Publications

<<...7891011...>>Go to page: Submit
Total found: 253 records
Porcal P., Hejzlar J., Kopáček J. (2004) Seasonal and photochemical changes of DOM in an acidified forest lake and its tributaries. Aquatic Sciences 66: 211–222..
Růžička M., Hejzlar J., Jarošík J. (2004) Simulace kvality vody v soustavách nádrží [Simulation of water quality in reservoir systems]. In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 2004, 7. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. Tábor, June 7–10, 2004, W&ET Team, Č. Budějovice, ISBN 80–239–2936–4:pp. 275–280.
Turek J., Hejzlar J., Žaloudík J. (2004) Transport of phosphorus in the river network of a highland basin with mixed landuse (the Malše River, Czech Republic). In: Conference Proceedings of the XXIInd Conference of Danubian Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management. Brno, August 30 – September 2, 2004, Czech Hydrometeorological Institute, Praha, CD-ROM, ISBN 80–86690–19–9.
Turek J., Hejzlar J., Žaloudík J. (2004) Vliv hydrologie na transport fosforu v povodí vodárenské nádrže Římov [Impact of hydrology on phosphorus transport in the catchment of drinking water reservoir Římov]. In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 2004, 7. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. Tábor, June 7–10, 2004, W&ET Team, Č. Budějovice, ISBN 80–239–2936–4:pp. 321–326.
Vrba J., Callieri C., Bittl T., Šimek K., Bertoni R., Filandr P., Hartman P., Hejzlar J., Macek M., Nedoma J. (2004) Are bacteria the major producers of extracellular glycolytic enzymes in aquatic environments? International Review of Hydrobiology 89: 102–117..
Žaloudík J., Hejzlar J., Rohlík V. (2004) Dálkový průzkum a GIS při hodnocení vztahů krajinné struktury a koncentrace živin v povodí Lipna [Remote sensing and GIS in the assessment of relations between landscape structure and nutrient concentrations in the Lipno Reservoir catchment]. GEOinfo 2004 77–80..
Borovec J., Hejzlar J. (2003) Fosfor v sedimentech – frakcionace a sorpce, a jejich vztah ke složení sedimentů [Phosphorus in sediments – fractionation and sorption, and their relationship to the sediment composition]. In: Hucko, P. (ed.) Zborník prednášok z  konferencie so zahraničnou účasťou Sedimenty vodných tokov a nádrží, Bratislava, April 15–16, 2003, Pobočka SVHS ZSVTS, Bratislava, pp. 42–52. ISBN 80–89062–20–2.
Brzáková M., Hejzlar J., Nedoma J. (2003) Phosphorus uptake by suspended and settling seston in a stratified reservoir. Hydrobiologia 504: 39–49..
Brzáková M., Hejzlar J., Nedoma J. (2003) [Phosphorus uptake by settling seston].Příjem fosforu sedimentujícím sestonem. In: Hucko, P. (ed.) Zborník prednášok z konferencie so zahraničnou účasťou Sedimenty vodných tokov a nádrží, Bratislava, April 15–16, 2003, Pobočka SVHS ZSVTS, Bratislava, pp. 62–70. ISBN 80–89062–20–2.
Hejzlar J. (2003) Řízení kvality vody ve vodárenských nádržích [Water quality control in drinking water reservoirs]. In: Zborník odborných prác z konferencie s mezinárodnou účasťou Pitná voda, Trenčianské Teplice, October 8–9, 2003, Slovenský národný komitét IWA, Bratislava. pp. 35–41.
Hejzlar J., Boers P., Kronvang B., Karaer F. (2003) Nutrient Retention – A key element in evaluating reference conditions of lakes and reservoirs for the EU Water Framework Directive. In: Gnauck, A., Heinrich, R. (eds.), The Information Society and Enlargement of the European Union, Part 1:Concepts and Methods, 17th International Conference Informatics for Environmental Protection, Cottbus 2003, Metropolis Verlag, Marburg:pp. 357–364. ISBN 3–89518–440–3.
Hejzlar J., Dubrovský M., Buchtele J., Růžička M. (2003) The apparent and potential effects of climate change on the inferred concentration of dissolved organic matter in a temperate stream (the Malše River, South Bohemia). The Science of the Total Environment 310: 143–152..
Hejzlar J., Kopáček J., Porcal P., Haider Z. (2003) Příčiny dlouhodobého nárůstu koncentrace organických látek v nádrži Římov [Causes of long-term increase in concentrations of dissolved organic matter in Římov reservoir]. In: Ambrožová, J. (ed.), 19. seminář Aktuální otázky vodárenské biologie, Praha, February 5–6, 2003, Vodní zdroje Ekomonitor, Chrudim, pp. 209–213. ISBN 80–903203–1–7.
Kettle H., Kopáček J., Hejzlar J. (2003) Modelling air temperature at Čertovo Lake back to 1781. Silva Gabreta 9: 15–32..
Komárková J., Komárek O., Hejzlar J. (2003) Evaluation of the long term monitoring of phytoplankton assemblages in a canyon-shape reservoir using multivariate statistical methods. Hydrobiologia 504: 143–157..
Kopáček J., Brzáková M., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P., Vrba J. (2003) Mass balance of nutrients and major solutes in the Plešné watershed-lake ecosystem in the 2001 hydrological year. Silva Gabreta 9: 33–52..
Kopáček J., Fott J., Hejzlar J., Majer V., Stuchlík E., Veselý J., Vrba J. (2003) Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera? [To renew or not to renew reverse water pumping into Černé Lake?] Vodní hospodářství 53: 65–67..
Kopáček J., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P. (2003) Photochemical, chemical, and biological transformations of dissolved organic carbon and its effect on alkalinity production in acidified lakes. Limnology and Oceanography 48: 106–117..
Mašín M., Jezbera J., Nedoma J., Straškrábová V., Hejzlar J., Šimek K. (2003) Changes in bacterial community composition and microbial activities along the longitudinal axis of two canyon-shaped reservoirs with different inflowloading. Hydrobiologia 504: 99–113..
Borovec J., Hejzlar J., Brzáková M. (2002) Spatial and temporal variations of P-release in a small stratified reservoir. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 49–52..
<<...7891011...>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search