Datum: 22.03.2017

Metagenomická rekonstrukce genomu virů infikujících nekultivovatelné sladkovodní aktinobakterie

Použili jsme metagenomickou sekvenaci s vysokým rozlišením pro identifikaci a popis virů infikujících sladkovodní planktonní aktinobakterie. Jeden ze studovaných fágových genomů kóduje překvapivě eukaryotický toxin, podobný toxinům bakterie způsobující choleru.

Přítomnost těchto fágů zřejmě chrání populace aktinobakterií před predátory, zejména prvoky. Infikovaná buňka představuje jakéhosi „trojského koně“ v populaci bakterií. Její pozření predátorem jej usmrtí, a tím sníží predační tlak. Tyto výsledky naznačují, že viry nemusí být vždy škodlivé pro své hostitele. 

Zobrazení virové infekce jako možného obranného mechanismu chránícího populace aktinobakterií před predátory.

 

Publikace:

Ghai R., Mehrshad M., Mizuno C.M. & Rodiguez-Valera F. (2017) Metagenomic recovery of phage genomes of uncultured freshwater actinobacteria. ISME Journal 11, 304–308. DOI: 10.1038/ismej.2016.110, [IF2016=9,664]

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA