Publications

Total found: 130 records
Štrojsová A., Vrba J., Nedoma J., Šimek K. (2005) Extracellular phosphatase activity of freshwater phytoplankton exposed to different in situ phosphorus concentrations. Marine and Freshwater Reseach 56: 417–424..
Štrojsová M., Vrba J. (2005) Direct detection of digestive enzymes in planktonic rotifers using enzyme-labelled fluorescence (ELF). Marine and Freshwater Research 56: 189–195..
Vrba J., Svoboda J., Fuksa J. (2005) Fluorescenční stanovení aminopeptidázové aktivity jako alternativní indikátor kvality povrchových vod? [The fluorescence assay of aminopeptidase activity as an alterantive indicator of water quality?]. In: Ambrožová, J., Tlustá, P. (eds.), Sborník konference Vodárenská biologie 2005. Praha, February 2–3, 2005, Vodní zdroje EKOMONITOR, Chrudim, ISBN 80–86832–07–4:pp. 37–42.
Znachor P., Vrba J., Nedoma J., Kopáček J. (2005) Bacterial and phytoplankton responses to nutrient and pH changes during short term in situ experiments in two acidified lakes. Algological Studies 115: 79–99..
Kopáček J., Brzáková M., Hejzlar J., Nedoma J., Porcal P., Vrba J. (2004) Nutrient cycling in a strongly acidified mesotrophic lake. Limnology and Oceanography 49: 1202–1213..
Šantrůčková H., Vrba J., Pîcek T., Kopáček J. (2004) Soil biochemical activity and phosphorus transformations and losses from acidified forest soils. Soil Biology & Biochemistry 36: 1569–1576..
Šimek K., Jezbera J., Horňák K., Vrba J., Seďa J. (2004) Role of diatom-attached choanoflagellates of the genus Salpingoeca as pelagic bacterivores. Aquatic Microbial Ecology 36: 257–269..
Vrba J., Callieri C., Bittl T., Šimek K., Bertoni R., Filandr P., Hartman P., Hejzlar J., Macek M., Nedoma J. (2004) Are bacteria the major producers of extracellular glycolytic enzymes in aquatic environments? International Review of Hydrobiology 89: 102–117..
Vrba J., Fott J., Kohout L., Kopáček J. (2004) Současné zotavování acidifi-kovaných jezer na Šumavě [Recent recovery of acidified lakes in the Bohemian Forest]. In: Dvořák, L., Šustr, P. (eds.), Sborník konference Aktuality šumavského výzkumu II. Srní, October 4–7, 2004, Správa NP a CHKO Šumava:pp. 99–103.
Kopáček J., Brzáková M., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P., Vrba J. (2003) Mass balance of nutrients and major solutes in the Plešné watershed-lake ecosystem in the 2001 hydrological year. Silva Gabreta 9: 33–52..
Kopáček J., Fott J., Hejzlar J., Majer V., Stuchlík E., Veselý J., Vrba J. (2003) Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera? [To renew or not to renew reverse water pumping into Černé Lake?] Vodní hospodářství 53: 65–67..
Nedoma J., Straškrábová V., Znachor P., Vrba J. (2003) Primary and bacterial production in three acidified lakes in the Bohemian Forest. Silva Gabreta 9: 53–70..
Nedoma J., Štrojsová A., Vrba J., Komárková J., Šimek K. (2003) Extracellular phosphatase activity of natural plankton studied with ELF97 phosphate: fluorescence quantification and labelling kinetics. Environmental Microbiology 5: 462–472..
Nedoma J., Vrba J., Štrojsová A., Šimek K., Znachor P. (2003) Možnosti využití analýzy obrazu při vyhodnocování mikrobiální biomasy a aktivity ve vzorcích přirozených vod [Use of image analysis for estimation of microbial biomass and activity in samples of natural aquatic ecosystems]. Acta Facultatis Ecologiae 10: 59–61..
Sirová D., Adamec L., Vrba J. (2003) Enzymatic activities in traps of four aquatic species of the carnivorous genus Utricularia. New Phytologist 159: 669–675..
Straškrábová V., Nedoma J., Šimek K., Vrba J. (2003) Pelagic microbial assemblages in oligotrophic mountain lakes. Acta Facultatis Ecologiae 10: 15–18..
Štrojsová A., Vrba J., Nedoma J. (2003) Extracelulární fosfatázy fytoplanktonu nádrže Římov [Extracellular phosphatases of the Římov reservoir phytoplankton]. Acta Facultatis Ecologiae 10: 65–68..
Štrojsová A., Vrba J., Nedoma J., Komárková J., Znachor P. (2003) Seasonal study of extracellular phosphatase expression in the phytoplankton of a eutrophic reservoir. European Journal of Phycology 38: 295–306..
Vrba J., Fott J., Kopáček J., Soldán T., Veselý J. (2003) Sto třicet let výzkumu šumavských jezer. Živa 51: 25-29.
Vrba J., Kopáček J., Fott J., Kohout L., Nedbalová L., Pražáková M., Soldán T., Schaumburg J. (2003) Long-term studies (1871-2000) on acidification and recovery of lakes in the Bohemian Forest (central Europe). Sci. Total Environ. 310: 73-85.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search