Datum: 23.01.2019

Tým hydrobiologů objevil nové skupiny vodních bakterií

Ve sladkovodních jezerech a nádržích žije velké množství bakterií, z nichž většina se jen obtížně kultivuje v laboratorních podmínkách, a proto zůstává stále neprobádána. Tým pracovníků z Oddělení mikrobiální ekologie vody Hydrobiologického ústavu odebíral vzorky z různých míst Evropy (Římov v ČR , nádrž Amadorio ve Španělsku či Curyšské jezero ve Švýcarsku) a objevil nové skupiny vodních bakterií.

Ilustrační foto

Podmínky prostředí vedou k evolučním změnám v architektuře genomu sladkovodních bakterií ze skupiny Planktomycetes

Vodní bakterie byly pojmenovány latinskými názvy, které jsou inspirovány slovanskou a německou mytologií, Nemodlikiaceae, Vodnikaceae a Nixeaceae. Studium ekologické a evoluční historie těchto bakterií pomocí metod založených na DNA poskytlo užitečný vhled do specializace mikrobů, změn habitatů a vývoje genomu ve sladkovodním prostředí.

Závěry práce dokumentují, že genomy původně půdních bakterií se evolučně přizpůsobily sladkovodnímu prostředí, zejména ztrátou nepotřebných funkcí a nadbytečných metabolických drah. Práce byla publikována v časopise The ISME Journal.

 

 

 

Publikace

Andrei, A.S., Salcher, M. M., Mehrshad, M., Rychtecký, P., Znachor, P. & Ghai, R. 2019. Niche-directed evolution modulates genome architecture in freshwater Planctomycetes. The ISME Journal.

doi.org/10.1038/s41396-018-0332-5.

Twitter: @SmallThingsLab.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA