Publications

<<...7891011>>>Go to page: Submit
Total found: 218 records
Kopáček J., Hejzlar J., Porcal P. (2000) Seasonal patterns in chemistry of tributaries to Plešné and Čertovo Lakes in the 1998 hydrological year. Silva Gabreta 4: 105-116..
Kopáček J., Hejzlar J., Porcal P. (2000) Ionic fluxes in the Čertovo watershed-lake ecosystem in the 1998 hydrological year. Silva Gabreta 4: 117-134..
Kopáček J., Stuchlík E., Straškrabová V., Pšenáková P. (2000) Factors governing nutrient status of mountain lakes in the Tatra Mountains. Freshwater Biology 43: 369-383..
Porcal P., Kopáček J., Hejzlar J., Borovec J. (2000) Stanovení železa a hliníku v extraktech z půd a sedimentů (Determination of iron and aluminium in soil and sediment extracts). In: Hucko, P. (ed.), Zborník prednášok z XXXIV. ročníka konferencie Nové analytické metódy v chémii vody HYDROCHÉMIA 2000, Bratislava, May 24-25, 2000, Výzkumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava, pp. 44-53.
Vrba J., Bittl T., Nedoma J., Kopáček J., Nedbalová L., Fott J. (2000) Jedinečný plankton acidifikovaných šumavských jezer jako důsledek působení hliníku a limitace fosforem (Unique plankton of acidified Bohemian Forest lakes as a consequence of aluminium effect and phosphorus limitation). In: Rulík, M. (ed.), Sborník referátů XII. Limnologická konference Limnologie na přelomu tisíciletí, Kouty nad Desnou, September 18-22, 2000, Univerzita Palackého, Olomouc, pp. 47-51.
Vrba J., Kopáček J., Fott J. (2000) Long-term limnological research of the Bohemian Forest lakes and their recent status. Silva Gabreta 4: 7-28..
Vrba J., Kopáček J., Fott J., Šantrůčková H., Veselý J., Vicena I. (2000) Dlouhodobý výzkum šumavských jezer - výstupy pro lesnickou praxi (Long-term research of the Bohemian Forest lakes - outlines for a forest management). In: Podrázský, V., Ryšánková, H., Vacek, S., Ulbrichová, I. (eds.), Sborník z celostátní konference Monitoring, výzkum a management ekosystémů národního parku Šumava, Kostelec nad Černými lesy, November 27-28, 2000, Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, pp. 44-50.
Kopáček J., Hejzlar J., Porcal P., Nedoma J. (1999) Chemistry of Prášilské Lake and its tributaries during the 1998 summer temperature stratification. Silva Gabreta 3: 33-48..
Hejzlar J., Kopáček J. (1998) Zkumavkové metody pro stanovení celkového manganu a celkového železa ve vodách (Test-tube methods for the determination of total manganese and total iron in waters). In: Hucko, P. et al. (eds.), Hydrochémia ´98:pp. 69-77. Bratislava, 21.-22. 5. 1998, Pobočka SVHS ZSVTS.
Hejzlar J., Kopáček J. (1998) Semimikrostanovení CHSKCr v pitných, povrchových a odpadních vodách (Semi-micro determination of chemical oxygen demand in drinking, fresh and waste waters). In: Hucko, P. et al. (eds.), Hydrochémia ’98:pp. 46-58. Bratislava, 21.-22. 5. 1998, Pobočka SVHS ZSVTS.
Hejzlar J., Kopáček J., Vrba J., Čížková R., Komárková J., Šimek K. (1998) Limnological study of Plešné Lake in 1994-1995. Silva Gabreta 2:
Kopáček J. (1998) Semimikrostanovení chloridů ve vodách metodou s thiokyanatanem rtuťnatým (Semi-micro determination of chloride in water by mercuric thiocyanater method). In: Hucko, P. et al. (eds.), Hydrochémia ´98:pp. 89-96. Bratislava, 21.-22. 5. 1998, Pobočka SVHS ZSVTS.
Kopáček J., Hejzlar J. (1998) Water chemistry of surface tributaries to the acidified mountain lakes in the Bohemian Forest. Silva Gabreta 2:
Kopáček J., Hejzlar J. (1998) Rychlé semimikrostanovení veškerého fosforu v odpadních vodách (Semi-micro determination of total phosphorus in waste waters). In: Hucko, P. et al. (eds.), Hydrochémia ´98:pp. 78-88. Bratislava, 21.-22. 5. 1998, Pobočka SVHS ZSVTS.
Kopáček J., Hejzlar J., Procházková L. (1998) Contribution of direct atmospheric deposition to nitrogen and phosphorus loads to reservoirs. International Review of Hydrobiology 83: 339-346..
Kopáček J., Hejzlar J., Stuchlík E., Fott J., Veselý J. (1998) Reversibility of acidification of mountain lakes after reduction in nitrogen and sulphur emissions in Central Europe. Limnology and Oceanography 43: 357-361..
Kopáček J., Veselý J., Hejzlar J. (1998) Bedrock and soil compositions: Crucial factors governing phosphorus input and trophic status of forest lakes in Bohemian Forest. Acta Universitatis Carolinae Geologica 42: 55-59..
Straškrábová V., Kopáček J., Procházková L., Vrba J. (1998) Die Versauerung der Seen im Böhmerwald, Ursachen, Trends und Folgen für die biologischen Prozesse und die Wasserqualität (Acidification of lakes in Bohemian Forest, causes, trends and consequencies for biological proceses and water quality) In: Geller, W. et al. (eds.), Ergänzungsheft zum Tagungsband des Gewässerschutz und Wassernutzung im Einzugsgebiet der Elbe, pp. 74-77. Karlovy Vary 20.-23. 10. 1998. B. G. Teubner.
<<...7891011>>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search