofických hladin (13-00243S), řešitel: Šimek
  • Toxický potenciál, evoluce syntézy toxinů a faktory řídící produkci anatoxinu-a bentických a půdních nostokálních sinic (14-18067S), řešitel: Zapomělová
  • Faktory ovlivňující fototrofní aktivitu společenstva sladkovodních Betaproteobakterií (15-12197S), řešitel: Kasalický
  • Odezvy fytoplanktonu na změny žřivotního prostředí (15-13750S), řešitel: Znachor

Účast na projektech jiných oddělení

  • Dlouhodobý vliv redukce ryb na perloočky rodu Daphnia ve velké nádrži (15-24309S), řešitel: Seďa
  • Vliv slunečního záření na klíčové skupiny sladkovodních Betaproteobacteria (15-09721S), řešitel: Porcal
  • Odrážejí dlouhodobá data o zooplanktonu Slapské nádrže civilizační nebo klimatické změny v minulých 50 letech? (15-04034S), řešitel: Hejzlar

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA