Publications

Total found: 106 records
Frouzová J., Kubečka J., Prchalová M., Draštík V. (2008) Use of hydroacoustics in tropical freshwater ecology – a pilot study of reservoirs and lakes in tropical Asia In: Schiemer, F., Simon, D., Amarasinghe,U.S., Moreau, J. (eds.), Aquatic Ecosystem and Development: Comparative Asian Perspectives. Biology of Inland Waters Series, Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands, ISBN 978–90–5782–201–8 and ISBN 978–3–8236–1530–9: pp. 195–202. 195-202.
Hladík M., Kubečka J., Mrkvička T., Čech M., Draštík V., Hohausová E., Matěna J., Matěnová V., Kratochvíl M., Peterka J., Prchalová M., Vašek M. (2008) Effects of the construction of a reservoir on the fish assemblage in an inflow river. Czech Journal of Animal Science 53: 537-547.
Prchalová M. (2008) Ryby v údolních nádržích [Fishes in reservoirs]. Vesmír 87: 780-783.
Prchalová M., Kubečka J., Říha M., Litvín R., Čech M., Frouzová J., Hladík M., Hohausová E., Peterka J., Vašek M. (2008) Overestimation of percid fishes (Percidae) in gillnet sampling Fisheries Research 91: 79-87.
DOI: 10.1016/j.fishres.2007.11.009
Prchalová M., Kubečka J., Vašek M., Peterka J., Seďa J., Jůza T., Říha M., Jarolím O., Tušer M., Kratochvíl M., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hohausová E. (2008) Distribution patterns of fishes in a canyon-shaped reservoir. Journal of Fish Biology 73: 54-78.
Říha M., Kubečka J., Mrkvička T., Prchalová M., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hladík M., Hohausová E., Jarolím O., Jůza T., Kratochvíl M., Peterka J., Tušer M., Vašek M. (2008) Dependence of beach seine net efficiency on net length and diel period. Aquatic Living Resources 21: 411-418.
Vašek M., Jarolím O., Čech M., Kubečka J., Peterka J., Prchalová M. (2008) The use of pelagic habitat by cyprinids in a deep riverine impoundment: Římov Reservoir, Czech Republic. Folia Zoologica 57: 324-336.
Kubečka J., Matěna J., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hohausová E., Jarolím O., Jůza T., Kratochvíl M., Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Tušer M., Vašek M. (2007) Jak vlastně studovat rybí obsádky našich velkých nádrží? [How shall we study the fish stock of our large water reservoirs?]. In: Švátora, M. (ed.), X. česká ichtyologická konference, sborník referátů z vědecké konference s mezinárodní účastí, Praha, June 26–27, 2007. Univerzita Karlova, Praha, ISBN 978–80–86561–82–0:pp. 92–94.
Draštík V., Kubečka J., Jůza T., Jarolím O., Hladík M., Kratochvíl M., Prchalová M., Říha M., Tušer M. (2006) Diverzita a prostorová distribuce tohoročního plůdku v nádržích vltavské kaskády [Fish diversity and spatial distribution of YOY fish in Vlatava cascade reservoirs]. In: Lusk, S., Lusková, V. (eds.), Biodiverzita ichtyofauny České republiky (VI). Brno, November 8, 2005, Ústav biologie obratlovců AV ČR, ISBN 80–903329–6–X: pp. 29–34.
Kubečka J., Čech M., Říha M., Jůza T., Frouzová J., Draštík V., Hladík M., Kratochvíl M., Prchalová M., Tušer M., Vašek M. (2006) Rybí obsádka nádrže Orlík po prvních létech provozu jaderné elektrárny Temelín [Fish stock of the Orlík Reservoir after first years of operation of Temelín Nuclear power plant]. In: Hanslík, E., Miller, B.(eds.), Sborník XIX. konference Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství. Č. Budějovice, May 10–11, 2006, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha, ISBN 80–02–01841–9: pp. 85–96.
Prchalová M., Kubečka J. (2006) Změny druhového složení na hloubkovém gradientu kaňonovitých nádrží [Species composition along the vertical gradietn in canyon-shaped reservoirs]. In: Lusk, S., Lusková, V. (eds.), Biodiverzita ichtyofauny České republiky (VI). Brno, November 8, 2005, Ústav biologie obratlovců AV ČR, ISBN 80–903329–6–X: pp. 117–124.
Prchalová M., Kubečka J., Hladík M., Hohausová E., Čech M., Frouzová J. (2006) Fish habitat preferences in an artificial reservoir system. Verhandlungen Internationale Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie 29: 1890–1894..
Prchalová M., Kubečka J., Jůza T., Říha M., Jarolím O., Tušer M., Peterka J., Vašek M. (2006) Komplexní průzkum rybí obsádky nádrže Želivka, největší vodárenské nádrže v ČR, v letech 2004 a 2005 [Complex assessment of the fish assemblage of the Želivka reservoir, the biggest water supply reservoir in the ČR, in years 2004 and 2005]. In: Vykusová, B. (ed.), IX. česká ichtyologická konference, sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Vodňany, May 4–5, 2006. Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, ISBN 80–85887–57–6: pp. 114–118.
Prchalová M., Slavík O., Bartoš L. (2006) Patterns of cyprinid migration through a fishway in relation to light, water temperature and fish circling behaviour. International Journal of River Basin Management 4: 213–218. .
Prchalová M., Vetešník L., Slavík O. (2006) Migrations of juvenile and subadult fish through a fishpass during late summer and fall. Folia Zoologica 55: 162–166. .
Kubečka J., Prchalová M., Hladík M., Vašek M., Říha M. (2004) Vliv katastrofální povodně na složení rybí obsádky údolní nádrže Římov [Effect of catastrophic flooding on the composition of the fish stock of the Římov reservoir]. In: Lusk, S., Lusková, V., Halačka, K. (eds.), Biodiverzita ichtyofauny České republiky (V). Brno, November 4, 2003, Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno a AOPK ČR Praha, ISBN 80–903329–2–7:pp. 129–135.
Prchalová M., Kubečka J. (2004) Are percid fish overestimated by gillnet sampling? In: Barry, T.P., Malison, J.A. (eds.), Proceedings of PERCIS III, The Third International Percid Fish Symposium. Madison, July 20–24, 2003, University of Wisconsin, Madison:pp. 121–122.
Vašek M., Kubečka J., Peterka J., Čech M., Draštík V., Hladík M., Prchalová M., Frouzová J. (2004) Longitudinal and vertical spatial gradients in the distribution of fish within a canyon-shaped reservoir. Iternational Review of Hydrobiology 89: 352–362..
Prchalová M., Draštík V., Kubečka J., Sricharoendham B., Schiemer F., Vijverberg J. (2003) Acoustic study of fish and invertebrate behavior in a tropical reservoir. Aquatic Living Resources 16: 325–331..
Hladík M., Kubečka J., Pokorný P., Čech M., Draštík L., Kratochvíl M., Peterka J., Prchalová M., Vašek M. (2002) Zkušenosti s odlovem ryb do vězenců v přítokové části nádrže Římov [Giant traps for fishing in the inflow-zone of the Římov reservoir]. In: Spurný, P. (ed.), Sborník referátů V. Česká ichtyologická konference, Brno, September 25–26, 2002, MZLU Brno, ÚRH, pp. 126–131. ISBN80–7157–614–X.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search