Pracovníci

Přijmení, Jméno, Tituly Zařazení Telefon(y) Email Místnost
Kolařík Tomáš Technik v biologii +420 387 77 5831 tomas.kolarik@hbu.cas.cz 214 NB
Konopáčová  Eliška, Mgr. Odborný pracovník V&V +420 387 77 5886 eliska.konopacova@hbu.cas.cz 32
Kopáček Jiří, prof. Ing. Ph.D. Vedoucí vědecký pracovník 420387775878 jkopacek@hbu.cas.cz Stará budova 229
Kosová Lenka, Mgr. Laboratorní technik / technička +420 387 77 5871 lenka.kosova@hbu.cas.cz 42
Kotilová Petra, Mgr. Mateřská dovolená 420387775888 petmo@post.cz 129
Kozlíková Eliška, RNDr. Ph.D. Vědecký pracovník - - -
Kratochvilová Hana, Mgr. Doktorand 387775883 kratochvilovahana@gmail.com 043
Krolová Monika, RNDr. Ph.D. Technik v biologii 420777079784 krolovam@seznam.cz 216NB
Kubečka Jan, prof. RNDr. CSc. Ředitel +420 387775891, +420 604344267 kubecka@hbu.cas.cz 238
Kupková Marie Laboratorní pracovník 420387775833 kupkova@hbu.cas.cz 217NB
Kust Andreja, Mgr. Doktorand 420387775884 andreja.kust@gmail.com 34
Lavičková Václava Administrativně technický pracovník 420387775889 lavickova@hbu.cas.cz 29
Layoun Paul, MSc. Doktorand +420 387 77 5836 paul.layoun@hbu.cas.cz 221 NB
Lubas Jaroslav Správce databáze +420 387 77 5855 jaroslav.lubas@hbu.cas.cz 326 NB
Malá Radka, Ing. Laboratorní pracovník 420387775871 mala@hbu.cas.cz 42
Mareš Jan, RNDr. Ph.D. Postdoktorand 387775886 jan.mares@centrum.cz 032
Martinez Yerena Jose Alberto, MSc. Doktorand +420 387 77 5886 jose.yerena@hbu.cas.cz 32
Matěna Josef, doc. RNDr. CSc. Vědecký pracovník 420387775840 matena@hbu.cas.cz 222
Matoušů Anna, Mgr. Ph.D. Postdoktorand 387775834 anna.matousu@gmail.com 218NB
Mercado Ma. Cristina Paule, MSc. Ph.D. Postdoktorand +420 387 77 5876 cristina.mercado@hbu.cas.cz 323NB

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA