MSc. Geyby Tatiana Carrillo Apolo

Funkce: Doktorand - Oddělení mikrobiální ekologie vody

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 77 5127
E-mail: geyby.carrillo@hbu.cas.cz
Místnost: 220C

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA