Publications

Total found: 115 records
Štrojsová A., Vrba J., Nedoma J. (2003) Extracelulární fosfatázy fytoplanktonu nádrže Římov [Extracellular phosphatases of the Římov reservoir phytoplankton]. Acta Facultatis Ecologiae 10: 65–68..
Štrojsová A., Vrba J., Nedoma J., Komárková J., Znachor P. (2003) Seasonal study of extracellular phosphatase expression in the phytoplankton of a eutrophic reservoir. European Journal of Phycology 38: 295–306..
Vrba J., Nedoma J., Kohout L., Kopáček J., Nedbalová L., Ráčková P., Šimek K. (2003) Massive occurrence of heterotrophic flaments in acidified lakes: seasonal dynamics and composition. FEMS Microbiology Ecology 46: 281–294 ..
Weinbauer M., Christaki U., Nedoma J., Šimek K. (2003) Comparing the effects of resource enrichment and grazing on viral production in a meso-eutrophic reservoir. Aquatic Microbial Ecology 31: 137–144..
Brzáková M., Hejzlar J., Nedoma J. (2002) Seston sedimentation and phosphorus uptake in a stratified reservoir. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 54–57..
Horňák K., Mašín M., Nedoma J., Šimek K. (2002) Využití genetických sond při studiu bakterioplanktonu vodárenské nádrže Římov [Use of genetic probes to study bacterioplankton of Římov reservoir]. In: Ambrožová, J. (ed.), 18. seminář Aktuální otázky vodárenské biologie, Praha, February 6–7, 2002, VŠCHT, Praha, pp. 125–129. ISBN 80–7080–467–X.
Jezbera J., Nedoma J., Šimek K. (2002) The role of protisan bacterivory along longitudinal transects of two canyon-shaped reservoirs. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 157–160..
Mašín M., Šimek K., Nedoma J., Straškrábová V. (2002) Dynamics of bacterial communities composition along longitudinal axes of two canyon-shaped reservoirs. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 208–211..
Nedoma J., Vrba J., Hejzlar J., Šimek K., García J., Armengol J. (2002) Spatial patterns of phosphorus dynamics along to canyon-shaped reservoirs of different trophy. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 250–253..
Šimek K., Mašín M., Horňák K., Nedoma J., Hejzlar J. (2002) Factors controlling dynamics and community composition of microbial assemblages in a canyon-shaped reservoir. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 314–317..
Šimek K., Nedoma J., Pernthaler J., Posch T., Dolan J. (2002) Altering the balance between bacterial production and protistan bacterivory triggers shifts in freshwater bacterial community composition. Antonie van Leeuwenhoek 81: 453–463..
Straškrábová V., Šimek K., Vrba J., Nedoma J., Macek M., Hartman P. (2002) Seasonal and interannual changes of microbial loop in pelagic food webs of reservoirs. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 322–325..
Štrojsová A., Komárková J., Nedoma J., Vrba J. (2002) Seasonal study of expression of extracellular phosphatases in natural phytoplankton in an eutrophic reservoir. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 326–329..
Vrba J., Nedoma J., Šimek K., Straškrábová V., Štrojsová A., Fuksa J., Svoboda J. (2002) Extracellular enzymes and production parameters in two canyon reservoirs of different trophy: spatial patterns. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 362–365..
Bittl T., Vrba J., Nedoma J., Kopáček J. (2001) Impact of ionic aluminium on extracellular phosphatases in acidified lakes. Environmental Microbiology 3: 578–587..
Brzáková M., Hejzlar J., Borovec J., Nedoma J., Seďa J., Šimek K., Vrba J. (2001) Retence fosforu ve vodárenské nádrži Římov (Phosphorus retention in the drinking water reservoir Římov). In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.) Sborník z konference Pitná voda 2001, 6. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží, Tábor, May 21–24, 2001, W&ET Team, Č. Budějovice, pp. 295–300. ISBN 80–238–7058–0.
Nedoma J., Vrba J., Hanzl T., Nedbalová L. (2001) Quantification of pelagic filamentous microorganisms in aquatic environments using the line-intercept method. FEMS Microbiology Ecology 38 81–85..
Šimek K., Armengol J., Comerma M., García J., Kojecká P., Nedoma J., Hejzlar J. (2001) Changes in the epilimnetic bacterial community composition, production, and protist-induced mortality along the longitudinal axis of a highly eutrophic reservoir. Microbial Ecology 42: 359–371..
Šimek K., Pernthaler J., Weinbauer M., Horňák K., Dolan J., Nedoma J., Mašín M., Amann R. (2001) Changes in bacterial community composition and dynamics and viral mortality rates associated with enhanced flagellate grazing in a mesoeutrophic reservoir. Applied and Environmental Microbiology 67: 2723–2733..
Jezbera J., Nedoma J., Šimek K. (2000) Role prvoků jako konzumentů bakteriální produkce na podélných profilech kaňonovitých údolních nádrží (The role of protists as consumers of bacterial production on longitudinal transects of canyon shaped reservoirs). In: Rulík, M. (ed.), Sborník referátů XII. Limnologická konference Limnologie na přelomu tisíciletí, Kouty nad Desnou, September 18-22, 2000, Univerzita Palackého, Olomouc, pp. 13-15.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search