Datum: 06.09.2019

Kůrovcová kalamita ovlivňuje kvalitu vody

Kůrovcová kalamita v letech 2004 – 2008 v povodí Plešného jezera, které je dlouhodobě ovlivněno kyselými dešti vyvolala významné změny v chemismu vody.

Po krátkém poklesu pH jezerní vody okamžitě po kůrovcovém žíru nastalo v následujících letech intenzivní zotavování jezera z kyselých dešťů. Od roku 2011 se tak poprvé po dlouhých šesti desetiletích v Plešném jezeře opět ustavila uhličitanová rovnováha a hodnota pH jeho vody se vrátila na hodnoty typické po druhé světové válce.

Tento rychlý zvrat vyvolala změna chemismu jezerních přítoků a biochemické procesy v jezeře samotném. Z povodí začalo do jezera přitékat více rozpuštěného organického uhlíku a fosforu, zatímco vyplavování hliníku se začalo snižovat. Díky vyššímu přítoku fosforu jsou řasy i mikrobiální pochody v jezeře schopny využívat více dusičnanů a tento proces zároveň spotřebovává (neutralizuje) vodíkové ionty, takže snižuje kyselost vody. Druhým významným neutralizačním pochodem je fotochemická a mikrobiální oxidace organických kyselin, přitékajících z půd jako součást rozpuštěného organického uhlíku. Díky živinám uvolněným z tlející biomasy stromů v povodí se zároveň snížilo vyplavování iontových forem hliníku z půd. Ty reagují s vodou za vzniku vodíkových iontů, takže vodu okyselují. Zvýšené vyplavování organického uhlíku a fosforu a zároveň snížení odnosů hliníku z povodí tak způsobilo rychlý nárůst pH jezera a urychlilo jeho zotavování.

Zmírnění kyselého stresu a zvýšený přítok fosforu zároveň společně podpořily růst fytoplanktonu a zooplanktonu, takže se jezero více oživilo.

Publikováno v Limnology & Oceanography (2019, 64, 1614-1626).

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA