Datum: 15.02.2021

Rybí šupiny jako archívy životního prostředí

Šupiny se po mnoho desetiletí rutinně používají k určení věku a růstu ryb a řada výzkumných institucí, rybářských agentur a muzeí proto spravuje rozsáhlé sbírky rybích šupin. Moderní vědecké metody umožňují získat nové informace z archivovaných biologických vzorků, například o podmínkách životního prostředí, výživě, zdravotním stavu nebo genetické rozmanitosti minulých populací. V aktuální studii publikované v Science of the Total Environment vědci z Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR zkoumali potenciál rybích šupin zaznamenat historické změny ve vodním prostředí.

Unikátní sbírku archivovaných rybích šupin pocházejících z přehradní nádrže Římov nedaleko Českých Budějovic podrobili vědci analýze stabilních izotopů uhlíku a dusíku. „Analyzovali jsme vzorky šupin, které pokrývaly celou historii vývoje této vodárenské nádrže od jejího napuštění v roce 1979 až do současnosti,“ říká hydrobiolog Mojmír Vašek. Množství minerálních živin a úroveň primární produkce v nádrži Římov se v průběhu uplynulých čtyř desetiletí poměrně výrazně měnily a vědce zajímalo, zda se tyto dlouhodobé proměny vlastností vodního ekosystému projeví v izotopovém složení archivovaných rybích šupin.

Výsledky ukázaly, že izotopové složení šupin bylo skutečně ovlivněno podmínkami prostředí, ve kterém ryby žily. „Poměr těžkého a lehkého izotopu uhlíku v rybích šupinách pozitivně závisel na intenzitě primární produkce vodního ekosystému,“ shrnuje výsledky výzkumu Mojmír Vašek a dodává, „Tam, kde chybí přímá měření, může izotopový záznam uložený v rybích šupinách pomoci rekonstruovat minulé podmínky životního prostředí“.

 

Více informací naleznete v publikaci:

Vašek M., Souza A.T., Říha M., Kubečka J., Znachor P., Hejzlar J. (2021). Stable isotope evidence from archived fish scales indicates carbon cycle changes over a four-decade history of the Římov Reservoir (Czechia). Science of the Total Environment 755: 142550.

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142550

Přehradní jezero Římov v jižních Čechách. Od napuštění v roce 1979 je nádrž využívána jako důležitý zdroj pitné vody (foto: Petr Znachor).

Letecký pohled na hrázovou oblast vodního díla Římov. Unikátní sbírka archivovaných rybích šupin z tohoto přehradního jezera byla podrobena analýze stabilních izotopů. Časové řady stabilních izotopů v rybích šupinách byly následně porovnány s údaji z dlouhodobého monitoringu kvality vody v nádrži Římov (foto: Petr Znachor).

 

 

Cejn velký (Abramis brama) je jedním z nejběžnějších druhů ryb v nádrži Římov. Výsledky studie ukázaly, že izotopové složení archivovaných rybích šupin může poskytnout cenné poznatky o historických změnách koloběhu uhlíku ve vodních ekosystémech (foto: Jiří Peterka).

 

S rostoucí produkcí vodního ekosystému bývá celý potravní řetězec fytoplankton­–zooplankton­–ryby obohacen o těžký izotop uhlíku (foto: Petr Znachor).

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA