Publications

Total found: 194 records
Norton S., Perry R., Saros J., Jacobson G., Fernandez I., Kopáček J., Wilson T., Sanclements M. (2011) The controls on phosphorus availability in a Boreal lake ecosystem since deglaciation. Journal of Paleolimnology 46: 107-122..
Hejzlar J., Borovec J., Jan J., Kopáček J., Mošnerová P., Potužák J., Rohlík V., Žaloudík J. (2010) Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? [Sources of eutrophication and water quality decline in the drinking water reservoir Karhov Internal loading or catchment processes?]. In: Říhová Ambrožová J. (ed.) Sborník konference Vodárenská biologie 2010, Praha, February 3–4, 2010. Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s r.o., Chrudim, ISBN 978–80–86832–48–7:pp. 114–122.
Kopáček J., Čudlin P., Svoboda M., Chmelíková E., Kaňa J., Pîcek T. (2010) Composition of Norway spruce litter and foliage in atmospherically acidified and nitrogen-saturated Bohemian Forest stands, Czech Republic. Boreal Environment Research 15: 413–426..
Novotná J., Nedbalová L., Kopáček J., Vrba J. (2010) Cell-specific extracellular phosphatase activity of dinoflagellate populations in acidified mountain lakes1. Journal of Phycology 46: 635–644..
Porcal P., Amirbahman A., Kopáček J., Norton S. (2010) Experimental photochemical release of organically bound aluminum and iron in three streams in Maine, USA. Environmental Monitoring and Assessment 171: 71–81..
Šantrůčková H., Vrba J., Křenová Z., Svoboda M., Benčoková A., Edwards M., Fuchs R., Hais M., Hruška J., Kopáček J., Matějka K., Rusek J. (2010) Co vyprávějí šumavské smrčiny. Průvodce lesními ekosystémy Šumavy [What the spruce forests of the Šumava Mts. tell us. A quide to Šumava’s forest ecosystems]. In: Správa NP a CHKO Šumava, ISBN 978–80–87257–04–3
Tahovská K., Kopáček J., Šantrůčková H. (2010) Nitrogen availability in Norway spruce forest floor – the effect of forest defoliation induced by bark beetle infestation. Boreal Environment Research 15: 553–564..
Wright R., Aherne J., Bishop K., Dillon P., Erlandsson M., Evans C., Forsius M., Hardekopf D., Helliwell R., Hruška J., Hutchins M., Kaste O., Kopáček J., Krám P., Laudon H., Moldan F., Rogora M., Sjoeng A., De Wit H. (2010) Interaction of Climate Change and Acid Deposition. In: Kernan, M., Battarbee, R.W., Moss, B. (eds.) Climate Change Impacts on Freshwater Ecosystems, Blackwell Publishing Ltd., ISBN 978–1–4051–7913–3:152–179.
Camarero L., Rogora M., Mosello R., Anderson N., Barbieri A., Botev I., Kernan M., Kopáček J., Korhola A., Lotter A., Muri G., Postolache C., Stuchlík E., Thies H., Wright R. (2009) Regionalisation of chemical variability in European mountain lakes. Freshwater Biology 54: 2452–2469..
Hruška J., Kopáček J. (2009) Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy I. Emise a depozice okyselujících sloučenin [Effects of acid rain on forest and fresh water ecosystems I. Emmission and deposition of acidic pollutants]. Živa 2009: 93–96..
Hruška J., Majer V., Krám P., Oulehle F., Kopáček J., Vrba J., Fottová D. (2009) Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy III. Okyselení potoků a jezer [Effects of acid rain on forest and fresh water ecosystems III. Acidification of streams and lakes]. Živa 2009: 189–192..
Klementová Š., Kříž D., Kopáček J., Novák F., Porcal P. (2009) UV photoinitiated changes of humic fluorophores, influence of metal ions. Photochemical & Photobiological Sciences 8: 582–586..
Klementová Š., Kříž D., Kopáček J., Novák F., Porcal P. (2009) UV photoinitiated changes of humic fluorophores, influence of metal ions Photochemical and Photobiological Sciences 8: 582-586.
Kopáček J., Hejzlar J., Kaňa J., Norton S., Porcal P., Turek J. (2009) Trends in aluminium export from a mountainous area to surface waters, from deglaciation to the recent. Effects of vegetation and soil development, atmospheric acidification, and nitrogen-saturation. Journal of Inorganic Biochemistry 103: 1439–1448..
Kopáček J., Turek J., Hejzlar J., Šantrůčková H. (2009) Canopy leaching of nutrients and metals in a mountain spruce forest. Atmospheric Environment 43: 5443–5453..
Porcal P., Amirbahman A., Kopáček J., Novák F., Norton S. (2009) Photochemical release of humic and fulvic acid-bound metals from simulated soil and streamwater. Journal of Environmental Monitoring 11: 1064–1071..
Porcal P., Amirbahman A., Kopáček J., Novák F., Norton S. (2009) Photochemical release of humic and fulvic acid-bound metals from simulated soil and streamwater Journal of Environmental Monitoring 11: 1064-1071.
DOI: 10.1039/b812330f
Šantrůčková H., Tahovská K., Kopáček J. (2009) Nitrogen transformations and pools in N-saturated mountain spruce forest soils. Biology and Fertility of Soils 45: 395–404..
Vrba J., Fott J., Kopáček J., Nedbalová L., Čtvrtlíková M., Šantrůčková H. (2009) Deset let komplexního výzkumu zotavování šumavských jezer a jejich povodí z acidifikace [Ten–year complex research of recovery of the Bohemian Forest and their catchments from acid stress]. In: Kröpfelová, L., Šulcová, J. (eds.), Sborník příspěvků 15. konference ČLS a SLS, Třeboň, June 22–26, 2009. ČLS, Praha, ISBN 978–80–254–4698–0:pp. 282–285.
Kopáček J., Hejzlar J., Norton S. (2008) Proton production by transformations of aluminium and iron in lakes. Water Research 42: 1220-1228.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search