Publikace

<<...7374757677>>Jít na stranu: Potvrdit
Celkem nalezeno: 1538 záznamů
Hejzlar J., Kopáček J. (1998) Zkumavkové metody pro stanovení celkového manganu a celkového železa ve vodách (Test-tube methods for the determination of total manganese and total iron in waters). In: Hucko, P. et al. (eds.), Hydrochémia ´98:pp. 69-77. Bratislava, 21.-22. 5. 1998, Pobočka SVHS ZSVTS.
Hejzlar J., Kopáček J. (1998) Semimikrostanovení CHSKCr v pitných, povrchových a odpadních vodách (Semi-micro determination of chemical oxygen demand in drinking, fresh and waste waters). In: Hucko, P. et al. (eds.), Hydrochémia ’98:pp. 46-58. Bratislava, 21.-22. 5. 1998, Pobočka SVHS ZSVTS.
Hejzlar J., Kopáček J., Vrba J., Čížková R., Komárková J., Šimek K. (1998) Limnological study of Plešné Lake in 1994-1995. Silva Gabreta 2:
Hejzlar J., Stolínová Š., Knesl B. (1998) Příčiny jarního rozvoje fytoplanktonu v nádrži Švihov (Causes of spring phytoplankton development in Švihov reservoir). In: Sládeček, V. (ed.), Aktuální otázky vodárenské biologie, pp. 101-105. Praha, 4.-5. 2. 1998, Pobočka ČVVS.
Hejzlar J., Vyhnálek V. (1998) Longitudinal heterogeneity of phosphorus and phytoplankton concentrations in deep-valley reservoirs. International Review of Hydrobiology 83: 139-146..
Hladík M., Kubečka J., Matěnová V., Matěna J. (1998) Populační dynamika cejna velkého v nádrži Římov (Population dynamics of bream (Abramis brama) in the Římov Reservoir). In: Mikešová, J. (ed.), Proc. III Czech Ichthyological Conference, pp. 117-122. Vodňany, 6.-7. 5. 1998, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický.
Komárková J. (1998) Fish stock as a variable modifying trophic pattern of phytoplankton. Hydrobiologia 369/370: 139-152..
Komárková J. (1998) The tropical planktonic genus Cylindrospermopsis (Cyanophytes, Cyanobacteria). In: Azevedo, T. de Paiva (ed.), Anais dos IV Congresso latino-americano de Ficologia:pp. 327-340. Caxambú, 28. 7.-3. 8. 1996, Secretaria do Meio Ambiente do Estado.
Komárková J., Vyhnálek V. (1998) Long-term changes in chlorophyll concentration and phytoplankton structure in two canyon-type reservoirs. International Review of Hydrobiology 83: 421-430..
Kopáček J. (1998) Semimikrostanovení chloridů ve vodách metodou s thiokyanatanem rtuťnatým (Semi-micro determination of chloride in water by mercuric thiocyanater method). In: Hucko, P. et al. (eds.), Hydrochémia ´98:pp. 89-96. Bratislava, 21.-22. 5. 1998, Pobočka SVHS ZSVTS.
Kopáček J., Hejzlar J. (1998) Water chemistry of surface tributaries to the acidified mountain lakes in the Bohemian Forest. Silva Gabreta 2:
Kopáček J., Hejzlar J. (1998) Rychlé semimikrostanovení veškerého fosforu v odpadních vodách (Semi-micro determination of total phosphorus in waste waters). In: Hucko, P. et al. (eds.), Hydrochémia ´98:pp. 78-88. Bratislava, 21.-22. 5. 1998, Pobočka SVHS ZSVTS.
Kopáček J., Hejzlar J., Procházková L. (1998) Contribution of direct atmospheric deposition to nitrogen and phosphorus loads to reservoirs. International Review of Hydrobiology 83: 339-346..
Kopáček J., Hejzlar J., Stuchlík E., Fott J., Veselý J. (1998) Reversibility of acidification of mountain lakes after reduction in nitrogen and sulphur emissions in Central Europe. Limnology and Oceanography 43: 357-361..
Kopáček J., Veselý J., Hejzlar J. (1998) Bedrock and soil compositions: Crucial factors governing phosphorus input and trophic status of forest lakes in Bohemian Forest. Acta Universitatis Carolinae Geologica 42: 55-59..
Kratz T., Bojanovsky B., Drabkova V., Straškrábová V. (1998) Working group topic 4 In: George D.G. et al. (eds.), Management of Lakes and Reservoirs during Global Climate Change, pp. 307-320. Kluwer Academic Publishers, Netherlands.
Kubečka J., Duncan A. (1998) Diurnal changes of fish behaviour in a lowland river monitored by a dual-beam echosounder. Fisheries Research 35: 55-63..
Kubečka J., Duncan A. (1998) Acoustic size vs. real size relationships for common species of riverine fish. Fisheries Research 35: 115-125..
Kubečka J., Seďa J., Duncan A., Matěna J., Ketelaars H., Visser P. (1998) Composition and biomass of the fish stocks in various European reservoirs and ecological consequences. International Review of Hydrobiology 83: 559-568..
Kubečka J., Seďa J., Matěna J. (1998) Fish-zooplankton interactions during spring in a deep reservoir. International Review of Hydrobiology 83: 431-442..
<<...7374757677>>Jít na stranu: Potvrdit

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA