Publications

<<...7172737475>>Go to page: Submit
Total found: 1490 records
Balejová M., Hejzlar J. (1998) Transportní procesy v nádržích (Transport processes in reservoirs). In: Sborník konference Orlice ´98, pp. 55-61. Králíky 26. 11. 1998, Sdružení obcí a měst Orlice, Orlická hydrogeologická společnost Ústí nad Orlicí.
Borovec J. (1998) Stanovení sorpční kapacity a rovnovážné koncentrace fosforu v sedimentech s použitím Langmuirovy izotermy (The determination of sorption capacity and equilibrium concentration of phosphorus in sediments using Langmuir isotherm). In: Hucko, P. et al. (eds.), Hydrochémia ´98:pp. 108-115. Bratislava, 21.-22. 5. 1998, Pobočka SVHS ZSVTS.
Borovec J., Hejzlar J., Vyhnálek V. (1998) Phosphorus cycling in a dimictic reservoir - the Seč Reservoir (Czech Republic). International Review of Hydrobiology 83: 295-302..
Brandl Z. (1998) Life strategy and feeding relations of Cyclops vicinus in two reservoirs. International Review of Hydrobiology 83: 381-388..
Dolan J., Šimek K. (1998) Ingestion and digestion of an autotrophic picoplankter, Synechococcus, by heterotrophic nanoflagellate, Bodo saltans. Limnology and Oceanography 43: 1740-1746..
Duncan A., Butterworth A., Gerlotto F., Kubečka J. (1998) Editorial. Fisheries Research 35: 1-3..
Duncan A., Kubečka J. (1998) Editorial. Fisheries Research 35: 149-150..
Frouzová J., Kubečka J., Čech M. (1998) Bubble density in the open water of freshwater reservoirs: consequence for fish stock studies. In: Alippi, A., Cannelli, G.B. (eds.), Proceedings of the Fourth European Conference on Underwater Acoustics , pp. 281-286. Roma, 20.-25. 9. 1998, CNR-IDAC.
Havlík A., Just T., Matěna J., Slavík O. (1998) Ekologická studie povodí Bíliny (Ecological study of the Bílina basin). In: Němec, J. (eds.), Krajina a voda, pp. 74-80. Veselí nad Moravou, 22.-24. 4. 1998, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
Hejzlar J. (1998) Optimalisierung der Wasserabführung in den wasserwirtschaftlinchen Speichern bei Hochwasserdurchflüssen (Optimalization of water release in drinking water reservoirs during floods). In: Geller, W. et al. (eds.), Gewässerschutz im Einzugsgebiet der Elbe, pp. 251-252. Karlovy Vary, 20.-23. 10. 1998, B. G. Teubner .
Hejzlar J. (1998) Transportní procesy v nádrži Římov (Transport processes in Římov Reservoir). In: Sborník konference Orlice ´98, pp. 78-85. Králíky 26. 11. 1998, Sdružení obcí a měst Orlice, Orlická hydrogeologická společnost Ústí nad Orlicí.
Hejzlar J., Dolejš P., Komárková J., Seďa J., Šimek K., Vyhnálek V. (1998) Effect of biomanipulation on the structuring of the planktonic food web and water treatability by coagulation. Water Science and Technology 37: 105-112..
Hejzlar J., Kopáček J. (1998) Zkumavkové metody pro stanovení celkového manganu a celkového železa ve vodách (Test-tube methods for the determination of total manganese and total iron in waters). In: Hucko, P. et al. (eds.), Hydrochémia ´98:pp. 69-77. Bratislava, 21.-22. 5. 1998, Pobočka SVHS ZSVTS.
Hejzlar J., Kopáček J. (1998) Semimikrostanovení CHSKCr v pitných, povrchových a odpadních vodách (Semi-micro determination of chemical oxygen demand in drinking, fresh and waste waters). In: Hucko, P. et al. (eds.), Hydrochémia ’98:pp. 46-58. Bratislava, 21.-22. 5. 1998, Pobočka SVHS ZSVTS.
Hejzlar J., Kopáček J., Vrba J., Čížková R., Komárková J., Šimek K. (1998) Limnological study of Plešné Lake in 1994-1995. Silva Gabreta 2:
Hejzlar J., Stolínová Š., Knesl B. (1998) Příčiny jarního rozvoje fytoplanktonu v nádrži Švihov (Causes of spring phytoplankton development in Švihov reservoir). In: Sládeček, V. (ed.), Aktuální otázky vodárenské biologie, pp. 101-105. Praha, 4.-5. 2. 1998, Pobočka ČVVS.
Hejzlar J., Vyhnálek V. (1998) Longitudinal heterogeneity of phosphorus and phytoplankton concentrations in deep-valley reservoirs. International Review of Hydrobiology 83: 139-146..
Hladík M., Kubečka J., Matěnová V., Matěna J. (1998) Populační dynamika cejna velkého v nádrži Římov (Population dynamics of bream (Abramis brama) in the Římov Reservoir). In: Mikešová, J. (ed.), Proc. III Czech Ichthyological Conference, pp. 117-122. Vodňany, 6.-7. 5. 1998, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický.
Komárková J. (1998) Fish stock as a variable modifying trophic pattern of phytoplankton. Hydrobiologia 369/370: 139-152..
Komárková J. (1998) The tropical planktonic genus Cylindrospermopsis (Cyanophytes, Cyanobacteria). In: Azevedo, T. de Paiva (ed.), Anais dos IV Congresso latino-americano de Ficologia:pp. 327-340. Caxambú, 28. 7.-3. 8. 1996, Secretaria do Meio Ambiente do Estado.
<<...7172737475>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search