Datum: 26.10.2018

Vzniká mezinárodní skupina Telemetrie jezerních ryb. Poprvé se sejde v Českých Budějovicích na konci listopadu

Kde se ryby nacházejí v různých částech dne a roku? Jaké preferují stanoviště? Jaké jsou vzorce chování u komerčně důležitých druhů jako třeba štika obecná, sumec velký či okoun říční? Či jak počasí ovlivňuje ryby a jaké odchylky v jejich chování můžeme čekat při klimatických změnách?

Pochopení těchto a dalších otázek spojených s chováním zvířat je ústředním motivem celého odvětví výzkumu ekologie zvířat. U ryb nám odpovědi na tyto vcelku jednoduché otázky často chyběly, a to kvůli značné limitaci přístrojů schopných sledovat ryby pod vodní hladinou. Současný technologický pokrok však přinesl nové metody pro tento typ výzkumu, a díky automatickým telemetrickým systémům je nyní možné pohyb a chování ryb sledovat v přirozených podmínkách. Tyto systémy jsou schopny získávat lokace ryb s vysokým časovým a prostorovým rozlišením a jsme tak schopni popsat jejich chování jako nikdy dříve.

Během posledního desetiletí vědci s pomocí této technologie nasbírali velké množství dat o pohybu různých druhů ryb v řadě evropských jezer. V rámci těchto výzkumů byly sledovány tisíce jedinců a shromážděny stovky milionu jejich pozic, které byly propojeny s údaji o prostředí v konkrétních lokacích. Tato data byla prozatím použitá především ke studiu jednotlivých ryb a druhů v daných jezerech. Vědci z Biologického centra AV ČR to však chtějí změnit a přivést výzkumníky a jejich poznatky dohromady. Jejich cílem je vytvořit skupinu, která se bude zabývat hodnocením těchto dat v rámci celého kontinentu, aby bylo možné získat mnohem širší pohled na chování sladkovodních ryb jako celku. Projekt na vytvoření skupiny zabývající se telemetrií jezerních ryb je financován z evropského programu ALTER-Net (www.alter-net.info) a jsou v něm zapojeni přední vědci a vědecké skupiny zaměřené na výzkum ryb z Evropy a Kanady, ale i další odborníci specializující se na distribuci organismů. Cílem skupiny bude aplikovat nové přístupy z různých disciplín na tato unikátní data a neotřelým způsobem řešit otázky nejen ohledně ekologie a chování ryb, ale i jejich managementu ve sladkých vodách.

 

Animace znázorňuje pohyb sumců v jezeře Milada v severních Čechách (každá barva znázorňuje jednoho jedince). Na horním obrázku je vyznačen jejich pohyb v horizontálním směru (po jezeře) a v dolním jejich pohyb ve vertikálním směru (v hloubce).

Vědci se budou v rámci tohoto projektu setkávat na každoročních setkáních a plánovat společné aktivity. První z těchto setkání se uskuteční na konci listopadu (26. - 28. 11. 2018) v Českých Budějovicích. Setkání se zúčastní více než 30 účastníků z 11 zemí světa, přičemž řada z nich jsou světové kapacity v tomto oboru. Během setkání se uskuteční řada specializovaných přednášek, výměna nápadů a praktických zkušeností, naplánuje se budoucí společný výzkum, a především se zhodnotí výsledky společných pozorování ryb a jejich publikací pro odbornou i širokou veřejnost.

 

Pro více informací o této iniciativě kontaktujte Dr. Ivana Jarice (ivan.jaric@hbu.cas.cz, koordinátor projektu, komunikace v anglickém jazyce) nebo Dr. Milana Říhu (milan.riha@hbu.cas.cz, spoluorganizátor workshopu, komunikace v českém i anglickém jazyce).  Tel. +420 38 777 5855

 

Sledovat můžete Twitter a Facebook tohoto projektu:

https://twitter.com/FishTelGroup

www.facebook.com/Lake-Fish-Telemetry-Group-239678343370677/

 

 
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA