Publications

Total found: 92 records
Prchalová M., Vetešník L., Slavík O. (2006) Migrations of juvenile and subadult fish through a fishpass during late summer and fall. Folia Zoologica 55: 162–166. .
Kubečka J., Prchalová M., Hladík M., Vašek M., Říha M. (2004) Vliv katastrofální povodně na složení rybí obsádky údolní nádrže Římov [Effect of catastrophic flooding on the composition of the fish stock of the Římov reservoir]. In: Lusk, S., Lusková, V., Halačka, K. (eds.), Biodiverzita ichtyofauny České republiky (V). Brno, November 4, 2003, Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno a AOPK ČR Praha, ISBN 80–903329–2–7:pp. 129–135.
Prchalová M., Kubečka J. (2004) Are percid fish overestimated by gillnet sampling? In: Barry, T.P., Malison, J.A. (eds.), Proceedings of PERCIS III, The Third International Percid Fish Symposium. Madison, July 20–24, 2003, University of Wisconsin, Madison:pp. 121–122.
Vašek M., Kubečka J., Peterka J., Čech M., Draštík V., Hladík M., Prchalová M., Frouzová J. (2004) Longitudinal and vertical spatial gradients in the distribution of fish within a canyon-shaped reservoir. Iternational Review of Hydrobiology 89: 352–362..
Prchalová M., Draštík V., Kubečka J., Sricharoendham B., Schiemer F., Vijverberg J. (2003) Acoustic study of fish and invertebrate behavior in a tropical reservoir. Aquatic Living Resources 16: 325–331..
Hladík M., Kubečka J., Pokorný P., Čech M., Draštík L., Kratochvíl M., Peterka J., Prchalová M., Vašek M. (2002) Zkušenosti s odlovem ryb do vězenců v přítokové části nádrže Římov [Giant traps for fishing in the inflow-zone of the Římov reservoir]. In: Spurný, P. (ed.), Sborník referátů V. Česká ichtyologická konference, Brno, September 25–26, 2002, MZLU Brno, ÚRH, pp. 126–131. ISBN80–7157–614–X.
Kubečka J., Čech M., Hohausová E., Vernooij S., Wagenvoort A., Peterka J., Hladík M., Vašek M., Prchalová M., Frouzová J., Draštík V., Říčan O., Pokorný O., Ketelaars H. (2002) Composition, biomass and habitat In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia:preferences of the fish stocks in three artificially destratified dutch reservoirs, pp. 131–134.
Kubečka J., Matěna J., Čech M., Vašek M., Prchalová M., Hladík M., Frouzová J. (2002) Fish gradients in reservoirs. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 21..
Kubečka J., Peterka J., Prchalová M., Vašek M., Čech M., Hladík M., Draštík V., Matěna J. (2002) Diverzita dospělých ryb v  různých habitatech nádrže Římov [Diversity of adult fish in different habitats of the Římov reservoir]. In: Lusk, S., Lusková, V., Halačka, K. (eds.), Biodiverzita ichtyofauny ČR (IV), Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 109–112. ISBN 80–238–8989–3.
Prchalová M., Draštík V., Kubečka J., Sricharoendham B., Schiemer F., Vijverberg J. (2002) Fish and invertebrate behavior in the open water of a tropical reservoir. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 274..
Prchalová M., Kubečka J. (2002) Observation of reproductive behaviour of the common bream Abramis brama by the scientific echosounder. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 275..
Vašek M., Čech M., Draštík V., Dušek D., Hladík M., Kubečka J., Matěna J., Peterka J., Pokorný P., Prchalová M., Štafa P. (2000) Diurnální kolísání úlovků ryb do pelagických tenat v nádrži Římov (Diel fluctuation of fish catches taken by pelagic gillnets in the Římov reservoir). In: Mikešová, J. (ed.), Sborník referátů ze IV. české ichthyologické konference, Vodňany, May 10-12, 2000, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity, Vodňany, pp. 35-40.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search