Datum: 14.08.2017

Proč samci připlouvají tak brzy a samice tak pozdě?

Vyhledání partnera ve správném čase na správném místě je zásadní pro reprodukční úspěch. Důležité je zvážit energetické náklady migrace a pobytu na trdlišti. Samci mohou zvyšovat šance na rozmnožování tím, že připlují na trdliště dříve než samice.

V této studii jsme sledovali pomocí pasivní telemetrie 351 bolenů dravých (Leuciscus aspius) a porovnali jsme načasovaní připlutí samců oproti připlutí samic. Samci připlouvali v průměru pět dní před samicemi a odplouvali o čtyři až pět dní později než samice. V průměru samci investovali třikrát více času do rozmnožování a byli na trdlišti dvakrát více aktivní než samice. Intenzivní kompetice o samice způsobila popsané rozdíly mezi pohlavími.

Připlutí a odplutí samců (M) a samic (F).

 

Více podrobností naleznete v následující publikaci:

Šmejkal, M., Ricard, D., Vejřík, L., Mrkvička, T., Vebrová, L., Baran, R., Blabolil, P., Sajdlová, Z., Vejříková, I., Prchalová, M., Kubečka, J. (2017). Seasonal and daily protandry in a cyprinid fish. Scientific Reports 7, 4737.  doi:10.1038/s41598-017-04827-x

 
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA