Publications

Total found: 84 records
Hejzlar J., Kaštovská K., Seďa J., Znachor P., Jarošík J., Haider Z. (2004) Obnova vodního ekosystému a kvality vody ve vodárenské nádrži Římov po povodni v roce 2002 [Restoration of aquatic ecosystem and water quality in the drinking-water reservoir Římov after the flood in 2002]. In: Ambrožová, J. (ed.), Sborník konference Vodárenská biologie 2004. Praha, February 4–5, 2004, Vodní zdroje EKOMONITOR, Chrudim, ISBN 80–903203–9–2:pp. 62–67.
Šimek K., Jezbera J., Horňák K., Vrba J., Seďa J. (2004) Role of diatom-attached choanoflagellates of the genus Salpingoeca as pelagic bacterivores. Aquatic Microbial Ecology 36: 257–269..
Devetter M., Seďa J. (2003) Společenstvo vířníků přehradní nádrže pod vlivem predace C. vicinus [Rotifer community of a dam reservoir under predation impact of C. vicinus]. Acta Facultatis Ecologiae 10: 87–89..
Devetter M., Seďa J. (2003) Rotifer fecundity in relation to components of microbial food web in a eutrophic reservoir Hydrobiologia 504: 167-175.
DOI: 10.1023/B:HYDR.0000008516.19947.a6
Macháček J., Seďa J. (2003) Vertikální distribuce perlooček rodu Daphnia v nádrži Římov a její změny v průběhu sezóny [Vertical distribution of Daphnia species and its seasonal changes in the Římov reservoir]. Acta Facultatis Ecologiae 10: 91–94..
Vašek M., Kubečka J., Seďa J. (2003) Cyprinid predation on zooplankton along the longitudinal profile of a canyon-shaped reservoir. Archiv für Hydrobiologie 156: 535–550..
Devetter M., Seďa J. (2002) Seasonal dynamics of rotifer fecundity in the Římov reservoir. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 76–78..
Macek M., Jezbera J., Seďa J., Straškrábová V., Šimek K., Han D. (2002) Distribution and growth rates of ciliates along a longitudinal profile of the Římov reservoir. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 196–199..
Macháček J., Seďa J. (2002) Diurnal aspect of vertical distribution of Daphnia species in the Římov reservoir in the spring period. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 204–206..
Seďa J., Kubečka J., Stará L. (2002) Reservoir ageing and coherent changes in size, species, and genetic Daphnia characteristics. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 310–312..
Stará L., Seďa J., Kubečka J. (2002) The analysis of zooplankton status in Římov reservoir and its comparison with old data. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 320–321..
Vašek M., Kubečka J., Seďa J. (2002) Cyprinid predation on zooplankton along the longitudinal profile of a canyon-shaped reservoir. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 360–361..
Brzáková M., Hejzlar J., Borovec J., Nedoma J., Seďa J., Šimek K., Vrba J. (2001) Retence fosforu ve vodárenské nádrži Římov (Phosphorus retention in the drinking water reservoir Římov). In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.) Sborník z konference Pitná voda 2001, 6. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží, Tábor, May 21–24, 2001, W&ET Team, Č. Budějovice, pp. 295–300. ISBN 80–238–7058–0.
Devetter M., Seďa J. (2000) Stanovištní preference zooplanktonu na podélném transektu údolní nádrže (Site-specific preferences of zooplankton on the longitudinal profile of the reservoir). In: Rulík, M. (ed.), Sborník referátů XII. Limnologická konference Limnologie na přelomu tisíciletí, Kouty nad Desnou, September 18-22, 2000, Univerzita Palackého, Olomouc, pp. 107-110.
Seďa J., Hejzlar J., Kubečka J. (2000) Trophic structure of nine Czech reservoirs regularly stocked with piscivorous fish. Hydrobiologia 429: 141-149..
Hejzlar J., Dolejš P., Komárková J., Seďa J., Šimek K., Vyhnálek V. (1998) Effect of biomanipulation on the structuring of the planktonic food web and water treatability by coagulation. Water Science and Technology 37: 105-112..
Kubečka J., Seďa J., Duncan A., Matěna J., Ketelaars H., Visser P. (1998) Composition and biomass of the fish stocks in various European reservoirs and ecological consequences. International Review of Hydrobiology 83: 559-568..
Kubečka J., Seďa J., Matěna J. (1998) Fish-zooplankton interactions during spring in a deep reservoir. International Review of Hydrobiology 83: 431-442..
Macháček J., Seďa J. (1998) Spatio-temporal changes of morphological and life-history parameters in Daphnia galeate in a canyon-shaped dam lake. International Review of Hydrobiology 83: 171-178..
Matěnová V., Kubečka J., Matěna J., Seďa J. (1998) Growth rate of the common bream in lowland European reservoirs with different fish density. International Review of Hydrobiology 83: 585-590..

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search