Publications

Total found: 115 records
Straškrábová V., Nedoma J., Šimek K., Vrba J. (2003) Pelagic microbial assemblages in oligotrophic mountain lakes. Acta Facultatis Ecologiae 10: 15–18..
Štrojsová A., Vrba J., Nedoma J. (2003) Extracelulární fosfatázy fytoplanktonu nádrže Římov [Extracellular phosphatases of the Římov reservoir phytoplankton]. Acta Facultatis Ecologiae 10: 65–68..
Štrojsová A., Vrba J., Nedoma J., Komárková J., Znachor P. (2003) Seasonal study of extracellular phosphatase expression in the phytoplankton of a eutrophic reservoir. European Journal of Phycology 38: 295–306..
Vrba J., Fott J., Kopáček J., Soldán T., Veselý J. (2003) Sto třicet let výzkumu šumavských jezer. Živa 51: 25-29.
Vrba J., Kopáček J., Fott J., Kohout L., Nedbalová L., Pražáková M., Soldán T., Schaumburg J. (2003) Long-term studies (1871-2000) on acidification and recovery of lakes in the Bohemian Forest (central Europe). Sci. Total Environ. 310: 73-85.
Vrba J., Kopáček J., Nedbalová L. (2003) Zotavování šumavských jezer z acidifikace – příklad Plešného jezera [A recovery from acidification – Plešné Lake in the Bohemian Forest]. Acta Facultatis Ecologiae 10: 259–261..
Vrba J., Nedoma J., Kohout L., Kopáček J., Nedbalová L., Ráčková P., Šimek K. (2003) Massive occurrence of heterotrophic flaments in acidified lakes: seasonal dynamics and composition. FEMS Microbiology Ecology 46: 281–294 ..
Kopáček J., Stuchlík E., Veselý J., Schaumburg J., Anderson I., Fott J., Hejzlar J., Vrba J. (2002) Hysteresis in reversal of Central European mountain lakes from atmospheric acidification. Water Air and Soil Pollution Focus 2: 91–114..
Nedoma J., Vrba J., Hejzlar J., Šimek K., García J., Armengol J. (2002) Spatial patterns of phosphorus dynamics along to canyon-shaped reservoirs of different trophy. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 250–253..
Straškrábová V., Šimek K., Vrba J., Nedoma J., Macek M., Hartman P. (2002) Seasonal and interannual changes of microbial loop in pelagic food webs of reservoirs. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 322–325..
Štrojsová A., Komárková J., Nedoma J., Vrba J. (2002) Seasonal study of expression of extracellular phosphatases in natural phytoplankton in an eutrophic reservoir. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 326–329..
Svoboda J., Vrba J., Simanov L., Fuksa J. (2002) Vývoj mikrobiální aktivity v podélném profilu Vltavy – po proudu k podolí a dále [Development of microbial activity in the Vltava River – a longitudinal profile to Podolí and downstream]. In: Ambrožová, J. (ed.), 18. seminář Aktuální otázky vodárenské biologie, Praha, February 6–7, 2002, VŠCHT, Praha, pp. 171–175. ISBN 80–7080–467–X.
Vrba J., Kopáček J., Fott J. (2002) Šumavská ledovcová jezera na přelomu tisíciletí [Bohemian Forest lakes on the turn of centuries]. Živa 50: 265–269..
Vrba J., Nedoma J., Šimek K., Straškrábová V., Štrojsová A., Fuksa J., Svoboda J. (2002) Extracellular enzymes and production parameters in two canyon reservoirs of different trophy: spatial patterns. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 362–365..
Bittl T., Vrba J., Nedoma J., Kopáček J. (2001) Impact of ionic aluminium on extracellular phosphatases in acidified lakes. Environmental Microbiology 3: 578–587..
Brzáková M., Hejzlar J., Borovec J., Nedoma J., Seďa J., Šimek K., Vrba J. (2001) Retence fosforu ve vodárenské nádrži Římov (Phosphorus retention in the drinking water reservoir Římov). In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.) Sborník z konference Pitná voda 2001, 6. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží, Tábor, May 21–24, 2001, W&ET Team, Č. Budějovice, pp. 295–300. ISBN 80–238–7058–0.
Kopáček J., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P., Pšenáková P., Vrba J. (2001) Element budgets in three Bohemian Forest lakes and their watersheds in the 2000 hydrological year. II. Černé Lake. Silva Gabreta 6: 53–72..
Nedoma J., Vrba J., Hanzl T., Nedbalová L. (2001) Quantification of pelagic filamentous microorganisms in aquatic environments using the line-intercept method. FEMS Microbiology Ecology 38 81–85..
Pernthaler J., Posch T., Šimek K., Vrba J., Pernthaler A., Glöckner F., Nübel U., Psenner R., Amann R. (2001) Predator-specific enrichment of actino-bacteria from a cosmopolitan freshwater clade in mixed continuous culture. Applied and Environmental Microbiology 5: 2145–2155..
Posch T., Jezbera J., Vrba J., Šimek K., Pernthaler J., Andreatta S., Sonntag B. (2001) Size selective feeding in Cyclidium glaucoma (Ciliophora, Scuticociliatida) and its effects on bacterial community structure: a study from a continuous cultivation system. Microbial Ecology 42: 217–227..

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search