Publications

Total found: 127 records
Svobodová J., Matěna J., Kopáček J., Poláková S., Vrba J. (2012) Spatial and temporal changes of benthic macroinvertebrate assemblages in acidified streams in the Bohemian Forest (Czech Republic). Aquatic Insects 34: 157–172..
Adamec L., Vrba J., Sirová D. (2011) Fluorescence tagging of phosphatase and chitinase activity on different structures of Utricularia traps. Carnivorous Plant Newsletter 40: 68-73..
Kopáček J., Hejzlar J., Vrba J., Stuchlík E. (2011) Phosphorus loading of mountain lakes: Terrestrial export and atmospheric deposition. Limnology and Oceanography 56: 1343-1354..
Sirová D., Borovec J., Pîcek T., Adamec L., Nedbalová L., Vrba J. (2011) Ecological implications of organic carbon dynamics in the traps of aquatic carnivorous Utricularia plants. Functional Plant Biology 38: 583-593..
Adamec L., Sirová D., Vrba J. (2010) Contrasting growth effects of prey capture in two aquatic carnivorous plant species. Fundamental and Applied Limnology 176: 153–160..
Adamec L., Sirová D., Vrba J., Rejmánková E. (2010) Enzyme production in the traps of aquatic Utricularia species. Biologia 65: 273–278..
Borovec J., Sirová D., Mošnerová P., Rejmánková E., Vrba J. (2010) Spatial and temporal changes in phosphorus partitioning within a freshwater cyanobacterial mat community. Biogeochemistry 101: 323–333..
Novotná J., Nedbalová L., Kopáček J., Vrba J. (2010) Cell-specific extracellular phosphatase activity of dinoflagellate populations in acidified mountain lakes1. Journal of Phycology 46: 635–644..
Šantrůčková H., Vrba J., Křenová Z., Svoboda M., Benčoková A., Edwards M., Fuchs R., Hais M., Hruška J., Kopáček J., Matějka K., Rusek J. (2010) Co vyprávějí šumavské smrčiny. Průvodce lesními ekosystémy Šumavy [What the spruce forests of the Šumava Mts. tell us. A quide to Šumava’s forest ecosystems]. In: Správa NP a CHKO Šumava, ISBN 978–80–87257–04–3
Sirová D., Borovec J., Šantrůčková H., Šantrůček J., Vrba J., Adamec L. (2010) Utricularia carnivory revisited: plants supply photosynthetic carbon to traps. Journal of Experimental Botany 61: 99–103..
Cao X., Song C., Zhou Y., Štrojsová A., Znachor P., Zapomělová E., Vrba J. (2009) Extracellular phosphatases produced by phytoplankton and other sources in shallow eutrophic lakes (Wuhan, China): taxon-specific versus bulk activity. Limnology 10: 95–104..
Čtvrtlíková M., Vrba J., Znachor P., Hekera P. (2009) Effects of aluminium toxicity and low pH on the early development of Isoëtes echinospora. Preslia 81: 135–149..
Hruška J., Majer V., Krám P., Oulehle F., Kopáček J., Vrba J., Fottová D. (2009) Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy III. Okyselení potoků a jezer [Effects of acid rain on forest and fresh water ecosystems III. Acidification of streams and lakes]. Živa 2009: 189–192..
Sirová D., Borovec J., Černá B., Rejmánková E., Adamec L., Vrba J. (2009) Microbial community development in the traps of aquatic Utricularia species. Aquatic Botany 90: 129–136..
Štrojsová A., Vrba J. (2009) Short-term variation in extracellular phosphatase activity: possible limitations for diagnosis of nutrient status in particular algal populations. Aquatic Ecology 43: 19–25..
Štrojsová M., Suga K., Hagiwara A., Vrba J. (2009) Effect of food quantity and quality on population growth rate and digestive activity in the euryhaline rotifer Brachionus plicatilis MÜLLER. International Review of Hydrobiology 94: 706–719..
Vrba J., Fott J., Kopáček J., Nedbalová L., Čtvrtlíková M., Šantrůčková H. (2009) Deset let komplexního výzkumu zotavování šumavských jezer a jejich povodí z acidifikace [Ten–year complex research of recovery of the Bohemian Forest and their catchments from acid stress]. In: Kröpfelová, L., Šulcová, J. (eds.), Sborník příspěvků 15. konference ČLS a SLS, Třeboň, June 22–26, 2009. ČLS, Praha, ISBN 978–80–254–4698–0:pp. 282–285.
Štrojsová A., Nedoma J., Štrojsová M., Cao X., Vrba J. (2008) The role of cell-surface-bound phosphatases in species competition within natural phytoplankton assemblage: an in situ experiment. Journal of Limnology 67: 128-138.
Štrojsová M., Nedoma J., Seďa J., Vrba J. (2008) Diet quality impact on growth, reproduction and digestive activity in Brachionus calyciflorus. Journal of Plankton Research 30: 1123-1131.
Vrba J. (2008) Dlouhodobý ekologický výzkum [Long-term ecological research]. Ochrana přírody 5: 31-33.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search