O nás

Hydrobiologický ústav (HBÚ) je jedním z ústavů sdružených v Biologickém centru Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích (IČO: 60077344; DIČ: CZ60077344).

Hlavním posláním ústavu je výzkum vzájemných vztahů mezi vodními organismy a jejich interakce s abiotickými faktory ve stojatých vodách, zejména v umělých nádržích. Jak výzkum na úrovni ekosystému tak výzkum soustředěný na poznání jednotlivých procesů probíhá v mezioborových týmech. Specializace pracovníků ústavu sahá od hydrochemie přes biochemii, mikrobiologii, algologii, protozoologii, zoologii zooplanktonu až po ichtyologii. Tato struktura umožňuje studium vztahů v potravních sítích oběma základními přístupy: "bottom-up" (odsdola nahoru - od živin směrem k rybám - produkce živé hmoty) a "top-down" (odshora dolů - od ryb k živinám - zpětnovazební regulace procesů z vyšších trofických úrovní).

Charakteristickým rysem HBÚ je vzájemné doplňování experimentální práce a terénního výzkumu s pravidelným dlouhodobým sledováním vybraných českých údolních nádrží, což umožňuje odlišení jevů nastávajících v různých časových měřítkách.

Detailní popis vědeckého zaměření ústavu v angličtině je k dispozici zde.

Mnoho vědeckých pracovníků ústavu je zapojeno do výuky a vědecké spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.
 

Výroční zprávy:

Za rok 2015

Za rok 2014

Za rok 2013

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA