Datum: 14.01.2019

Sladkovodní ryby ze Středomoří utrpí změnou klimatu

Změna klimatu výrazně ovlivní mnoho evropských druhů sladkovodních ryb, což platí zejména pro druhy ve středomořském regionu. Potvrdila to nejnovější studie mezinárodního týmu vědců z Biologického centra AV ČR, Leibnizova institutu sladkovodní ekologie a vnitrozemského rybolovu (IGB) v Německu, Gironské univerzity ve Španělsku, Norského výzkumného centra (NORCE) a Bělehradské univerzity v Srbsku.

Celosvětovým vývojem a nadměrným rybolovem je ohroženo mnoho druhů ryb. Jak se ukazuje, změna klimatu je významnou hrozbou, a je zřejmé, že bude mít negativní dopady na mnoho druhů. Druhy sladkovodních ryb čelí mnoha problémům; vysychající vnitrozemské vody, kolísající hladiny vody a především rostoucí teploty vody budou mít v budoucnosti vliv na velký počet druhů - populace ryb se sníží a více druhů ryb zmizí. Podle červeného seznamu Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) přibližně na jednu třetina druhů sladkovodních ryb znatelně dopadnou změny klimatu. Proto jsou sladkovodní ryby jedním z nejvíce ohrožených druhů na světě.

V nové studii, publikované v časopise Global Change Biology, vědci pod vedením Ivana Jarice z Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR zkoumali, které vlastnosti ryb ovlivňují jejich citlivost na změnu klimatu. "Nebude možné odvrátit hrozící krizi ve sladkých vodách zavedením kvót na úlovky. Správa a programy na ochranu evropských populací ryb musí zohlednit budoucí změny podmínek na stanovištích. Proto je důležité identifikovat regiony a druhy, které nejvíce zasáhne změna klimatu," uvedl Ivan Jaric, hlavní autor studie.

Obrázek 1. Druhy sladkovodních ryb napříč Evropou, které jsou ke změně klimatu citlivé (prostřední panel) nebo naopak necitlivé (levý panel), a relativní podíl citlivých druhů vůči celkovému počtu druhů v lokalitě (pravá mapa).

Za tímto účelem vědci analyzovali celkem 443 druhů evropských sladkovodních ryb s ohledem na jejich náchylnost ke změně klimatu. Tyto údaje pak použili k sestavení seznamu obzvláště ohrožených druhů ryb. Podle jejich seznamu jsou obzvláště citlivé na změnu klimatu evropské druhy vyskytující se ve Středomoří. Mimořádnou zranitelnost vykazují ryby z extrémně horkých a suchých stanovišť, pokud jsou vystaveny ještě extrémnějším podmínkám. Většina z deseti nejohroženějších evropských druhů sladkovodních ryb pochází z Řecka, další jsou ze Španělska nebo Portugalska.

Navíc většina ryb, které jsou nejvíce ohroženy změnou klimatu, má nízký obchodní a rybářský význam. "Nejnáchylnější druhy mají často menší velikost těla, jsou to vzácné druhy a žijí na malém území, a proto nemají nutně přímý ekonomický význam. Přesto někdy hrají důležitou roli v potravních sítích a ekosystémech. Chtěl bych, aby se ochranná opatření nezaměřovala jen na oblast rybolovu, ale také na záchranu společenstev a komplexních služeb, které poskytují přírodě a lidem," řekl spoluautor studie, Gregor Kalinkat z Leibnizova institutu sladkovodní ekologie a vnitrozemského rybolovu.

Výsledky studie jasně ukazují, že opatření na ochranu evropských druhů ryb ohrožených změnou klimatu by se měla soustředit zejména na oblast Středomoří.
 
Více informací o výsledcích této studie naleznete v publikaci:

Jarić, I., Lennox, R.J., Kalinkat, G., Cvijanović, G. and Radinger, J. (2019). Susceptibility of European freshwater fish to climate change: species profiling based on life-history and environmental characteristics. Global Change Biology doi:10.1111/gcb.14518

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gcb.14518

 
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA