Datum: 04.07.2023

Jihočeský kraj petici k Jiřické nádrži nevyhověl. Biologické centrum bude nadále usilovat o patřičnou ochranu tohoto novohradského skvostu

Ve čtvrtek 29. 6. 2023 dostalo Biologické centrum AV ČR odpověď od Rady Jihočeského kraje na svou Petici za připojení Jiřické nádrže do Přírodní památky Pohoří na Šumavě. Jiřická nádrž do navrhovaného území přírodní památky zahrnuta nebude.

Stanovisko Jihočeského kraje nás nikterak neuspokojilo. Nejen že kraj našemu požadavku nevyhověl s tím, že má svázané ruce, ale dopouští se i věcných nesprávností. K důvodům, proč Jiřická nádrž nebude zahrnuta do navrhovaného území, v jednom z bodů vysvětlení tvrdí, že nejsou dostupné relevantní podklady o výskytu chráněných nebo vzácných druhů v Jiřické nádrži, přestože v nálezové databázi AOPK, což je dostatečně relevantní zdroj, je doložen výskyt dvou chráněných druhů již z roku 2020: ropucha obecná a střevle potoční, což je mimochodem rok, kdy se na Jiřické nádrži prokazatelně začalo s vysazováním nežádoucích druhů ryb. Lze navíc dohledat i další publikace, které deklarují výskyt chráněných druhů jak v nádrži samotné, tak i v Pohořském potoce nad nádrží, a to ještě z období daleko před privatizací nádrže,“ říká Jiří Peterka, ředitel Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR.

Početnost střevle potoční dosahující desítek tisíc jedinců na hektar byla v tomto systému nejvyšší v rámci monitoringu provedeném na různých místech Jihočeského kraje (Matěnová a Matěna 2006a). Podle provedeného průzkumu letos v květnu (Prof. J. Kubečka a Prof. K. Šimek, Hydrobiologický ústav BC AV ČR) se populace této ryby rychle zmenšují. Jako značně zjednodušující pak považujeme stanovisko Jihočeského kraje, že v nádrži je zaznamenán „pouze“ výskyt dvou ohrožených druhů. Zde bychom rádi podotkli, že vyšší zastoupení chráněných druhů v databázi AOPK z této lokality není proto, že tam dle našich informací AOPK žádnou systematickou inventarizaci nikdy neprováděla. Pokud by tato byla, například v souvislosti s privatizací nádrže, zadána, zcela jistě by chráněné druhy rostlin a živočichů v systému nádrže nalezla viz třeba Matěnová a Matěna (2006a, b, c). Během cca desetiletého výzkumu Jiřické nádrže a Pohořského potoka, byly sledovány i početné populace čolka horského. Bohužel nás nikdy nenapadlo, že si máme dělat i jako odborníci na vodu „selfíčka“ s těmito obojživelníky, neboť následkem naprosto nevhodného komerčního rybářského využití nádrže dojde k jejich již asi úplnému vymizení.

„Budeme nadále usilovat o to, aby Jiřická nádrž získala patřičnou ochranu a aby se kvůli komerčním zájmům jednotlivců neničily přírodní a kulturní hodnoty této unikátní lokality. Jsme také připraveni provést hydrobiologický monitoring se zaměřením na ohroženou střevli potoční a další ohrožené živočichy, a rovněž poskytovat odborná stanoviska dalším zainteresovaným orgánům, jako je Agentura ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo životního prostředí i Česká inspekce životního prostředí,“ říká Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra AV ČR. Navíc pořad České televize „Nedej se“ jasně poukázal na fakt, že řada aktivit firmy Rybolov na Pohoří zásadně porušuje současnou legislativu (introdukce velkých dravých ryb bez odpovídající schválení) a přivlastňuje si práva, které naše legislativa ani neumožnuje (např. zákaz plavání a zákaz přístupu k vodě). Navíc oplocení celé nádrže nebylo povoleno Stavebním úřadem v Kaplici.

Zde bychom očekávali alespoň elementární reflexi Krajského úřadu, který by měl dle vlastního Nařízení o PP Novohradské hory z roku 2003 tyto unikátní systémy chránit, tudíž i toto porušování práv a nařízení urychleně korigovat.

Pořad Nedej se: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/223562248410018/   

Petici za ochranu Jiřické nádrže v Novohradských horách podepsalo přes dva tisíce lidí (26. 5. 2023)

Komerční rybolov devastuje ohrožené druhy v srdci Novohradských hor. Jihočeští vědci volají po ochraně Jiřické nádrže (18. 4. 2023)

Petice za připojení Jiřické nádrže do Přírodní památky Pohoří na Šumavě v Návrhu plánu péče na období 2023–2032 (13. 4. 2023)

 

Odpověď na petici od Jihočeského kraje:
   

 

Citovaná literatura:

Matěnová V., Matěna J. (2006a) Ryby [Fish]. In: Dudák, V. (ed.), Novohradské hory a Novohradské podhůří – příroda, historie, život. Praha, Baset, ISBN 80–7340–091–X: pp. 215–220.

Matěnová V., Matěna J. (2006b) Obojživelníci [Amphibians]. In: Dudák, V. (ed.) Novohradské hory a Novohradské podhůří - příroda, historie, život. Praha, Baset, ISBN 80–7340–091–X: pp. 221–224.

Matěnová V., Matěna J. (2006c) Plazi [Reptiles]. In: Dudák, V. (ed.) Novohradské hory a Novohradské podhůří - příroda, historie, život. Praha, Baset, ISBN 80–7340–091–X: pp. 225–226.

 

Úvodní letecký snímek Jiřické nádrže: Petr Znachor, BC AV ČR

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA