Datum: 12.01.2018

Role ryb v ochraně sladkovodních mlžů

Sladkovodní mlži patří mezi nejohroženější faunistické skupiny na Zemi. Jejich životní cyklus je obvykle složitý a jejich larvy používají ryby k šíření. Proto hrají ryby významnou roli v ochraně stavů mlžů po celém světě.

Naše studie zkoumala informace obsažené ve 205 literárních zdrojích. Bylo zjištěno, že různí mlži infikují mezi jedním a 53 druhy ryb, přičemž některé druhy ryb (např. kaprovité a okounovité ryby) jsou častěji používány jako hostitelé než jiné (obr. 1).

Obrázek 1. Schéma interakcí skupin sladkovodních mlžů s hostitelskými taxony ryb.

Osm procent (27 z 326) druhů ryb, které byly v tomto přehledu nalezeny, je buď ohroženo (CR, EN nebo VU), nebo téměř ohroženo (NT). Situace je ještě vážnější u mlžů, kde ohrožené druhy tvoří 41% (67 z 164). Zahrnutí druhů ryb a mlžů  do Červeného seznamu IUCN je poměrně nerovnoměrné mezi taxony a geografickými oblastmi (obr. 2).

Obr. 2 Globální distribuční modely sladkovodních ryb (levé) a sladkovodních mlžů z Červeného seznamu IUCN (vpravo). Celkový počet druhů: Sladkovodní ryby (Evropa = 481, Asie = 4 411, Severní Amerika = 1 741, Jižní Amerika = 4 231, Afrika = 3 240, Austrálie = 577, celkem = 14 681); Sladkovodní mlži (Evropa = 18, Asie = 348, Severní Amerika = 247, Jižní Amerika = 156, Afrika = 82, Austrálie = 33, Celkem = 884).

Naše práce ukazuje, že další poznání ekologických vztahů ryb a mlžů bude nezbytné pro navržení efektivních strategií schopných zastavit alarmující úbytek sladkovodních mlžů.

 

Více v publikaci:

Modesto V, Ilarri M, Souza AT, Lopes-Lima M, Douda K, Clavero M, Sousa R (2017) Fish and mussels: Importance of fish for freshwater mussel conservation. Fish and Fisheries. doi: 10.1111/faf.12252

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA