RNDr. Klára Řeháková, Ph.D.

Job Position: Research Scientist - Department of Aquatic Microbial Ecology (AME)

Contact details

Phone: 602556783
E-mail: krehakova@email.cz
Room: 032

Description

Ecology and taxonomy of phytoplankton in reservoirs and also in extreme environments

Curriculum vitae

High school:
1988 - 1992  School of agriculture,  veterinary specialization
College:
Univesity of South Bohemia, Faculty of Biological Sciences
1992 - 1995 - undergraduate studies;
Bachelor thesis: Species diversity of Diatoms on upper Vltava River   in relation to water quality [in Czech]; Supervisor: ing. J.Elster,CSc.
1995 - 1997 - Master studies;
Master thesis: Algal communities in mountain streams of Šumava    National Park  (Czech Republic).. [ in Czech] Supervisor: Prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc.
Species diversity and seasonal chages during two growing season  in four mountains fast -flowing streams were investigated and algal colonisation  on artifical substrata was studied.
1997-2002 - Ph.D. studies
Ph.D. thesis:  Ecology and Molecular Biology of Microbial Soil Crusts in  the Deserts of Western USA.[in English] Supervisor: Prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc.
 
Scientific employers:
since 1998 -  Researcher,Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic, Section of plant ecology in Třeboň
since 2002 - Researcher, Institute of Hydrobiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Section of Primary production in České Budějovice

Publications
Total found: 32 records
Řeháková K., Čapková K., Hrouzek P., Koblížek M., Doležal J. (2019) Microbial photosynthetic and photoprotective pigments in Himalayan soils originating from different elevations and successional stages Soil Biology & Biochemistry 132 : 153-164.
DOI: 10.1016/j.soilbio.2019.02.008
Kust A., Mareš J., Jokela J., Urajová P., Hájek J., Saurav K., Voráčová K., Fewer D., Haapaniemi E., Permi P., Řeháková K., Sivonen K., Hrouzek P. (2018) Discovery of a pederin family compound in a non-symbiotic bloom-forming cyanobacterium ACS Chemical Biology 13 : 1123-1129.
DOI: 10.1021/acschembio.7b01048
Kust A., Urajová P., Hrouzek P., Vu D. L., Čapková K., Štenclová L., Řeháková K., Kozlíková E., Lepšová-Skácelová O., Lukešová A., Mareš J. (2018) A new microcystin producing Nostoc strain discovered in broad toxicological screening of non-planktic Nostocaceae (cyanobacteria) Toxicon 150 : 66-73.
DOI: 10.1016/j.toxicon.2018.05.007
Vrba J., Benedová Z., Jezberová J., Matoušů A., Musil M., Nedoma J., Pechar L., Potužák J., Řeháková K., Šimek K., Šorf M., Zemanová J. (2018) Nevstoupíš dvakrát do téhož rybníka – předběžná zpráva o stavu dnešních hypertrofních rybničních ekosystémů [You cannot step into the same fishpond twice – A preliminary report on the current status of hypertrophic fishpond ecosystems] Vodní hospodářství 68 (8) : 1-5.
Vrba J., Benedová Z., Jezberová J., Matoušů A., Musil M., Nedoma J., Pechar L., Potužák J., Řeháková K., Šimek K., Šorf M., Zemanová J. (2018) Nevstoupíš dvakrát do téhož rybníka aneb vývoj rybničních ekosystémů od Šusty k hypertrofii [You cannot step into the same fishpond twice - an evolution of fishpond ecosystems to hypertrophy] Sborník konference Rybníky 2018 2-11.
Devetter M., Háněl L., Řeháková K., Doležal J. (2017) Diversity and feeding strategies of soil microfauna along elevation gradients in Himalayan cold deserts PLoS ONE 12 : e0187646.
DOI: 10.1371/journal.pone.0187646
Řeháková K., Čapková K., Dvorský M., Kopecký M., Altman J. , Šmilauer P., Doležal J. (2017) Interactions between soil phototrophs and vascular plants in Himalayan cold deserts Soil Biology & Biochemistry 115 : 568–578.
DOI: 10.1016/j.soilbio.2017.05.020
Čapková K., Hauer T., Řeháková K., Doležal J. (2016) Some Like it High! Phylogenetic Diversity of High-Elevation Cyanobacterial Community from Biological Soil Crusts of Western Himalaya. Microbial Ecology 71 : 113–123 .
DOI: 10.1007/s00248-015-0694-4
Kust A., Kozlíková E., Mareš J., Řeháková K. (2015) A detailed morphological, phylogenetic and ecophysiological analysis of four benthic Anabaena (Nostocales, Cyanobacteria) strains confirms deep heterogeneity within the genus. Fottea 15 : 191–202.
DOI: 10.5507/fot.2015.019
Řeháková K., Chroňáková A., Krištůfek V., Kuchtová B., Janatková K., Scharfen J., Čapek P., Doležal J. (2015) Bacterial community of cushion plant thylacospermum ceaspitosum on elevational gradient in the himalayan cold desert Frontiers in Microbiology 6 : -.
DOI: 10.3389/fmicb.2015.00304
Rychtecký P., Řeháková K., Kozlíková E., Vrba J. (2015) Light availability may control extracellular phosphatase production in turbid environments. Microbial Ecology 69 : 37–44.
DOI: 10.1007%2Fs00248-014-0483-5
Řeháková K., Johansen J., Bowen M., Martin M., Sheil C. (2014) Variation in secondary structure of the 16S rRNA molecule in cyanobacteria with implications for phylogenetic analysis. Fottea 14 : 161–178..
Řeháková K., Mareš J., Lukešová A., Zapomělová E., Bernardová K., Hroužek P. (2014) Nodularia (Cyanobacteria, Nostocaceae):a phylogenetically uniform genus with variable phenotypes. Phytotaxa 172 : 235–246..
Řeháková K., Mareš J., Lukešová A., Zapomělová E., Bernardová K., Hroužek P. (2014) Nodularia (Cyanobacteria, Nostocaceae): A phylogenetically uniform genus with variable phenotypes Phytotaxa 172 : 235-246.
Janatková K., Řeháková K., Doležal J., Šimek M., Chlumská Z., Dvorský M., Kopecký M. (2013) Community structure of soil phototrophs along environmental gradients in arid Himalaya Environmental Microbiology 15 : 2505-2516.
Johansen J., Řeháková K., Acker F. (2011) Tapinothrix ozarkiana sp. nov., with notes on distribution for the genus in North America. Fottea 11 : 141-148..
Zapomělová E., Hroužek P., Řezanka T., Jezberová J., Řeháková K., Hisem D., Komárková J. (2011) Polyphasic characterization of Dolichospermum spp. and Sphaerospermopsis spp. (Nostocales, cyanobacteria): morphology, 16S rRNA gene sequences and fatty acid and secondary metabolite profiles. Journal of Phycology 47 : 1152-1163..
DOI: DOI: 10.1111/j.1529-8817.2011.01034.x
Zapomělová E., Řeháková K., Jezberová J., Komárková J. (2010) Polyphasic characterization of eight planktonic Anabaena strains (Cyanobacteria) with reference to the variability of 61 Anabaena populations observed in the field. Hydrobiologia 639 : 99–113..
DOI: DOI: 10.1007/s10750-009-0028-y
Prášil O., Bína D., Medová H., Řeháková K., Zapomělová E., Veselá J., Oren A. (2009) Emission spectroscopy and kinetic fluorometry studies of phototrophic microbial communities along a salinity gradient in solar saltern evaporation ponds of Eilat, Israel Aquatic Microbial Ecology 56 : 285-296.
DOI: 10.3354/ame01311
Řeháková K., Zapomělová E., Prášil O., Veselá J., Medová H., Oren A. (2009) Composition changes of phototrophic microbial communities along the salinity gradient in the solar saltern evaporation ponds of Eilat, Israel. Hydrobiologia 636 : 77–88..

More publications

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search