Publications

<<...89101112...>>Go to page: Submit
Total found: 253 records
Brzáková M., Hejzlar J., Nedoma J. (2002) Seston sedimentation and phosphorus uptake in a stratified reservoir. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 54–57..
Hejzlar J., Borovec J., Porcal P., Žaloudík J., Porcalová P. (2002) Redukce zdrojů fosforu v povodí nádrže Jordán [Reduction of P sources in the catchment of Jordán reservoir]. Vodní hospodářství 52: 51–53..
Hejzlar J., Borovec J., Porcal P., Žaloudík J., Porcalová P. (2002) Obnova eutrofizované nádrže Jordán: zdroje a retence živin v povodí [Recovery of the Jordán reservoir from eutrophication: nutrient sources and retention in the catchment]. In: Ambrožová, J. (ed.), 18. seminář Aktuální otázky vodárenské biologie, Praha, February 6–7, 2002, VŠCHT, Praha, pp. 151–158. ISBN 80–7080–467–X.
Hejzlar J., Šustrová H., Mikešová P., Růžička M., Kafková D. (2002) Scenario study for reservoir water quality management. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 121–124..
Kopáček J., Kaňa J., Šantrůčková H., Porcal P., Hejzlar J., Pîcek T., Šimek M., Veselý J. (2002) Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: II. Čertovo and Černé Lakes. Silva Gabreta 8: 67–93..
Kopáček J., Kaňa J., Šantrůčková H., Porcal P., Hejzlar J., Pîcek T., Veselý J. (2002) Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: I. Plešné Lake. Silva Gabreta 8: 43–66..
Kopáček J., Stuchlík E., Veselý J., Schaumburg J., Anderson I., Fott J., Hejzlar J., Vrba J. (2002) Hysteresis in reversal of Central European mountain lakes from atmospheric acidification. Water Air and Soil Pollution Focus 2: 91–114..
Nedoma J., Vrba J., Hejzlar J., Šimek K., García J., Armengol J. (2002) Spatial patterns of phosphorus dynamics along to canyon-shaped reservoirs of different trophy. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 250–253..
Růžička M., Hejzlar J., Cole T. (2002) Impacts of climate change on the water quality in a dimictic reservoir. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 292–295..
Růžička M., Hejzlar J., Mikešová P., Cole T. (2002) 2-D Water quality modelling of a drinking water reservoir. Journal of Hydrology and Hydromechanics 50: 258-272..
Šimek K., Mašín M., Horňák K., Nedoma J., Hejzlar J. (2002) Factors controlling dynamics and community composition of microbial assemblages in a canyon-shaped reservoir. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 314–317..
Borovec J., Hejzlar J. (2001) Phosphorus fractions and phosphorus sorption characteristics of freshwater sediments and their relationship to sediment composition. Archiv für Hydrobiologie 151: 687–703..
Borovec J., Hejzlar J., Porcal P., Žaloudík J., Nedvěd L., Porcalová P. (2001) Podaří se zvrátit eutrofizaci vodárensky využívané nádrže Jordán? (Is it possible to reverse eutrophication of the Jordan reservoir?). In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.) Sborník z konference Pitná voda 2001, 6. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží, Tábor, May 21–24, 2001, W&ET Team, Č. Budějovice, pp. 283–288. ISBN 80–238–7058–0.
Brzáková M., Hejzlar J., Borovec J., Nedoma J., Seďa J., Šimek K., Vrba J. (2001) Retence fosforu ve vodárenské nádrži Římov (Phosphorus retention in the drinking water reservoir Římov). In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.) Sborník z konference Pitná voda 2001, 6. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží, Tábor, May 21–24, 2001, W&ET Team, Č. Budějovice, pp. 295–300. ISBN 80–238–7058–0.
Duras J., Hejzlar J. (2001) The effect of outflow depth on phosphorus retention in a small hypertrophic temperate reservoir with short hydraulic residence time. International Review of Hydrobiology 86: 585–601..
Hejzlar J., Hladík M., Růžička M., Rohlík V. (2001) Scénářová studie pro snížení eutrofizace nádrže Lipno (A scenario study for the recovery from eutrophi-cation of the Lipno reservoir). In: Mánek, J. (ed.) Sborník z konference Aktuality šumavského výzkumu, Srní, April 2–4, 2001, Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, pp. 87–90.
Hejzlar J., Růžička M. (2001) Metodika pro scénářové studie kvality vody v údolních nádržích (A methodology for scenario studies of water quality in reservoirs). In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.) Sborník z konference Pitná voda 2001, 6. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží, Tábor, May 21–24, 2001, W&ET Team, Č. Budějovice, pp. 71–74. ISBN 80–238–7058–0.
Hejzlar J., Žaloudík J., Rohlík V. (2001) Koncentrace živin (N, P) v tocích v povodí nádrže Lipno a jejich závislost na struktuře krajinného krytu (Concentrations of nutrients (N, P) in water courses in the basins of the Lipno reservoir and their relationships to land use). In: Mánek, J. (ed.) Sborník z konference Aktuality šumavského výzkumu, Srní, April 2–4, 2001, Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, pp. 82–86.
Huth R., Dubrovský M., Žalud Z., Šťastná M., Trnka M., Hejzlar J., Buchtele J., Růžička M., Kalvová J., Nemešová I. (2001) Výzkum dopadů možné změny klimatu (Research of impacts of possible climate change). In: Klimeš, J., Marková, E. (eds.) Sborník referátů ze semináře Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí, Úpice, May 22–24, 2001, Hvězdárna Úpice, pp. 116–120. ISBN 80–86303–05–5.
Kopáček J., Borovec J., Hejzlar J., Porcal P. (2001) Spectrophotometric determi-nation of iron, aluminum, and phosphorus in soil and sediment extracts after their nitric and perchloric acid digestion. Communications in Soil Science and Plant Analysis 32: 1431–1443..
<<...89101112...>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search