Publications

<<12345...>>Go to page: Submit
Total found: 551 records
Vašek M., Souza A., Říha M., Kubečka J., Znachor P., Hejzlar J. (2021) Stable isotope evidence from archived fish scales indicates carbon cycle changes over the four-decade history of the Římov Reservoir (Czechia). Science of the Total Environment 755: 142550.
DOI: doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142550
Vehanen T., Piria M. , Kubečka J., et al. (2021) Системы и методологии сбора данных в рыболовстве во внутренних водоемах Европы ТЕХНИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ ФАО ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И АКВАКУЛЬТУРЕ 649: 164 pp.
DOI: 10.4060/ca7993ru
Vitule J.R.S., Occhi T.V.T., Daga V.S., Frehse F.A., Bezerra L., Forneck S., Pereira H.S., Freitas M.O., Hegel C.G.Z., Abilhoa V., Grombone-Guaratini M.T., Queiroz-Sousa J., Pivello V.R., Silva-Matos D.M., Oliveira I., Toledo L.F., Vallejos M.A.V., Zenni R.D., Ford A.G.P., Braga R.R. (2021) Non-native species introductions, invasions, and biotic homogenization in the Atlantic Forest. The Atlantic Forest. Springer, Cham 269-295 .
Baktoft H., Gjelland K.O., Silva A.T., Říha M., Økland F., Alfredsen K., Forseth T. (2020) Can energy depletion of wild Atlantic salmon kelts negotiating hydropower facilities lead to reduced survival? Sustainability 12: 7341.
DOI: doi:10.3390/su12187341
Bartrons M., Mehner T., Argillier C., Beklioglu M., Blabolil P., Hesthagen T., Holmgren K., Jeppesen E. , Krause T., Podgornik S., Volta P., Winfield I., Brucet S. (2020) Energy-based top-down and bottom-up relationships between fish community energy demand or production and phytoplankton across lakes at a continental scale Limnology and Oceanography 65: 892–902.
DOI: 10.1002/lno.11434
Blabolil P. (2020) Listonozi – ohrožená instantní zvířata [Triops - endangered instant animals] Vodní hospodářství 70 (1): 22-23.
Blabolil P. (2020) První konference věnovaná metodám využívajícím environmentální DNA při studiu ryb [The first conference about eDNA-based approaches to study fish] Vodní hospodářství 70 (2): 20-22.
Blabolil P. (2020) Světový den vody v „Brexitánii“ [World Water Day in „Brexitania“] Vodní hospodářství 70 (3): 30.
Blabolil P. (2020) Přes kanál, do Anglie, do Hullu, do laboratoře environmentální DNA (3. část) [Across the channel, in England, to Hull, to environmental DNA laboratory (third part)] Vodní hospodářství 9: 23-26.
Blabolil P., Bartoň D., Halačka K., Kočvara L., Kolařík T., Kubečka J., Šmejkal M., Peterka J. (2020) The fate of 0+ asp (Leuciscus aspius) after being stocked in a reservoir Biologia 75: 989-996.
DOI: doi.org/10.2478/s11756-019-00355-3
Blabolil P., Bartoň D., Kaštovský J., Kolář V., Kreidlová V., Kučerová A., Vebrová L., Vrba J. (2020) Výchova mladých hydrobiologů na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. [Education of young hydrobiologists at the University of South Bohemia in České Budějovice]. Vodní hospodářství 12: 24-26.
Blabolil P., Hänfling B., Harper L.R., Sellers G., Di Muri C., Knežević Jarić J., Jůza T., Vašek M., Sajdlová Z., Čech M., Šmejkal M., Muška M., Fiala I., Lisnerová M., Peterka J. (2020) Environmentální DNA metabarkóding vody [Environmantal DNA water metabarcoding] Holubová, M. & Blabolil, P. (eds.) Sborník abstraktů z XVII. České rybářské a ichtyologické konference, České Budějovice, Biologické Centrum AV ČR, v.v.i. 19-25.
Blabolil P., Sajdlová Z. (2020) Sledování ryb od stolu [Fish monitoring from a table] Vesmír 99 (1): 36-37.
Blabolil P., Sajdlová Z., Knežević Jarić J., Jůza T., Vašek M., Čech M., Šmejkal M., Muška M., Říha M., Kubečka J., Fiala I., Lisnerová M., Peterka J. (2020) Další střípek do mozaiky poznání rybích společenstev. [Another piece of mosaic knowledge of fish communities.] Rybářství 11: 40-45.
Cantonati M., Poikane S., Pringle C.M., Stevens L.E., Turak E., Heino J., Richardson J.S., Bolpagni R., Borrini A., Cid N., Čtvrtlíková M., Galassi D.M.P. , Hájek M., Hawes I., Levkov Z., Naselli-Flores L., Saber A.A., Di Cicco M., Fiasca B. , Hamilton P., Kubečka J., Segadelli S., Znachor P. (2020) Characteristics, Main Impacts, and Stewardship of Natural and Artificial Freshwater Environments: Consequences for Biodiversity Conservation Water 12: 260.
DOI: 10.3390/w12010260
Čtvrtlíková M., Kučerová A., Krolová M., Znachor P., Hejzlar J., Matěna J., Muška M., Kubečka J., Hladík M. (2020) Vodní makrofyta umělých plovoucích ostrovu v nádržích České republiky. [Aquatic macrophytes of artificial floating islands in the reservoirs of the Czech Republic.] book 108pp.
Diagne C., Leroy B., Gozlan R.E., Vaissière A.-C., Assailly C., Nuninger L., Roiz D., Jourdain F., Jarić I., Courchamp F. (2020) InvaCost, a public database of the economic costs of biological invasions worldwide Scientific Data 7: 277.
DOI: doi.org/10.1038/s41597-020-00586-z
Gosavi S.M., Tapkir S., Kumkar P., Verma C.R., Kharat S.S. (2020) Act now before its too late: Copper exposure drives chemo-ecology of predator-prey dynamics of freshwater common spiny loach, Lepidocephalichthys thermalis (Valenciennes, 1846). Environmental Research 186 : 109509.
DOI: doi.org/10.1016/j.envres.2020.109509
Gurgel-Lourenço R.C., Pinto L.M., Bezerra L., Sánchez-Botero J.I. (2020) Has a non‐native cichlid of the genus Amatitlania (Actinopterygii, Cichlidae) adapted to the headwaters in Brazilian semi‐arid? River Research and Application 36: 1353-1359.
DOI: doi.org/10.1002/rra.3612
Hadravová A., Čech P., Čech M. (2020) The impact of a catastrophic flood on species and size composition of the diet of fish-eating birds Acta Oecologica 108: 103608.
DOI: doi.org/10.1016/j.actao.2020.103608
<<12345...>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search