Publications

<<...910111213>>Go to page: Submit
Total found: 253 records
Kopáček J., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P. (2001) Element budgets in three Bohemian Forest lakes and their watersheds in the 2000 hydrological year. I. Čertovo Lake. Silva Gabreta 6: 35–52..
Kopáček J., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P. (2001) Element budgets in three Bohemian Forest lakes and their watersheds in the 2000 hydrological year. III. Plešné Lake. Silva Gabreta 6: 73–86..
Kopáček J., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P., Pšenáková P., Vrba J. (2001) Element budgets in three Bohemian Forest lakes and their watersheds in the 2000 hydrological year. II. Černé Lake. Silva Gabreta 6: 53–72..
Kopáček J., Ulrich K., Hejzlar J., Borovec J., Stuchlík E. (2001) Natural inactivation of phosphorus by aluminum in atmospherically acidified water bodies. Water Research 35: 3783–3790..
Porcal P., Hejzlar J. (2001) Kolonové stanovení biodegradabilního organického uhlíku (Determination of biodegradable dissolved organic carbon in a column bioreactor). In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.) Sborník z konference Pitná voda 2001, 6. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží, Tábor, May 21–24, 2001, W&ET Team, Č. Budějovice, pp. 185–188. ISBN 80–238–7058–0.
Růžička M., Hejzlar J., Balejová M., Kafková D. (2001) Simulace technických opatření s vlivem na kvalitu vody v údolních nádržích (Modelling of technical measures influencing water quality in reservoirs). In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.) Sborník z konference Pitná voda 2001, 6. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží, Tábor, May 21–24, 2001, W&ET Team, Č. Budějovice, pp. 301–306. ISBN 80–238–7058–0.
Růžička M., Hejzlar J., Kafková D., Balejová M., Thébault J. (2001) Mathematical modelling of reservoir ecosystems. Journal of Hydrology and Hydro-mechanics 49: 109–124..
Šimek K., Armengol J., Comerma M., García J., Kojecká P., Nedoma J., Hejzlar J. (2001) Changes in the epilimnetic bacterial community composition, production, and protist-induced mortality along the longitudinal axis of a highly eutrophic reservoir. Microbial Ecology 42: 359–371..
Hejzlar J., Borovec J., Porcal P., Růžička M. (2000) Příčiny vzniku kyslíkových deficitů ve vodárenské nádrži Římov (Causes of oxygen deficits in the drinking water reservoir Římov). In: Sborník ze 16. semináře Aktuální otázky vodárenské biologie, Praha, February 2-3, 2000, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha, pp. 96-100.
Hejzlar J., Vyhnálek V., Kopáček J., Procházková L., Komárková J. (2000) Eutrophication trends in theVltava catchment area, CzechRepublic. In: 12th Regional Central European ConferenceIUAPPAand 4th International Conference on EnvironmentalImpactAssessmentPrague2000Prague,September11-14,2000CA-IUAPPA,CzechRepublic,pp.223-227.
Kopáček J., Hejzlar J. (2000) Semimikrostanovení fosforu v lyofilizovaných vzorcích sestonu, sedimentech a půdách (Semi-micro determination of phosphorus in lyophilized samples of seston, sediments and soils). In: Hucko, P. (ed.), Zborník prednášok z XXXIV. ročníka konferencie Nové analytické metódy v chémii vody HYDROCHÉMIA 2000, Bratislava, May 24-25, 2000, Výzkumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava, pp. 54-65.
Kopáček J., Hejzlar J., Borovec J., Porcal P., Kotorová I. (2000) Phosphorus inactivation by aluminum in the water column and sediments: Lowering of in-lake phosphorus availability in an acidified watershed-lake ecosystem. Limnology and Oceanography 45: 212-225..
Kopáček J., Hejzlar J., Mosello R. (2000) Estimation of organic acid anion concentrations and evaluation of charge balance in atmospherically acidified colored waters. Water Research 34: 3598-3606..
Kopáček J., Hejzlar J., Porcal P. (2000) Seasonal patterns in chemistry of tributaries to Plešné and Čertovo Lakes in the 1998 hydrological year. Silva Gabreta 4: 105-116..
Kopáček J., Hejzlar J., Porcal P. (2000) Ionic fluxes in the Čertovo watershed-lake ecosystem in the 1998 hydrological year. Silva Gabreta 4: 117-134..
Porcal P., Kopáček J., Hejzlar J., Borovec J. (2000) Stanovení železa a hliníku v extraktech z půd a sedimentů (Determination of iron and aluminium in soil and sediment extracts). In: Hucko, P. (ed.), Zborník prednášok z XXXIV. ročníka konferencie Nové analytické metódy v chémii vody HYDROCHÉMIA 2000, Bratislava, May 24-25, 2000, Výzkumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava, pp. 44-53.
Rohlík V., Hejzlar J., Veselý J. (2000) Řízení jakosti vody ve vodárenské nádrži Římov (Water quality control in the drinking water reservoir Římov). In: Geller, W. et al. (eds.), 9. Magdeburský seminář o ochraně vod, Berlín, October 25-26, 2000, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, pp. 92-93.
Rulík M., Hejzlar J., Čáp L., Hlaváčová E., Popelka J. (2000) Metan – významná složka DOC v intersticiální vodě hyporheických sedimentů (Methane – an important constituent of DOC in interstitial water of hyporheic sediments). In: Rulík, M. (ed.), Sborník referátů XII. Limnologická konference Limnologie na přelomu tisíciletí, Kouty nad Desnou, September, 18-22, 2000, Univerzita Palackého, Olomouc, pp. 34-38.
Růžička M., Hejzlar J., Mikešová P., Cole T. (2000) 2-D water quality modelling of a drinking water reservoir In: 5th International Symposium Systems Analysis and Computing in Water Quality Management WATERMATEX 2000, Gent, September18-20, 2000, Ghent University, Belgium, pp. 1.59-1.66.
Seďa J., Hejzlar J., Kubečka J. (2000) Trophic structure of nine Czech reservoirs regularly stocked with piscivorous fish. Hydrobiologia 429: 141-149..
<<...910111213>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search