RNDr. Viera Straškrábová, DrSc.

Job Position: Research Scientist - Department of Aquatic Microbial Ecology (AME)

Contact details

Phone: 420387775819
E-mail: verastr@hbu.cas.cz
Room: 27

Curriculum vitae

1957 ukončení studia na Biologické fakultě University Karlovy v oboru hydrobiologie

1962 kandidát biologických věd - CSc.

1967 doktor přírodních věd RNDr. DrSc.

od roku 164 vdaná Straškrábová

V Praze vedoucí oddělení samočistících procesů, mikrobiální ekologie vody, hydrobiologie přehrad

Od roku 1982 přesídlena do Českých Budějovice - vedoucí úseku hydrobiologie, zakládá oddělení mikrobiální ekologi vody

1990 - 1998 Ředitelka Hydrobiologického ústavu

Publications
Total found: 38 records
Appleyard S., Brookes J., Clasen T., Davison A., de Roda H., Deere D., Drewes J., Fastner J., Fergusson C., Hejzlar J., Hipsey M., Kirch P., Mälzer H.J. , Merkel B., Novotny V., Pond K., Rinehold A., Ringelband U., Rivett M., Schijven J., Stevens M., Straškrábová V., Sturm S., Teaf C., Varadi L., von S., Zabel T. (2016) Protecting Surface Water for Health. Identifying, Assessing and Managing Drinking-Water Quality Risks in Surface-Water Catchments World Health Organization, Geneva, ISBN 978-92-4-151055-4: 178 p. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246196/1/9789241510554-eng.pdf.
Straškrábová V., Kasalický V., Šmilauer P., Kopylov A. (2012) Složení mikrobiálního společenstva pelagiálu v komplexním systému Bílého jezera, řeky Šeksny a Rabinské nádrže na horní Volze; význam abiotických a biologických factorů na rozlišení lokalit s využitím ordinační analýzy [Composition of pelagic microbial as In: Zborník príspevkov XVI. Konferencia SLS a ČLS Od molekúl po ekosystémy, Jasná, June 25–29, 2012, ISBN 978–80–971056–0–0: pp. 154–156.
Straškrábová V., Lakatos G., Keresztúri P. (2012) Bacterial community structure in the wetlands of Hortobágyi Nemzeti Park (Hungary). In: Curtean-Bănăduc, A., Bănăduc, D., Schneider-Binder, E. (eds.), Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research, Vol. 12, The Wetlands Diversity: pp. 127–136.
Kopylov A., Kosolapov D., Zabotkina E., Straškrábová V. (2010) Distribution of picocyanobacteria and virioplankton in mesotrophic and eutrophic reservoirs. The role of viruses in mortality of picocyanobacteria. Biology Bulletin 37 : 565–573..
Straškrábová V. (2010) Safeguarding life in our waters. Science for Environment Policy 22 : 1–2..
Kernan M., Brancelj A., Clarke G., Lami A., Raddum G., Straškrábová V., Stuchlík E., Velle G., Ventura M. (2009) Environmental and biological characteristics of high altitude lochs in Scotland. Advances in Limnology 62 : 379–417..
Straškrábová V. (2009) Dlouhodobý ekologický výzkum jezer a nádrží – k čemu je dobrý? [Long– term ecological research of lakes and reservoirs – is it useful?]. In: Kröpfelová, L., Šulcová, J. (eds.), Sborník příspěvků 15. konference ČLS a SLS, Třeboň, June 22–26, 2009. ČLS, Praha, ISBN 978–80–254–4698–0:pp. 242–245.
Straškrábová V. (2009) Vliv nádrže Orlík na kvalitu vody ve Slapské nádrži [The effect of Orlík Reservoir on water quality in the Reservoir Slapy]. In: Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2009, odborná konference, Písek, October 6–7, 2009. VŠTE, Č. Budějovice, ISBN 978–80–87278–29–1:pp. 148–152.
Straškrábová V., Bertoni R., Blažo M., Callieri C., Forsström L., Fott J., Kernan M., Macek M., Stuchlík E., Tolotti M. (2009) Structure of pelagic microbial assemblages in European mountain lakes during ice-free season. Advances in Limnology 62 : 19–53..
Felip M., Andreatta S., Sommaruga R., Straškrábová V., Catalan J. (2007) Suitability of flow cytometry for estimating bacterial biovolume in natural plankton samples: comparison with microscopy data. Applied and Environmental Microbiology 73 : 4508–4514..
Šimek K., Horňák K., Jezbera J., Nedoma J., Vrba J., Straškrábová V., Macek M., Dolan J., Hahn M. (2006) Maximum growth rates and possible life strategies of different bacterioplankton groups in relation to phosphorus availability in a freshwater reservoir. Environmental Microbiology 8 : 1613–1624. .
Straškrábová V., Cogalniceanu D., Nedoma J., Parpala L., Postolache C., Tudorancea C., Vadineanu A., Valcu C., Zinevici V. (2006) Bacteria and pelagic food webs in Pristine alpine lakes (Retezat Mountains, Romania). In: Banaduc, D., Sirbu I., Curtean-Banaduc, A. (eds.), Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research, Vol. 3, " The Retezat National Park": pp. 1–10.
Straškrábová V., Izmest’yeva L., Maksimova E., Fietz S., Nedoma J., Borovec J., Kobanova G., Shchetinina E., Pislegina E. (2005) Primary production and microbial activity in the euphotic zone of Lake Baikal (Southern Basin) during late winter. Global and Planetary Change 46 : 57–73..
Straškrábová V., Šimek K., Vrba J. (2005) Long-term development of reservoir ecosystems – changes in pelagic food webs and their microbial component. Limnetica 24 : 9–20..
Mašín M., Jezbera J., Nedoma J., Straškrábová V., Hejzlar J., Šimek K. (2003) Changes in bacterial community composition and microbial activities along the longitudinal axis of two canyon-shaped reservoirs with different inflowloading. Hydrobiologia 504 : 99–113..
Nedoma J., Straškrábová V., Znachor P., Vrba J. (2003) Primary and bacterial production in three acidified lakes in the Bohemian Forest. Silva Gabreta 9 : 53–70..
Straškrábová V. (2003) Preface. In: Han Boping, Li Tie, Lin Xudian (eds.), Studies on Eutrophication Status and the Preventing Measures for the Large and Medium-sized Reservoirs in Guangdong Province, Science Press, ISBN 7–03–011634–8:pp. iii-iv
Straškrábová V., Nedoma J., Šimek K., Vrba J. (2003) Pelagic microbial assemblages in oligotrophic mountain lakes. Acta Facultatis Ecologiae 10 : 15–18..
Macek M., Jezbera J., Seďa J., Straškrábová V., Šimek K., Han D. (2002) Distribution and growth rates of ciliates along a longitudinal profile of the Římov reservoir. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 196–199..
Mašín M., Šimek K., Nedoma J., Straškrábová V. (2002) Dynamics of bacterial communities composition along longitudinal axes of two canyon-shaped reservoirs. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 208–211..

More publications

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search