Datum: 20.10.2022

Metodika monitorování rybí obsádky

Kniha obsahuje přehled a popis metod pro sledování kvalitativního a kvantitativního složení rybí obsádky jezer a nádrží.

Poskytuje důkladný popis terénní práce a primárního zpracování shromážděných informací. Jsou připojeny i šablony protokolů, které doprovázejí každý odebraný vzorek. Pro základní monitorování v rámci Rámcové směrnice EU o vodách (2000/60/EC) je popsáno použití tenatových sítí, hydroakustiky, zátahových sítí, vzorkování sumce velkého pomocí šňůr a elektrolovu pro monitorování ekologické kvality nebo potenciálu jezer a nádrží.

Tištěná verze metodiky je k disozici na požádání z Hydrobiolgického ústavu BC AV ČR, v. v. i.

Kubečka, J., Balk H., Blabolil, P., Frouzová, J., Kolařík, T., Kratochvíl, M., Muška, M., Prchalová, M., Říha, M., Sajdlová, Z., Soukalová, K., Souza, A., Tušer, M., Vejřík, L., Vejříková I.,2022. Methodology of monitoring fish communities in reservoirs and lakes. Biology Centre CAS. ISBN 978-80-86668-95-6. 110 pp.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA