Datum: 08.08.2019

Invaze sumce velkého

Sumec velký (Silurus glanis) je patrně jediný vrcholový predátor na světě, který se vlivem člověka stal invazním druhem. Je možné ho v nepůvodních oblastech regulovat?

Naše největší ryba a jedna z největších ryb světa vůbec, sumec velký (Silurus glanis), se v posledních letech stal druhem, který nemá ve světě obdoby. Stal se totiž druhem invazním, což by nebylo v 21. století nic neobvyklého, kdyby ovšem nebyl zároveň vrcholovým predátorem sladkovodního prostředí. Invazní druhy jsou obvykle menší a rychle se reprodukující druhy s dobrými schopnostmi se šířit na nová území. Sumec tyto vlastnosti nemá, a přesto se invazním druhem stal. Děje se tak hlavně kvůli sportovním rybářům, kteří tento druh dosahující obřích rozměrů šíří napříč světem za účelem splnění si svého rybářského snu o trofejním úlovku. Sumec je však tak veliká ryba, že naprostá většina obyvatel sladkovodního prostředí nikdy neodroste z jeho potravního spektra, a to v lokalitách, kde na něj nejsou ostatní druhy adaptované, může působit zásadní problémy. Sumec je tak fenoménem mezi vrcholovými predátory, který dokáže soužití s člověkem využít ke svému prospěchu. Prakticky všichni ostatní vrcholoví predátoři napříč prostředími jsou naopak kvůli konfliktu s člověkem na ústupu a jejich populace drasticky klesají.

Otázkou teď zůstává, zda je možné šíření tohoto druhu a také jeho populace v oblastech, kde je druhem nepůvodním, nějakým způsobem regulovat a udržovat na snesitelné úrovni? Podle všeho ano, a to paradoxně poměrně jednoduchou odlovnou metodou vycházející z rybolovné techniky samotných sportovních rybářů (tedy hlavních viníků samotné situace). Detailní nástin této regulační metody popisují Lukáš Vejřík a kolektiv ve své studii The pros and cons of the invasive freshwater apex predator, European catfish Silurus glanis, and powerful angling technique for its population control publikované v prestižním environmentálním časopise Journal of Environmental Management. Opět se tak potvrdila stará pravda, že problém se má začít řešit co nejblíže místu tam, kde vzniká.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA