Datum: 08.08.2023

Mohou funkční vlastnosti určovat reakce rostlin tundry na změnu klimatu?

Odpověď je v názvu nového článku publikovaného v Nature Communications, který vznikl i za přispění vědců z Biologického centra Akademie věd ČR. "Rostlinné vlastnosti špatně předpovídají vítězné a poražené druhy keřů v oteplující se tundře Arktidy."

 

Zjišťovali jsme, zda změny početnosti v minulosti, současná velikost areálu a předpokládané posuny areálu souvisejí s hodnotami vlastností a vnitrodruhovou variabilitou vlastností. Použili jsme 17 921 záznamů o vlastnostech keřů z tundry na třech kontinentech.

Zjistili jsme, že druhy s větší variabilitou v hmotnosti semen a specifické listové ploše měly větší pravděpodobnost, že se v budoucnu rozšíří, a že vítězové měli větší semena. Hodnoty ani variabilita specifických vlastností však nebyly konzistentně spojeny se změnami početnosti a posuny areálu.

Naše zjištění ukazují, že s vítěznými a poraženými druhy keřů nejsou spojeny žádné specifické hodnoty vlastností. Arktické keře tak mohou být stejně odolné nebo zranitelné vůči změně klimatu i při velmi rozdílných kombinacích hodnot a variability vlastností.

Tento článek vznikl díky volně přístupným datům z databází rostlinných vlastností Try a Tundra Trait Team a díky Marianě García Criado a týmu spoluautorů.  Článek byl vybrán mezi Editor’s Highlights pro současný výzkum v oboru Ecology and Evolution.

 

Citace:  García Criado M., Myers‐Smith I.H., Bjorkman A.D., Normand S., Blach-Overgaard A., Thomas H.J.D., Eskelinen A., Happonen K., Alatalo J.M., Anadon-Rosell A., Aubin I., te Beest M., Betway-May K.R., Blok D., Buras A., Cerabolini B.E.L., Christie K., Cornelissen J.H.C., Forbes B.C., Frei E.R., Grogan P., Hermanutz L., Hollister R.D., Hudson J., Iturrate-Garcia M., Kaarlejärvi E., Kleyer M., Lamarque L.J., Lembrechts J.J., Lévesque E., Luoto M., Macek P., May J., Prevéy J.S., Schaepman-Strub G., Sheremetiev S.N., Siegwart Collier L., Soudzilovskaia N.A., Trant A., Venn S.E., Virkkala A.-M. (2023) Plant traits poorly predict winner and loser shrub species in a warming tundra biome. Nature Communications 14, 3837

DOI: 10.1038/s41467-023-39573-4

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA