Publications

<<...910111213>>Go to page: Submit
Total found: 253 records
Borovec J., Hejzlar J. (1999) Fractionation of phosphorus, iron, aluminium and carbon in lake and reservoir sediments and its relations to sediment P-sorption characteristics. In: Lake 99, Sustainable Lake Management, 8th International Conference on the Conservation and Management of Lakes, Vol. I, S7A-3, 3 pp. Copenhagen, May 17-21, 1999. /Abstract/
Borovec J., Hejzlar J. (1999) Vliv sedimentů, morfologie a hydrologie na trofické poměry ve Skašovských jezerech (Effect of sediments, morphology and hydrology on trophic conditions in Skašovké Lakes). In: Sborník z 15. semináře Aktuální otázky vodárenské biologie, pp. 109-114. Praha, February 3-4, 1999, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost Praha.
Hamsová K., Hejzlar J. (1999) Biologicky rozložitelné organické látky ve vodárenské nádrži Římov (Biodegradable organic substances in Římov Reservoir). In: Kalousková, N., Machula, T., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 1999, pp. 71-76. Tábor, May 31-June 3, 1999, W&ET Team Č. Budějovice.
Hejzlar J., Borovec J., Porcal P., Dušek D. (1999) Nádrž Jordán: současný stav eutrofizace a návrh revitalizačních opatření (Jordán Reservoir: eutrophication status and possibilities of remediation). In: Kalousková, N., Machula, T., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 1999, pp.113-118. Tábor, May 31-June 3, 1999, W&ET Team Č. Budějovice.
Hejzlar J., Johanisová N. (1999) Má osvěta proti pracím práškům s fosforečnany smysl? (Has the campaign against phosphate detergents a sense?) Zpravodaj STUŽ 1: 43-45..
Hejzlar J., Růžička M., Diogo P. (1999) The use of water quality modelling for optimising operation of a drinking water reservoir. In: Vlasák, P., Filip, P., Chára, Z. (eds.), Problems in Fluid Mechanics and Hydrology, Vol. 2, Hydrology and Environmental Problems, pp. 475-482. Prague, June 23-26, 1999, Institute of Hydrodynamics AS CR, Prague.
Hejzlar J., Růžička M., Diogo P. (1999) Scénářová studie kvality vody v nádrži Římov s využitím modelu CE-QUAL-W2 (A scenrio study of water quality in Římov Reservoir). In: Kalousková, N., Machula, T., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 1999, pp. 91-98. Tábor, May 31-June 3, 1999, W&ET Team Č. Budějovice.
Hocking G., Hejzlar J., Borovec J. (1999) Modelling the sedimentation of inflow particulate matter in the longitudinal profile of a stratified reservoir. In: Vlasák, P., Filip, P., Chára, Z. (eds.), Problems in Fluid Mechanics and Hydrology, Vol. 1, Mechanics of Fluids and Disperse Systems, Rheology and Biomechanics, pp. 62-69. Prague, June 23-26, 1999, Institute of Hydrodynamics AS CR, Prague.
Kopáček J., Hejzlar J., Porcal P., Nedoma J. (1999) Chemistry of Prášilské Lake and its tributaries during the 1998 summer temperature stratification. Silva Gabreta 3: 33-48..
Nacházel K., Patera A., Hejzlar J. (1999) Možnosti využití metodických postupů teorie fuzzy množin a fuzzy logiky pro řízení manipulací s vodou v nádržích z vodárenského hlediska. (Possible uses of methodological procedures of fuzzy modelling and fuzzy logic for the operation of drinking water re In: Kalousková, N., Machula, T., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 1999, pp. 41-48. Tábor, May 31-June 3, 1999, W&ET Team Č. Budějovice.
Nacházel K., Patera A., Hejzlar J. (1999) Fuzzy model řízení jakosti vody v nádrži. I. část – Vývoj problému a metodika výzkumu (Fuzzy model of control of water quality in reservoir, I. part – Development of the problem and methodology of the investigation). Journal of Hydrology and Hydromechanics 47: 153-179..
Nacházel K., Patera A., Hejzlar J. (1999) Fuzzy model řízení jakosti vody v nádrži. II. část – Výsledky aplikace (Fuzzy model of control of water quality in reservoir, II. part – Results of application). Journal of Hydrology and Hydromechanics 47: 389-404..
Nesměrák I., Hejzlar J., Duras J. (1999) Současný a žádoucí stav eutrofizace nádrží a toků a jejich zatížení celkovým fosforem (Present and desirable state of eutrophication of reservoirs and rivers and their loading with total phosphorus). Vodní hospodářství 99: 91-94..
Růžička M., Hejzlar J., Balejová M. (1999) Modelování biologických procesů v údolních nádržích (Modelling of biological processes in reservoirs). In: Kalousková, N., Machula, T., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 1999, pp. 83-90. Tábor, May 31-June 3, 1999, W&ET Team Č. Budějovice.
Růžička M., Hejzlar J., Kafková D., Thébault J. (1999) Modelling of biological processes in reservoirs. In: Vlasák, P., Filip, P., Chára, Z. (eds.), Problems in Fluid Mechanics and Hydrology, Vol. 2, Hydrology and Environmental Problems, pp. 526-533. Prague, June 23-26, 1999, Institute of Hydrodynamics AS CR, Prague.
Růžička M., Kafková D., Hejzlar J. (1999) Matematické modelování údolních nádrží II: Simulace biologických procesů (Mathematical modelling of reservoirs II. Simulation of biological processes). Vodní hospodářství 49: 263-266..
Balejová M., Hejzlar J. (1998) Transportní procesy v nádržích (Transport processes in reservoirs). In: Sborník konference Orlice ´98, pp. 55-61. Králíky 26. 11. 1998, Sdružení obcí a měst Orlice, Orlická hydrogeologická společnost Ústí nad Orlicí.
Borovec J., Hejzlar J., Vyhnálek V. (1998) Phosphorus cycling in a dimictic reservoir - the Seč Reservoir (Czech Republic). International Review of Hydrobiology 83: 295-302..
Hejzlar J. (1998) Optimalisierung der Wasserabführung in den wasserwirtschaftlinchen Speichern bei Hochwasserdurchflüssen (Optimalization of water release in drinking water reservoirs during floods). In: Geller, W. et al. (eds.), Gewässerschutz im Einzugsgebiet der Elbe, pp. 251-252. Karlovy Vary, 20.-23. 10. 1998, B. G. Teubner .
Hejzlar J. (1998) Transportní procesy v nádrži Římov (Transport processes in Římov Reservoir). In: Sborník konference Orlice ´98, pp. 78-85. Králíky 26. 11. 1998, Sdružení obcí a měst Orlice, Orlická hydrogeologická společnost Ústí nad Orlicí.
<<...910111213>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search